Grensoverschrijdend werken actualiteiten en (wets)wijzigingen 2023

Tijd: 10.00 - 14.45 uur
Locatie: Verkadefabriek
Stad: 's-Hertogenbosch

In de loop van 2022 en per 1 januari 2023 zijn weer vele regelingen gewijzigd, zowel in Nederland als België, met gevolgen voor expats, grensarbeiders en uitzendingen. De wetswijzigingen in Nederland en België voor 2023, nieuwe belastingverdragen en jurisprudentie in 2022 vragen aandacht. Tijdens dit seminar onderzoeken we met u wat voor uw klanten of werknemers de gevolgen zijn van de diverse wijzigingen.

 • Omschrijving Open or Close

  De wetswijzigingen (in Nederland en België) voor 2023, de nieuwe belastingverdragen en de vele jurisprudentie in 2022 betreffende de grensoverschrijdende sociale zekerheid en belastingen vragen opnieuw aandacht, om de internationale gevolgen voor werknemers en werkgevers in kaart te brengen.

  Naast de Nederlandse wetswijzigingen die per 2023 in werking treden kijken we ook naar een andere relevant ontwikkelingen. Het Belastingplan 2023, de aftopping 30%-regeling per 2024, de heffing over aandelenopties en de gewijzigde belastingverdragen (o.a. Duitsland en Polen) bevatten nieuwe regelgeving voor de korte en langere termijn. Met ingang van 1 januari 2023 treedt ook in werking dat 10% van het pensioen- en lijfrentekapitaal kan worden afgekocht. (Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen). In de sociale zekerheid zijn beide besluit Besluit en uitbreiding kring der verzekerden volksverzekeringen en werknemersverzekeringen per 1 juli 2022 gewijzigd.
  Ook publicaties en parlementaire stukken bevatten belangwekkend nieuws. Op het fiscaal forum dienstverleners van de Belastingdienst zijn weer vragen en antwoorden opgenomen met internationale aspecten.
  De jurisprudentie heeft zich in 2022 ook weer uitgesproken over heel veel punten die de grensoverschrijdende werknemer of gepensioneerde raken, zoals de kwalificerende buitenlandse belastingplicht.
  Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet. Op dit moment van schrijven is uiteraard nog niet alles bekend.

  Als extra kijken we ook nog even terug naar 2022.

  De aangifte 2022 staat weer voor de deur. Welke jurisprudentie, lopende procedures zijn van belang voor de aangifte 2022 van grensoverschrijdende werknemers? Op welke punten is in de loop van 2022 een en ander gebeurd? krijgt de nodige informatie om te komen tot een juiste aangifte of een goed advies. Hebben de Belgische wetswijzigingen nog gevolgen voor het belastingjaar 2022?

  Tijdens dit seminar brengt mr. Carlo Douven u weer geheel op de hoogte, zowel van de wijzigingen in 2023 t.b.v. uw advieswerk, als van de wijzigingen uit 2022, t.b.v. de binnenkort weer komende belastingaangiftes. Na deze dag bent u weer helemaal bij over de ontwikkelingen bij het grensoverschrijdend werken en wonen van de afgelopen 12 maanden en bent u klaar voor de toekomstige ontwikkelingen.

 • Sprekers Open or Close

  De docent tijdens dit seminar is de heer mr. C.L.J.R. Douven.

  Carlo Douven is voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst en freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning.

 • Programma Open or Close

  09.45 uur         Ontvangst

  10.00 uur         Grensoverschrijdend werken (wets)wijzigingen 2023

  Met onder andere:

  Wetsvoorstellen

  • Wijziging belastingheffing opties
  • 10% afkoop pensioen en lijfrente wordt mogelijk in 2023
  • Aftopping 30%-regeling
  • Wijziging BUB volksverzekeringen en BUB werknemersverzekeringen


  Nieuwe verdragen

  • Belastingen: o.a. wijzigingsprotocol belastingverdrag met Duitsland, wijzigingsprotocol verdrag met Polen
  • Nieuwe belastingverdrag met België (?)


  Beleid

  • Besluit ontslagvergoeding internationaal
  • Vragen en antwoorden Belastingdienst o.a. eigen woning en partnerregeling
  • Ontwikkelingen thuiswerken


  Jurisprudentie Europese Hof van Justitie


  Jurisprudentie

  • Belangrijke jurisprudentie over internationale belastingheffing, sociale zekerheid, arbeidsrecht en verblijfsrecht


  12.15 uur         Lunchpauze

  12.45 uur         Vervolg en Grensoverschrijdend werken (wets)wijzigingen 2023 in relatie tot de belastingaangifte

  14.45 uur         Afsluiting

 • Voor wie? Open or Close

  Dit seminar is vooral van belang voor:

  • Fiscalisten en belastingadviseurs
  • Belastingconsulenten
  • Medewerkers van administratiekantoren
  • Internationaal financieel adviseurs
  • Payroll-adviseurs
  • Accountants
  • Hoofden loon- en salarisadministratie
  • Personeel- en organisatieadviseurs

   

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum
  Donderdag 9 februari 2023, 10.00 - 14.45 uur

  Locatie
  Verkadefabriek
  Boschdijkstraat 45
  5211 VD 's-Hertogenbosch

  De Verkadefabriek ligt op ca. 10 minuten lopen van station Den Bosch.
  Als u met de auto komt, kunt u direct naast het gebouw parkeren

  Kosten
  De kosten van dit seminar bedragen € 495,- (excl. btw). Dit bedrag is inclusief handouts, koffie, thee, lunch en parkeren. U ontvangt tevoren een factuur.

  PEs2021 25

  PE-punten
  RB: 4 punten fiscaal

  NOB: Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of een cursus passend is. Er kan 1 punt per uur onderwijs worden behaald, 4 punten voor dit seminar. Onze bijeenkomsten vinden plaats op academisch niveau. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld.
  NOvA: Advocaten kunnen op grond van de Verordening Vakbekwaamheid zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (1 punt per uur onderwijs worden behaald, dus 4 punten.)
  NIRPA: 40 punten (scholing-kennis) in aanvraag
  NBA: Op verzoek kunnen wij ook NBA-punten verstrekken (4 punten). Geef dit s.v.p. aan bij uw aanmelding.

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.