Alice Roelandt

Alice Roelandt

04-01-2022

Grensoverschrijdende tewerkstelling binnen EU: welk type socialezekerheidsbijdragen verschuldigd? De positie van Belgische en Nederlandse autoriteiten nader bekeken

Auteurs: mr. A. Roelandt en mr. F. Estanekzay, respectievelijk werkzaam als Manager en Analyst Global Employer Services, bij Deloitte Belastingadviseurs (alroelandt@deloitte.nl en festanekzay@deloitte.nl)

Wanneer een persoon tegelijkertijd in verschillende lidstaten werkzaamheden verricht, bepalen specifieke (EU-)conflictregels de "bevoegde lidstaat", d.w.z. de staat waar socialezekerheidsbijdragen moeten worden betaald. Zodra de bevoegde lidstaat is geïdentificeerd, moet nog worden bepaald welk type socialezekerheidsbijdragen moet worden betaald over de ontvangen vergoedingen. Dit is vooral belangrijk in het geval dat een persoon bestuurdersmandaten over de grens heeft, omdat dit een aanzienlijke impact kan hebben op de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen, maar ook op de socialezekerheidsdekking van het individu. Dit artikel legt de regels bloot die van toepassing zijn bij het maken van deze 2-staps beoordeling en illustreert deze met treffende voorbeelden. De positie van de Belgische en Nederlandse autoriteiten wordt nader bekeken.