• Studiedagen 1

  Grensoverschrijdend Werken is het enige kennisinstituut in Nederland dat zich puur richt op de regelgeving rond internationale in- en uitzendingen.

 • Vakblad GOW 1

  Het Vakblad Grensoverschrijdend Werken is een informatiebron voor actuele ontwikkelingen en achtergronden over internationale arbeid.

 • Studiedagen 3

  Via studiedagen, seminars en vakinformatie verduidelijken we voor professionals de zakelijke aspecten van sociale zekerheid, belastingrecht, arbeidsrecht, pensioen en financiën bij werken en wonen over de grens.

 • Vakblad GOW 2

  Een dagelijkse nieuwsdienst, acht keer per jaar een tijdschrift op papier, een tweewekelijkse digitale nieuwsbrief en een archief met naslagfunctie.

 • Studiedagen 2

  Wij kunnen een beroep doen op topsprekers in hun vakgebied voor onze bijeenkomsten in kleine groepen, voor een goede wisselwerking met de docent en meer rendement.

Nieuws

 • Brief fiscale moties en toezeggingen

  19-09-2019

  In een brief aan de Tweede Kamer wordt aangegeven dat het overleg tussen Nederland en Noorwegen over de heffing van internationale chauffeurs snel wordt opgestart. Inzake de Fatca-problematiek zijn er nieuwe stappen gezet.

  Bron: Ministerie van Financiën, 17 september 2019

  Lees meer...
 • Europese bijstandsrichtlijnen zijn geëvalueerd

  18-09-2019

  De Europese Commissie heeft de bijstandsrichtlijnen (o.a. over gegevensuitwisseling, uitwisseling rulings en gegevens van multinationals) geëvalueerd. Het rapport geeft een goed inzicht in de praktijk en belang van de richtlijnen. De conclusies zijn gematigd positief.

  Bron: Europese Commissie, 12 september 2019

  Lees meer...
 • Grensoverschrijdend werken in de Belastingplannen 2020

  18-09-2019

  Grensoverschrijdend werken komt in het Belastingplan 2020 in beeld. In de Wet op de inkomstenbelasting 2001 en de Wet op de loonbelasting 1964 staan een aantal wijzigingen die ingaan per 1 januari 2020. De wijzigingen die te maken hebben met grensoverschrijdend werken zijn:

  1. Er komt een drieschijventarief. Alleen in schijf 1 worden premies geheven;

  2. Er komt geen afrekeningsverplichting eind 2020 voor inwoners van Nederland voor buitenlandse pensioenen. Het overgangsrecht wordt onbeperkt in de tijd;

  3. In de Wet inkomstenbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting komt een (uitgebreidere) definitie van het begrip vaste inrichting;

  4. De werkkostenregeling wordt aangepast. Er komt een grotere vrije ruimte tot een loonsom van 400.000 en er komt een gerichte vrijstelling voor een (buitenlandse) Verklaring Omtrent Gedrag.

  In het besloten deel van deze site worden deze wijzigingen kort toegelicht. Verder vindt u daar per genoemd onderwerp de tekst van de voorstellen, met de bijbehorende toelichtingen.

  Lees meer...
 • Geen onderworpenheid aangetoond door belanghebbende

  17-09-2019

  Een in Nederland wonende werknemer bij een Cypriotische en Liechtensteinse onderneming heeft geen recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. Er is geen belastingverdrag met die landen en belanghebbende bewijst niet aldaar aan de belastingheffing te zijn onderworpen.

  Bron: Gerechtshof Den Haag, 20 augustus 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:2310

  Lees meer...
 • Kamervragen beantwoord over Duitse oorlogspensioenen

  16-09-2019

  Duitse rente, waaronder pensioen van oud SS-ers, en Kriegsbeschädigtenrente, van inwoners van Nederland zijn ter heffing aan Duitsland. Ze zijn wel onderdeel van het Nederlandse wereldinkomen. Of dat altijd gebeurt, is niet zeker. De Belastingdienst vraagt Duitsland om meer informatie.

  Bron: Ministerie van Financiën, 13 september 2019

  Lees meer...