Carlo Douven

Carlo Douven

26-09-2022

Wetsvoorstel excessief lenen door Tweede Kamer aangenomen

Het wetsvoorstel is in de Tweede Kamer aangenomen op 13 september 2022. De internationale gevolgen (immigratie, einde partiële buitenlandse belastingplicht etc.) zijn benoemd in de Kamerstukken.

Bron: Ministerie van Financiën, 13 september 2022

27-09-2022

Herstelkosten normale schade ingevoerde auto beïnvloedt waarde niet

Bij de waardeschatting van een geïmporteerde auto op basis van een taxatie moeten de herstelkosten van schade ten gevolge van normaal gebruik worden geëlimineerd. Die kosten zijn verdisconteerd in de handelsinkoopwaarde.

Bron: Hoge Raad, 23 september 2022, ECLI:NL:HR:2022:1273

23-09-2022

‘Inwoner’ Zwitserland woont in Nederland

Y heeft met zijn vrouw Z afgesproken dat ze niet langer samenwonen. Ze bezitten twee woningen, een in Zwitserland en een in Nederland. Mede omdat Y meer dan 240 dagen in Nederland verblijft, is Y inwoner van Nederland, ook voor het belastingverdrag met Zwitserland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5286

22-09-2022

Oekraïners krijgen pas vanaf oktober weer verbijfssticker

Door een grondstoffentekort kan de IND tijdelijk geen verblijfsstickers verstrekken aan gevluchte Oekraïners. Met de verblijfssticker kan men (na de visumvrije periode) aantonen rechtmatig in Nederland te verblijven. Vanaf 31 oktober is de sticker nodig om te kunnen werken.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst, 1 september 2022

21-09-2022

Prinsjesdag 2022 – Beperkte wijzigingen grensoverschrijdend werken

De belangrijkste wijziging is dat de 30%-regeling wordt afgetopt op de Balkenende-norm (2022: 216.000 euro) per 1 januari 2024. Er geldt een overgangsregeling tot 1 januari 2026 voor ultimo 2022 bestaande situaties.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 september 2022

20-09-2022

Werkende Oekraïense ontheemden krijgen recht op kinderopvangtoeslag

Werkende Oekraïense ontheemden kunnen al sinds 15 juni 2022 kinderopvangtoeslag aanvragen. De tegemoetkoming kunnen ze aanvragen voor kinderopvangkosten gemaakt sinds 4 maart 2022.

Bron: Rijksoverheid, 16 september 2022

19-09-2022

Piloot met standplaats Turkije woont in Nederland

P is piloot en heeft als standplaats Turkije waar P ook zegt te wonen. Gezien zijn banden met Nederland heeft P een duurzame band met Nederland. Hij is voor de toepassing van de nationale wet en het belastingverdrag Nederland – Turkije inwoner van Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5141

16-09-2022

Actuele problemen Oekraïense ontheemden in beeld gebracht

In de antwoorden op de Kamervragen over de Oekraiense ontheemden wordt ingegaan op verblijfsrechtelijke aspecten zoals de problematiek rondom de verblijfsstickers, Oekraiense documenten en de opvang op langere termijn.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 13 september 2022

15-09-2022

Buitenlandse werkgever kan vrijgestelde kostenvergoeding geven

A is piloot bij een buitenlandse werkgever. A krijgt een vergoeding per uur, die ook de te maken (niet specifiek aangewezen) kosten dekt. A en de inspecteur vinden dat 17.000 euro van de vergoeding zakelijke kosten dekt. Dat bedrag is een vrijgestelde kostenvergoeding.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 7 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3100

14-09-2022

De gevluchte Oekraïner en de (loon)belasting (deel 3)

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en freelance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit artikel zal ik ingaan op de fiscale positie van in Nederland verblijvende gevluchte Oekraïners in verband met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Veel werkgevers maken dankbaar gebruik van de arbeidskracht van de gevluchte Oekraïners. De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt speelt daar zeker een grote rol bij. Maar wat is de fiscale positie van een gevluchte Oekraïner en waar moet de werkgever rekening mee houden? In dit artikel zal ik dit nader toelichten. Opvallend genoeg heeft het Ministerie van Financiën over de fiscale positie van Oekraïners nog vrijwel niets gepubliceerd. Dat betekent dat we de reguliere regels moeten toepassen. Zoals zal blijken, is dat nog niet zo eenvoudig, al komt dat vooral omdat de fiscale woonplaats niet altijd duidelijk is.

In dit vakblad, 2022, nr. 47 en 48 hebben Daphne Demetriades en Esther Wolthuis al de sociale zekerheidspositie en de verblijfs- en arbeidsrechtelijke aspecten van gevluchte Oekraïners beschreven. Ik beperk me in dit artikel, deel 3, tot de loonbelastingaspecten. Al zal ik ook enkele recente andere wetenswaardigheden benoemen.