Carlo Douven

Carlo Douven

21-02-2024

Maximaal 15%-bronheffing verrekenbaar op dividenden

P ontvangt dividenden uit Zwitserland en Italië. Op grond van de belastingverdragen met beide landen mag P maximaal 15% bronheffing verrekenen. Het maakt daarbij niet uit dat de feitelijke bronheffing hoger is.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 november 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:9660

19-02-2024

Nog geen concrete fiscale ontwikkelingen grenswerkers

Er zijn nog geen concrete uitzichten op fiscale afspraken met Duitsland en België over het thuiswerken van grenswerkers. De hoop is gevestigd op afspraken in EU- en OESO-verband. De Belgische regering heeft dit als voorzitter van de Raad van de EU geagendeerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 februari 2024

20-02-2024

Substantieel werken in woonland en werken in derde-landen?

W woont in Duitsland en werkt voor een Zwitserse werkgever. Hij werkt niet substantieel (< 25%) deel in zijn woonland. De Duitse rechter vraagt het Hof van Justitie EU of bij de bepaling van het substantieel deel, werken in een derde land meetelt.

Bron: Hof van Justitie EU, 4 december 2023, C-743/23.

16-02-2024

Indienen verkeerde, niet uitgereikte, biljet leidt tot verzuimboete

Aan Y is een aangiftebiljet uitgereikt voor niet-inwoners. Y levert een biljet in voor inwoners. Na contact tussen Y en de inspecteur heeft Y geen ander biljet ingediend. De opgelegde ambtshalve aanslag en de verzuimboete zijn juist.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 januari 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:330

15-02-2024

Verleggingsregeling kan niet alléén voor de werknemersverzekeringen

De verleggingsregeling in de loonbelasting, die buitenlandse werkgevers kunnen gebruiken om de inhouding van de loonbelasting te verleggen naar een Nederlands concernonderdeel, kan niet alléén voor de werknemersverzekeringen worden toegepast.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 13 februari 2024

14-02-2024

Overgangsrecht 30%-regeling en wisseling werkgever

Als een werknemer met de 30%-regeling gewisseld is van werkgever en enige tijd niet gewerkt heeft, is geen sprake van een onderbreking voor het overgangsrecht van toepassing voor de aftopping en versobering van de 30%-regeling en de afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 13 februari 2024

13-02-2024

Bijbaantje leidt tot verlies recht op 30%-regeling

W verblijft tijdelijk om studieredenen in Nederland. Na de studie neemt W een bijbaantje. Een dag later gaat zij een andere arbeidsovereenkomst aan en verzoekt toepassing van de 30%-regeling. De bijbaan staat aan de toepassing van de 30%-regeling in de weg.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 23 januari 2023, ECLI:NL:GHAMS:2024:179

12-02-2024

Lijfrente-uitkeringen inwoner Filipijnen in Nederland belast

A woont op de Filipijnen en geniet een lijfrente-uitkering uit Nederland. De lijfrente-uitkeringen zijn laste van de winst van de verzekeringsmaatschappij gekomen en daardoor op grond van het pensioenartikel belast in Nederland.

Bron: Hoge Raad, 9 februari 2023, ECLI:NL:HR:2024:215

09-02-2024

Inwoner Indonesië heeft geen recht op Nederlandse faciliteiten

Een inwoner van Indonesië claimt ten onrechte in de Nederlandse aangifte heffingskortingen en aftrek zorgkosten. Hij is geen kwalificerende buitenlands belastingplichtige, omdat hij niet woont binnen de landenkring (EU/EER/Zwitserland/BES).

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 september 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:3024

08-02-2024

AOV-premie betaald aan verzekeraar in Guernsey is niet aftrekbaar

De premies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt aan een in Guernsey gevestigde verzekeraar zijn niet aftrekbaar. De verzeker is geen toegelaten verzekeraar in de zin van de Wet IB (art. 3.126).

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 27 juli 2023, ECLI:NL:RBNNE:2023:3492