Mischa Gerardu

Mischa Gerardu

14-09-2022

Visie rechtbank op overheidsartikel belastingverdrag

Auteur: Mischa Gerardu, fiscaal juriste. Dit artikel is geschreven in het kader van haar rol bij SOFI-expertise.

Onlangs is er een nieuwe episode aangebroken in de lopende discussie over de uitleg van het overheidsartikel in de belastingverdragen. De rechter, in dit geval de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, heeft in twee uitspraken haar visie gegeven over de uitleg van het overheidsartikel in de belastingverdragen. De feiten en omstandigheden in beide rechtszaken verschillen van elkaar, maar duidelijk is dat de rechtbank voor de uitleg van het overheidsartikel, in deze twee zaken, uitgaat van de letterlijke tekst van de verdragsbepaling en ook geen aanleiding ziet om daarvan af te wijken.

14-03-2022

Toepassing overheidsartikel door buurlanden en mogelijkheden onderling overleg

Auteur: Mischa Gerardu, fiscaal jurist; dit artikel is geschreven in het kader van haar rol bij SOFIE (m.houben@la-taxe.nl)

In een eerder artikel in dit vakblad besteedden wij aandacht aan de uitleg die de Nederlandse autoriteiten geven aan het overheidsartikel in de belastingverdragen. Dit artikel belicht onder meer de interpretatie die onze buurlanden België en Duitsland aan deze verdragsbepaling geven. Omdat er tussen onze buurlanden veel grensoverschrijdende arbeid plaatsvindt en dit sinds de coronapandemie vanwege het thuiswerken behoorlijk gestegen lijkt te zijn kan een verschil in interpretatie tot een toename van knelpunten leiden. Ook komt de mogelijkheid aan bod om een onderlinge overlegprocedure (MAP) op te starten om situaties van dubbele heffing op te lossen.

04-01-2022

Verschillende interpretaties van het overheidsartikel in belastingverdragen

Auteur: Mischa Gerardu, fiscaal jurist; dit artikel is geschreven in het kader van haar rol bij Sofie (m.houben@la-taxe.nl)

De uitleg die de Nederlandse belastingdienst geeft aan het overheidsartikel in de belastingverdragen blijft belastingadviseurs en publiekrechtelijke werkgevers bezighouden. Het wordt ook steeds duidelijker dat verschillende verdragsstaten anders aankijken tegen de uitleg van dit artikel. Daarom zoomen we in dit artikel in op de uitleg die Nederland geeft aan het overheidsartikel en tot welke knelpunten dit in de praktijk kan leiden.