Nini Braken-Zheng

Nini Braken-Zheng

22-04-2021

Pilot: verblijfsvergunning voor essentieel personeel van startups

Auteur: Nini Braken-Zheng, Consultant People Advisory Services - Immigration bij EY (nini.zheng@nl.ey.com)

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 1 juli 2019 aan de Tweede Kamer een brief gestuurd. In deze brief wordt een aantrekkelijke immigratieregeling voor het werven van buitenlandse werknemers voor startups - door middel van een pilot - kenbaar gemaakt.(1) De inwerkingtreding van deze immigratieregeling was gepland voor de zomer van 2020 en is helaas nog niet in werking getreden.(2) Gelet op het feit dat de immigratieregeling belangrijke voordelen heeft voor startups in Nederland, moeten wij deze regeling echter niet uit het oog verliezen. Ik zal dan ook in dit artikel het doel en de voorwaarden van deze regeling nader toelichten.

11-03-2021

Brexit: Wat betekent het EU-VK Handelsakkoord voor Britse onderdanen die kort voor zakelijke bezoeken naar Nederland komen?

Auteur: mr. Nini Braken-Zheng, werkzaam als Consultant immigratie People Advisory Services bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (nini.zheng@nl.ey.com)

Sinds 31 januari 2020 is het Verenigd Koninkrijk geen lid meer van de Europese Unie. De afgesproken transitieperiode liep af op 31 december 2020. Vlak voor het einde van de transitieperiode, hebben de EU en het VK een akkoord bereikt over hun nieuwe relatie (hierna: het Handelsakkoord).(1) Vanaf 1 januari 2021 is de Brexit derhalve een feit en worden Britse onderdanen als ‘derdelanders’ beschouwd. Dit heeft uiteraard gevolgen voor Britse onderdanen die willen werken en/of wonen in Nederland. In dit artikel behandelen wij uitsluitend de gevolgen van het nieuwe Handelsakkoord tussen de EU en het VK voor Britse onderdanen die kort voor zakelijke bezoeken naar Nederland komen.

13-12-2020

Kennismigranten en de WIEG

Auteur: Nini Braken Zheng, werkzaam bij EY als Immigration Consultant

Uit onderzoek is gebleken dat slechts 26% van de vrouwen in Nederland voltijd werkt. Dit in tegenstelling tot 73% van de mannen. Een belangrijke verklaring voor dit verschil is de ongelijke verdeling van zorgtaken tussen mannen en vrouwen thuis.(1) De regering vindt deze situatie onwenselijk en wil hierin een positieve verandering teweegbrengen. Hiermee is de introductie van het aanvullend geboorteverlof sinds 1 juli 2020 een feit. Met dit aanvullend geboorteverlof wordt vroege betrokkenheid van de ‘andere’ ouder bij de zorg en opvoeding gestimuleerd. Bovendien draagt deze stimulans positief bij aan de ontwikkeling van een kind. Door gebruik te maken van dit aanvullend geboorteverlof kan de werknemer tijdelijk minder salaris ontvangen. Deze salarisvermindering kan impact hebben op een werknemer die tevens houder is van een verblijfsvergunning als kennismigrant. In dit artikel zal bekeken worden wat de werkgever moet doen om te voorkomen dat de verblijfsvergunning wordt ingetrokken.

02-07-2020

De Europese blauwe kaart en de voordelen ten opzichte van de kennismigrantenregeling

Auteur: mr. Nini Braken-Zheng, consultant immigratie People Advisory Services bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (nini.zheng@nl.ey.com)

In 2019 steeg het aantal verblijfsvergunningsaanvragen van arbeidsmigranten met circa 25%. Ondanks deze stijging wordt in de praktijk nog weinig gebruik gemaakt van de ‘Europese Blauwe kaart’ (ook bekend als: ‘EU Blue Card’), terwijl de EU Blue Card het Europese equivalent van de US Green Card zou worden. In dit artikel een vergelijking van de EU Blue Card met de populaire kennismigrantenregeling.

28-05-2020

Verplichtingen van een werkgever gelden altijd, dus ook tijdens coronacrisis

Auteur: mr. Nini Braken-Zheng, consultant immigratie People Advisory Services bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (nini.zheng@nl.ey.com)

Veel bedrijven hebben behoefte aan talenten van buiten de EU/EER en Zwitserland. Deze buitenlandse talenten worden vaak aangeduid als kennismigranten. Het binnenhalen van deze kennismigranten brengt voor een bedrijf ook plichten met zich mee. Uit de praktijk blijkt dat bedrijven zich hier vaak niet van bewust zijn. Het niet-naleven van de plichten brengt mogelijk allerlei sancties met zich mee. In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op de belangrijkste rechten en plichten voor erkend referenten. Vervolgens bespreek ik het boete- en handhavingsbeleid en eindig ik met een aantal tips om sancties te voorkomen.