Caja Huisman

Caja Huisman

16-09-2021

Onbetaald er tussenuit tijdens uitzending binnen de EU: gevolgen voor sociale zekerheidspositie

Auteur: Caja Huisman (caja.huisman@nl.ey.com), werkzaam bij de People Advisory Services praktijk van EY Belastingadviseurs LLP, als senior consultant tax specialties

Het komt vaker voor dat werkgevers hun werknemers de mogelijkheid bieden om een bepaalde periode onbetaald verlof op te nemen. Dit kan verschillende redenen hebben en in sommige situaties kan het zelfs een recht zijn van de werknemer. Hierbij valt te denken aan verlof dat wordt opgenomen in het kader van mantelzorg, maar ook in een cao kunnen regels zijn opgenomen over het opnemen van onbetaald verlof. Hoewel in een nationale situatie dit al genoeg aandachtspunten met zich meebrengt, kan het ook zomaar voorkomen dat een werknemer tijdens zijn uitzending besluit dat hij onbetaald verlof wil opnemen. In dit artikel zal ik ingaan op de mogelijke gevolgen van het opnemen van onbetaald verlof op het gebied van sociale zekerheid tijdens een uitzending binnen de Europese Unie.

01-07-2021

Het resultaat van EHvJ-uitspraak Vester in Nederland: hoe één arbeidsongeschikte het UWV beleid veranderde

Auteur: Caja Huisman, werkzaam bij de People Advisory Services praktijk van EY Belastingadviseurs LLP, als consultant tax specialties (caja.huisman@nl.ey.com)

Op 14 maart 2019 heeft het Europese Hof van Justitie het arrest Vester gewezen. Dit heeft in Nederland ingrijpende gevolgen. Het UWV heeft aan de hand van dit arrest nieuw beleid bepaald voor situaties zoals die van mevrouw Vester. Per 1 januari 2021 is deze beleidswijziging ingegaan. Indien de werknemer in een ander land als laatste verzekerd was, maar in dit land geen of geen volledig recht bestaat op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, kan er een inkomensgat ontstaan door het verschil in wachttijd. De wachttijd WIA zal vanaf 1 januari 2021 aansluiten op de wachttijd van de andere lidstaat, waardoor zo’n gat wordt voorkomen. Dit beleid is ook van toepassing op mensen die buiten Nederland wonen, maar wel een band met Nederland hebben gehad. Dit beleid geldt ook voor alle nieuwe aanvragen per 1 januari 2021 en voor alle lopende aanvragen waar de ingangsdatum van de WIA-uitkering nog niet is bepaald. Door deze beleidswijziging worden nieuwe aanvragen verwerkt op basis van het nieuwe beleid. Situaties zoals die van mevrouw Vester zouden dus nu niet meer mogen voorkomen. In dit artikel wordt uitgebreid ingegaan op de achtergronden en gevolgen van het arrest Vester.