Daphne Demetriades

Daphne Demetriades

21-04-2023

De sociale zekerheidspositie van ambtenaren in Belgisch-Nederlands verband

Auteurs: Daphne Demetriades en Katleen Engelen, respectievelijk werkzaam bij Ernst & Young, afdeling People Advisory Services te Eindhoven (daphne.demetriades@nl.ey.com) en werkzaam bij EY Tax Consultants, afdeling People Advisory Services, te Diegem, België (katleen.engelen@be.ey.com).

De Europese coördinatieregels inzake sociale zekerheid bepalen welke sociale zekerheidswetging van toepassing is op een individu. Verordening 883/04(1) definieert diverse statuten, zoals werknemers, zelfstandigen, gepensioneerden, werklozen maar ook ambtenaren vallen onder het toepassingsgebied met toch wel enkele bijzonderheden. Deze lichten we toe in onderstaand artikel, met bijzondere aandacht voor de relatie België en Nederland, waaruit zal blijken dat de regeling die werd uitgewerkt niet altijd eenvoudig is toe te passen(2).

27-10-2022

Voorkomingsmethodiek van dubbele belastingheffing bij bestuurdersbeloningen verandert per 1 januari 2023

Auteur: Mr. D. Demetriades, werkzaam bij Ernst & Young, afdeling People Advisory Services te Eindhoven (daphne.demetriades@nl.ey.com)

Nederland heeft een groot verdragennetwerk om dubbele belastingheffing in internationaal verband te voorkomen dan wel te beperken. De meeste belastingverdragen zijn gebaseerd op het OESO-modelverdrag. In dit OESO-modelverdrag wordt onderscheid gemaakt tussen “inkomsten uit dienstbetrekking” en “bestuurdersbeloningen”. De meeste belastingverdragen die Nederland heeft gesloten, schrijven voor “inkomsten uit dienstbetrekking” de vrijstellingsmethode met progressievoorbehoud voor, terwijl die voor “bestuurdersbeloningen” een verrekeningsmethode voorschrijven. De Staatssecretaris heeft echter in een Besluit van 18 juli 2008 goedgekeurd om ook voor “bestuurdersbeloningen” de vrijstellingsmethode toe te staan indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Hier wordt dan ook vaak gebruik van gemaakt. Op 18 juli 2022 heeft de Staatssecretaris bekend gemaakt dat deze goedkeuring met ingang van 1 januari 2023 wordt ingetrokken. Dit is daarom het moment om stil te staan bij de gevolgen van deze intrekking.

31-05-2022

De sociale zekerheidspositie van gevluchte Oekraïners in Nederland

Auteur: Mr. Daphne Demetriades, werkzaam bij Ernst & Young, afdeling People Advisory Services te Eindhoven (daphne.demetriades@nl.ey.com)

Door de oorlog in Oekraïne zijn vele Oekraïners op de vlucht geslagen, zo ook naar Nederland. Nederlandse werkgevers krijgen door activering van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming de mogelijkheid om Oekraïners eenvoudiger – en versneld – in dienst te nemen. Door deze richtlijn hebben de Oekraïners een bijzondere, dat wil zeggen een niet eerder gekende, positie in Nederland gekregen. Andere Oekraïners blijven voor hun Oekraïense werkgever werkzaam, zij het vanuit Nederland. De vraag die daarom actueel is, is als volgt: wat is de sociale zekerheidspositie van Oekraïners in Nederland? Omdat er geen sociaal zekerheidsverdrag tussen Nederland en Oekraïne is gesloten en omdat Oekraïne geen onderdeel uitmaakt van de Europese Unie, dient op basis van Nederlandse en Oekraïense nationale wetgeving te worden bepaald of de desbetreffende Oekraïner sociaal verzekerd is in Nederland dan wel in Oekraïne