Discoördinatie – Waar belasting- en premieheffing uit elkaar lopen

Tijd: 9.30 - 13.00 uur
Locatie: Het Parkhuis
Stad: Amersfoort

Discoördinatie van belasting- en premieheffing is één van de meest genoemde problemen voor werknemers die grensoverschrijdend werken. Wat is discoördinatie en wanneer doet zich dit voor? Is discoördinatie altijd een probleem of kan het ook voordelen opleveren? Tijdens deze workshop behandelen we de problematiek van uit elkaar lopende belasting- en premieheffing en beschrijven we waar knelpunten en kansen liggen voor werkgevers en werknemers.

 • Omschrijving Open or Close

  Discoördinatie tussen de belasting- en de premieheffing bij werknemers die grensoverschrijdend werken is een belangrijk aandachtspunt. Nationale wetgevingen zijn zo gemaakt dat de belasting- en de premieheffing voor de sociale zekerheid in één land plaats vinden. Bij het grensoverschrijdend werken zien we dat de belastingheffing en de verzekeringsplicht vaak niet in hetzelfde land plaats vinden. Hoe komt dat? Is deze discoördinatie te voorkomen of moeten we er mee leren leven en dan maar kijken of we de voordelen van de discoördinatie kunnen benutten?

  Tijdens deze workshop laten we praktisch met voorbeelden zien in welke gevallen discoördinatie zich voordoet. We laten zien in welke situaties dit leidt tot hoge(re) lasten voor de werkgever/werknemer en wanneer het juist leidt tot lagere lasten. Hele branches (internationaal vervoer, uitzendbureaus) lijken van de discoördinatie een verdienmodel te maken. Hoe komt dat en waarom is dat?

  Wat doet de overheid om discoördinatie te voorkomen? Bij verdragsonderhandelingen, zeker met de buurlanden, is het voorkomen van discoördinatie een belangrijk aandachtspunt. Ook het Nederlandse parlement vindt het belangrijk dat discoördinatie voorkomen wordt.

  We behandelen deze problematiek van het uit elkaar lopen van de belasting- en de premieheffing en beschrijven waar knelpunten en kansen liggen voor zowel werkgevers als werknemers.

 • Sprekers Open or Close

  De docenten bij deze cursus zijn B.H.M. Van den Hof LL.M en mr. C.L.J.R. Douven.

  Bart Van den Hof is werkzaam bij de Belastingdienst, directie vaktechniek in Den Haag. Als senior beleidsadviseur werkt hij op het gebied van de internationale inkomsten-, loonbelasting en premieheffing.

  Carlo Douven is voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting/premieheffing bij de Belastingdienst en freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning.

 • Programma Open or Close

  09.15 uur   Ontvangst

  09.30 uur   Inleiding discoördinatie

  • Wat zijn de relevante beginselen van de toewijzing van belastingheffing en waar is men sociaal verzekerd (uitgangspunten en hoofdlijnen van de verdeling van heffingsrechten in belastingverdragen en bij de sociale zekerheid)
  • Wat is discoördinatie en wanneer doet zich dit voor? (salary splits, thuis werken, werken in meerdere landen binnen de EU etc.)


  11.00 uur   Pauze

  11.15 uur   Discoördinatie - verdieping

  • De praktische gevolgen van discoördinatie voor werkgevers (afdracht belasting en premies in meerdere landen, administratieve lasten etc.) en werknemers (administratieve lasten in meerdere landen, een ander netto-inkomen dan de collega, een ander netto-inkomen dan de buurman etc.)
  • Hoe in bepaalde branches, bijv. bij internationaal vervoer en internationaal werkende uitzendbureaus, gebruik gemaakt wordt van de discoördinatie en hoe dit leidt tot een concurrentievoordeel binnen de arbeidsmarkt
  • De rol van de compensatieregelingen met Duitsland en België om discoördinatie te voorkomen voor grensarbeiders die in Nederland wonen


  13.00 uur   Afsluiting en lunch

 • Voor wie? Open or Close

  Onze seminars zijn gericht op professionals die regelmatig adviseren aan bedrijven met internationale werknemers, of die adviseren aan personen die zelf grensoverschrijdende arbeid verrichten. Dat kunnen zowel expats, impats als grensarbeiders betreffen.

  Deze studieochtend is specifiek geschikt voor (belasting)adviseurs en specialisten sociale zekerheid.

 • Algemene informatie Open or Close

  Datum
  Dinsdag 11 oktober 2022, 9.30 - 13.00 uur
  Ontvangst vanaf 9.15 uur.

  Kosten
  De kosten van deze cursus bedragen € 479,- (excl. btw).
  Dit bedrag is inclusief handouts, koffie, thee en lunch.

  Locatie
  Het Parkhuis
  Heiligenbergerweg 151
  3816 AJ Amersfoort

  Met OV: bus 17 en bus 80 vanaf Amersfoort CS stoppen voor de deur, bushalte Haydnstraat.

  Parkeren: direct naast het Parkhuis is een beperkt aantal parkeerplaatsen beschikbaar. Meer parkeerplaatsen zijn te vinden op (gratis) parkeerterreinen aan Gasthuislaan 70 of Ringweg Randenbroek 119. Het is vanaf daar dan 2 minuten lopen naar Het Parkhuis.

  PE-punten
  NOB
  : Volgens de regels van de NOB kunnen leden zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten).
  RB: 3 punten fiscaal in aanvraag
  NIRPA: 49 punten (scholing-kennis)
  NOvA: Advocaten kunnen zelf boordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten PO).
  NBA: Volgens de regels van de NBA kunnen leden zelf beoordelen of deze cursus passend is. Als bewijs van deelname ontvangt u een certificaat waarop ondermeer het aantal uren is vermeld (3 punten)
  NOAB: Alleen op verzoek.

  PEs2021 25

  Verhinderd?
  Indien u verhinderd bent mag uw plaats altijd door een vervanger worden ingenomen. Tot vier weken voor aanvang kunt u annuleren. Hierbij berekenen wij u €100,- administratiekosten (excl. btw). Bij annulering binnen vier weken voor aanvang wordt het volledige inschrijfgeld in rekening gebracht.