Thuiswerken over de grens

Tijd: 9.30 - 12.30 uur
Locatie: Online webinar

Bij thuiswerkbeleid verdienen grensoverschrijdende werknemers speciale aandacht. Zeker de werknemer die in zijn woonland thuiswerkt, terwijl dat woonland niet zijn werkland is. Tijdens deze online workshop bespreken we de gevolgen van het thuiswerken voor deze werknemers. Met focus op situaties binnen de EU. Ook gaan we in op de overheidsregels die in 2021 van toepassing zijn.

 • Omschrijving Open or Close

  Als gevolg van Corona zijn veel werknemers gedwongen thuis te werken. Werkgevers hebben daarop vaak al beleid ontwikkeld, niet alleen voor tijdens de Corona-periode, maar ook voor de periode daarna. Grensoverschrijdende werknemers worden daarbij echter regelmatig over het hoofd gezien, terwijl daar lastige vraagstukken spelen. Met name als een werknemer in zijn woonland thuiswerkt, waarbij zijn woonland niet zijn werkland is. Tijdens deze online workshop bespreken we de gevolgen van het thuiswerken van de werknemer die in een ander land woont dan zijn reguliere werkland. We focussen op situaties binnen de EU. Ook gaan we in op de overheidsregels die in 2021 van toepassing zijn.

  Werknemers zijn, als gevolg van Corona, gedwongen om thuis te gaan werken. We zien massaal voordelen van het thuiswerken, zoals minder files en reistijd, en verminderde kosten van kantoorpanden. Aan de andere kant missen werknemers het contact met hun collega’s, werk en privé lopen door elkaar heen, en niet iedereen heeft thuis een goede werkplek. Ook nadat de maatregelen versoepeld zullen gaan worden, speelt bij vele ondernemingen de vraag hoe het ‘nieuwe werken’ er in de toekomst uit gaat zien. Zou het een goed idee zijn om het thuiswerken veel meer dan vroeger te faciliteren? Veel werkgevers zijn druk bezig met het maken van beleid, niet alleen voor nu tijdens de Corona-periode, maar juist ook voor de periode daarna. Maar vergeet hierbij vooral ook de grensoverschrijdende aspecten niet! Want de grensoverschrijdende werknemer neemt in deze hele discussie een bijzondere plaats in.

  Door alle veranderingen krijgen we soms onverwacht met lastige vraagstukken rondom grensoverschrijdend verkeer te maken. Met name als een werknemer in zijn woonland thuis gaat werken, terwijl zijn woonland niet zijn werkland is: dan kan zijn belasting- of premieplicht wijzigen. Daar hebben werkgevers vooraf niet altijd over nagedacht.
  Wij nemen u in deze interactieve online workshop mee in deze discussies, waarbij de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  • Beleidskeuzes: wie mag er thuis werken? Wat wilt u met uw thuiswerkbeleid bereiken? Hoeveel mag er thuisgewerkt worden? Op vrijwillige basis of niet? Met welke ideeën speelt eenieder?
  • Heeft de werkgever ook inzicht in het aantal thuiswerkdagen?
  • Wat zijn voor de buitenlandse werknemer de gevolgen van het thuiswerken, of anders werken, vanuit loon/inkomstenbelasting en sociale zekerheidsperspectief?
  • Wat is de impact op uw payroll administratie?
  • Wat als het thuiswerken een impact heeft op het netto inkomen van de werknemer of zijn sociale zekerheidsuitkeringen?
  • Hoe verhoudt een sociale zekerheidsswitch zich tot aanvullende arbeidsvoorwaarden, zoals pensioenopbouw en loondoorbetaling bij ziekte?
  • Welke vergoedingen zijn (belastingvrij) mogelijk? En wat is de fiscale impact voor overige vergoedingen en verstrekkingen, zoals reiskostenvergoedingen, auto’s en thuiswerkvergoedingen?
  • Heeft dit ook gevolgen voor de werkkostenregeling?
  • High-level: Zijn er daarnaast ook gevolgen voor de winstbelasting? Of immigratie? Arbeidsrecht?
  • Mag u buitenlandse werknemers, anders dan uw Nederlandse werknemers, beperken in het thuiswerken?

  Tijdens deze sessie bespreken we met u de gevolgen van het thuiswerken van de werknemer die in een ander land woont dan zijn reguliere werkland. We focussen in principe op situaties binnen de EU. We gaan ook in op de regels die de overheid heeft gepubliceerd, en welke regels er in 2021 van toepassing zijn.

 • Sprekers Open or Close

  De docenten tijdens dit seminar zijn Evelien de Jong en Miriam Michiels.

  Evelien de Jong is werkzaam als senior manager bij het Grensarbeiderscentrum van EY Belastingadviseurs LLP, People Advisory Services. Gespecialiseerd in internationaal belasting- en sociaal zekerheidsrecht met speciale aandacht voor thuiswerken vanuit perspectief van werkgever en werknemer.

  Miriam Michiels is werkzaam bij EY Belastingadviseurs LLP, People Advisory Services, en gespecialiseerd in de loonheffingen en de thuiswerkende werknemer, zowel vanuit nationaal als internationaal perspectief.

 • Programma Open or Close

  09.30 uur  Grensoverschrijdend verkeer

  • Beleidskeuzes; delen eigen ervaringen / ideeën
  • Gevolgen voor belastingheffing en sociale zekerheid
  • Verdeling heffingsrechten (belastingverdragen)

             - Sociale zekerheidsswitch (EU Verordening)
             - Payroll
             - Monitoring

  11.00 uur  Pauze

  11.15 uur  Vervolg

  • Welke vergoedingen zijn passend?
  • Werkkostenregeling
  • High-level discussie winstbelasting, immigratie, arbeidsrecht
  • Discriminatie of niet?

   

  12.15 uur  Conclusies

  En nu aan de slag! Conclusies/take-aways

  12.30 uur  Afsluiting

 • Voor wie? Open or Close

  Dit seminar is bedoeld voor:

  • HR-managers
  • Personeel- en organisatie adviseurs
  • Salarisprofessionals
  • Belastingadviseurs
  • Global mobility managers
  • en anderen die te maken hebben met internationale werknemers
 • Algemene informatie Open or Close

  Datum
  Dinsdag 7 september 2021, 9.30 - 12.30 uur.

  Inlog
  Dit seminar wordt online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u een inlogcode en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

  Kosten
  De kosten bedragen € 295,- (excl. btw).  Dit is inclusief de gebruikte presentatie, die wordt u digitaal verstrekt.
  U ontvangt hiervoor een factuur.

  PE-punten in aanvraag

  RB: 2 punten fiscaal en 1 punt niet-fiscaal
  NOB: Leden kunnen zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten).
  NIRPA: 28 punten (scholing-kennis)
  NOvA: Advocaten kunnen zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten PO).
  NBA: Accountants mogen zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 uren).
  NOAB: Alleen op verzoek.

  PEs2021 25

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.