Ontslag en pensioen internationaal

Tijd: 9.30 - 12.45 uur
Locatie: Online webinar

Als aan ontslag of pensioen een internationale carrière of grensoverschrijdend werken is voorafgegaan, is op het gebied van sociale zekerheid en belastingheffing de impact ervan extra groot. Tijdens deze workshop kijken we naar de internationale aspecten van pensioen en ontslag. Waarbij we ondermeer ook ingaan op ontslag voor de ingangsdatum van het pensioen en op de ‘garden leave’.

 • Omschrijving Open or Close

  Ontslag en pensioen vormen beide een forse ingreep in het leven. Als aan het ontslag of het pensioen ook nog een internationale carrière of grensoverschrijdend werken is voorafgegaan, dan is de impact nog groter, ook op het gebied van de sociale zekerheid en de belastingheffing. Tijdens deze workshop kijken we naar de internationale aspecten van pensioen en ontslag. Waarbij we zeker ook ingaan op het ontslag enige tijd voor de ingangsdatum van het pensioen en bijv. sprake is van een ‘garden leave’.

  Ontslag

  Ontslagvergoedingen en uitkering uit ontslagstamrechten blijven internationaal lastige vraagstukken. Na de zeer uitgebreide wijziging en van het OESO-commentaar 2014 over ontslaguitkeringen is het er niet duidelijker op geworden. Situaties van dubbele of non-heffing kunnen ontstaan. Landen blijken er ook nog eens op diverse wijzen mee om te gaan, waarbij Nederland vasthoudt aan het besluit van 23 april 2015. Over de uitkeringen uit ontslagstamrechten heeft de Hoge Raad arrest gewezen in 2017. Wat is de reikwijdte van dit arrest voor andere vergelijkbare uitkeringen. Er lopen diverse procedures.
  Het ontslag heeft ook gevolgen voor het pensioen. De opbouwfase van het pensioen stopt en als de werknemer verder op leeftijd is, voorziet de werkgever vaak ook nog in een overbrugging naar het pensioen, bijv. via een ontslagvergoeding. Vooral bij expats komt dit veel voor.

  Pensioen

  Pensioen blijft ook een onderwerp dat in ontwikkeling is. De Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 maakt duidelijk wat de Nederlandse inzet is bij verdragsonderhandelingen voor toekomstige verdragen. Veel verdragen zitten in de pijplijn, waaronder de verdragen met België en Spanje. Ook in relatie met Duitsland is een wijziging toegezegd. Daarnaast lopen er procedures o.a. over het verdrag met Portugal.
  De inzichten rondom pensioen en oudedagsvoorzieningen wijzigen. Dat leidt tot veel varianten van pensioenartikelen in belastingverdragen. Hoe pakken die uit.
  Niet alleen de verdragsproblematiek is van belang, maar zeker ook de nationale wetgeving. Wanneer is pensioen een bron van inkomen. Hoe gaat dat met inwoners van Nederland met een buitenlands pensioen. Voorwaar geen eenvoudige vraagstukken. We gaan ze met u in kaart brengen. We beschrijven de stand van zaken en praten u bij.

 • Sprekers Open or Close

  De docent tijdens deze studieochtend is Carlo Douven.

  De heer mr. C.L.J.R. Douven is freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning. Hij is voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting bij de Belastingdienst.

 • Programma Open or Close

  09.30 uur  Ontslagvergoedingen

  • Toepassing belastingverdragen op ontslagvergoeding
  • Is het arbeidsartikel of het pensioenartikel van toepassing?
  • OESO-commentaar over ontslagvergoedingen
  • Ontslagstamrechten – Waar is de uitkering belast?
  • Jurisprudentie over ontslagvergoedingen

  11.00 uur  Pauze

  11.15 uur  Pensioen

  • Pensioen in de opbouwfase
  • Pensioen in de uitkeringsfase
  • Toepassing belastingverdrag en pensioen

  12.45 uur  Afsluiting
 • Voor wie? Open or Close

  Dit webinar is bedoeld voor:

  • Fiscalisten en belastingadviseurs
  • HR-managers en personeel- en organisatieadviseurs
  • Advocaten
  • Managers bij internationaal werkende organisaties
  • Hoofden loon- en salarisadministratie
  • Internationaal financieel adviseurs
 • Algemene informatie Open or Close

  Datum en tijd
  Donderdag 17 juni 2021, 9.30 - 12.45 uur

  Inlog
  Dit seminar wordt online gehouden, via Zoom. Voorafgaand ontvangt u een inlogcode en gebruikersinstructies. Het is niet noodzakelijk de applicatie vooraf te installeren.

  Kosten
  De kosten bedragen € 369,- (excl. btw).  Dit is inclusief de gebruikte presentatie, die aan u digitaal wordt verstrekt. U ontvangt een factuur.

  PE-punten:
  RB: 3 punten
  (niet-fiscaal)
  NOB: Leden mogen zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld.
  NIRPA: 45 punten (scholing-kennis)
  NBA: Leden mogen zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld.
  NOvA: Leden mogen zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld.
  NOAB: Alleen op verzoek
  NIRPA: Alleen op verzoek

   

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.