Carlo Douven

Carlo Douven

11-04-2024

Geen recht op de 30%-regeling

A is niet uit een ander land aangeworven. A was ook niet twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaande aan zijn tewerkstelling in Nederland woonachtig verder dan 150 km van de grens. A geeft geen recht op toepassing van de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, 23-01-2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:714

09-04-2024

Zonder keuze geen partiële buitenlandse belastingplichtige

A, maakt gebruik van de 30%-regeling, maar kan niet aangemerkt worden als een partiële buitenlandse belastingplichtige. Die regeling is niet van rechtswege van toepassing. Een keuze voor de regeling is vereist.

Bron: Hoge Raad, 5 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:543

08-04-2024

Inwoner Indonesië kwalificeert niet

Een inwoner van Indonesië kan niet aangemerkt worden als een kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Indonesië is ook niet vergelijkbaar met de BES-eilanden en ook een beroep op het EVRM baat belanghebbende niet.

Bron: Hoge Raad, 5 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:535

06-04-2024

'High net worth individuals' in de kijker

Miljardairs betalen door constructies veel minder belasting dan andere burgers. Nederland sluit aan bij de verkenning van de OESO en de G20 naar het invoeren van een wereldwijde minimumbelasting voor miljardairs.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 maart 2024

04-04-2024

Besluit internationale aspecten pensioen geactualiseerd

Europese jurisprudentie inzake internationale waardeoverdrachten van pensioen heeft geleid tot een aanpassing van het besluit Internationale aspecten pensioen. De voorwaarden in het onderdeel over uitgaande waardeoverdrachten zijn overeekomstig de arresten versoepeld.

Bron: Staatscourant, 4 april 2025, nr 10467

05-04-2024

Er werken ruim 86.000 grensarbeiders in Nederland

44.000 grenspendelaar werken in Nederland en wonen in Duitsland. Vanuit België werken in Nederland 42.000 grensarbeiders. Omgekeerd zijn dat er resp. 8.000 en 11.000. Het aantal grensarbeiders neemt licht af.

Bron: CBS, 28 maart 2024

04-04-2024

Inspecteur moet bewijzen dat aangifte verstuurd is

Een verzuimboete voor het niet tijdig doen van de aangifte inkomstenbelasting kan alleen worden opgelegd als de inspecteur aannemelijk maakt dat de uitnodiging tot het doen van de aangifte en de aanmaning verstuurd zijn.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1818

03-04-2024

Meenemen AOW naar het buitenland

In een Kamerbrief wordt ingegaan op vragen over het ontbreken van handhavingsverdragen inzake AOW-uitkeringen in het buitenland. Hierdoor wordt de AOW in een aantal landen onvolledig uitbetaald.

Bron: Minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, 29 maart 2024

02-04-2024

Geen 30%-regeling door inwonerschap Nederland

A, uit India, heeft gestudeerd in België. Tijdens het zoekjaar afgestudeerden heeft hij in Nederland verblijf gehad en gewerkt via een uitzendbureau. Onder meer dit duidt op inwonerschap, waardoor geen recht bestaat op de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, 23 januari 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:714

01-04-2024

Onderzoek thuiswerkregeling voor grenswerkers.

Er is onderzoek gedaan naar een fiscale maatregel voor thuiswerkdagen in relatie met België en Duitsland. Financieel lijkt een thuiswerkdagenregeling meestal niet aantrekkelijk voor werknemers, maar kan wel de administratieve lasten beperken.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 maart 2024