Carlo Douven

Carlo Douven

26-05-2023

Sociale verzekeringspremies in de binnenvaart uitgelegd

In een brief wordt uitgebreid beschreven op welke wijze sociale verzekeringspremies worden geheven bij werknemers werkzaam in de binnenvaart. Vaststelling van de premieplicht, dubbele afdracht etc. komt aan de orde.

Bron: Ministerie van SZW, 25 mei 2023

25-05-2023

Inwoner België is forensenbelasting verschuldigd

N woont in België en heeft een vakantiewoning in Nederland. Hij is de gemeentelijke forensenbelasting verschuldigd. Deze heffing is niet in strijd met het belastingverdrag of een verboden onderscheid naar woonplaats.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2976

24-05-2023

Op AOW-leeftijd moet buitenlandbijdrage zorg zelf worden betaald

A woont in België en was als gezinslid medeverzekerd bij haar echtgenoot. Als A zelf AOW ontvangt, krijgt A een zelfstandig recht op zorg in België ten laste van Nederland. A is dan zelf de verdragsbijdrage verschuldigd.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 4 mei 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:857

23-05-2023

Volledig werkloze krijgt WW uit woonland

B, inwoner van Nederland, werkt voor een Zwitserse werkgever buiten Nederland. B wordt volledig werkloos. B heeft dan recht op een Nederlandse WW-uitkering (woonlidstaat), alsof hij tijdens het werken in Nederland onderworpen was geweest.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 11 mei 2023, ECLI:NL:CRVB:2023:891

22-05-2023

Informatiebeschikking terecht genomen op basis buitenlandse gegevens

Vanuit Duitsland is de inspecteur spontaan bericht dat O in Luxemburg bankrekeningen aanhield. Met een informatiebeschikking heeft de inspecteur nadere informatie bij O opgevraagd. Er is geen sprake van onrechtmatig verkregen bewijs.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 9 november 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3885

18-05-2023

Buitenlandse arbeidskrachten in de bouw

Het economisch instituut voor de bouw heeft een rapport gepubliceerd over buitenlandse arbeidskrachten in de bouw. Er waren in 2020 56.000 buitenlandse arbeidskrachten in de bouw werkzaam.

Bron: Economisch instituut voor de bouw, 8 mei 2023

19-05-2023

Bij verzoek 30%-regeling is ontvangstdatum beslissend.

Of een verzoek toepassing 30%-regeling binnen vier maanden na aanvang van de tewerkstelling tijdig is ontvangen, moet getoetst worden op basis van de datum van ontvangst bij de inspecteur. De verzenddatum is niet relevant.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 21 maart 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:624

17-05-2023

Spaanse pensionado kan doorbetaald pensioen niet aftrekken

X woont in Spanje. Zijn Nederlandse oudedagsvoorzieningen zijn voor 80,32% belast in Nederland. Hij betaalt een deel van het pensioen aan zijn ex-echtgenote. Deze doorbetaling leidt in Nederland niet tot aftrek.

Bron: 15 mei 2023, Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2023:2776

16-05-2023

Nieuw kwartaaloverzicht Multilateraal Instrument

Het nieuwe kwartaaloverzicht multilateraal instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen is verschenen. Nieuw is dat het MLI vanaf 1 januari 2024 van toepassing is op de belastingverdragen met Hong Kong en Roemenië.

Bron: Ministerie van Financiën, 11 mei 2023

15-05-2023

Inwoner België heeft recht op Nederlandse fiscale voordelen

Door een hoog box 3-inkomen wordt niet voldaan aan de 90%-voorwaarde van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. In woonland België bestaat geen recht op faciliteiten. Nederland moet dan toch aftrek verlenen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 24 april 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:2777