Sanne Sivonen

Sanne Sivonen

29-06-2022

Gezondheidszorg ontvangen over de grens - over kostenvergoeding, voorafgaande toestemming en rechtsinstrumenten

Auteurs: S.M.V. Sivonen LL.M en S.P.M. Kramer LL.M., respectievelijk als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum ITEM / Universiteit Maastricht (s.sivonen@maastrichtuniversity.nl) en als onderzoeker verbonden aan het Expertisecentrum ITEM / Universiteit Maastricht (sander.kramer@maastrichtuniversity.nl)

In deze bijdrage bespreken de auteurs de vergoeding van zorgkosten in grensoverschrijdende gevallen en de daaraan verbonden voorwaarden. Met name zal de eis van voorafgaande toestemming van de zorgverzekeraar worden besproken. Verder zal worden stilgestaan bij de van toepassing zijnde rechtsinstrumenten en de hoogte van de te vergoeden zorgkosten.