Sofie Matthys

Sofie Matthys

07-03-2024

Belgische wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende werknemers en zelfstandigen: nieuwigheden voor 2024

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam als Tax advisor bij Deloitte Private, Accountancy & Advisory (smatthys@deloitte.com)

Het jaar 2024 brengt opnieuw diverse veranderingen met zich mee voor werknemers en zelfstandigen. Dit artikel biedt een samenvatting van de voornaamste sociale en fiscale wijzigingen in België die potentieel invloed kunnen hebben op de werkgelegenheid van zowel mobiele werknemers en hun werkgevers, als van mobiele zelfstandigen.

10-03-2023

Belgische wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende werknemers en zelfstandigen: nieuwigheden voor 2023

Auteur: Sofie Matthys, Director Tax & Legal bij Deloitte Private, Accountancy and Advisory België (smatthys@deloitte.com)

2023 heeft opnieuw talloze wijzigingen voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen in petto. In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste sociale en fiscale veranderingen in België, die mogelijk een impact hebben op de tewerkstelling van enerzijds mobiele werknemers en hun werkgever en anderzijds mobiele zelfstandigen.

29-06-2022

Nederlands pensioen in eigen beheer: heffingskorting en progressievoorbehoud nog steeds discussiepunt met Belgische fiscus

Auteur: Sofie Matthys, Director Tax & Legal bij Deloitte Private, Accountancy and Advisory België (smatthys@deloitte.com)

De Nederlandse wet uitfasering pensioenen in eigen beheer maakte vanaf 1 juli 2017 een einde aan de opbouw van een zogenaamd pensioen in “eigen beheer”. Een Nederlandse directeur-grootaandeelhouder (dga) – vergelijkbaar met een Belgische bedrijfsleider – kon op die manier een pensioen opbouwen waarbij het beheer van de pensioenbijdragen en de uitbetaling ervan werd gemonitord door de eigen onderneming, in de plaats van door een professioneel pensioenfonds.(1) Ten gevolge van voornoemde wet hebben veel dga’s ervoor gekozen om hun reeds opgebouwde pensioenen af te kopen (met korting op de belastbare grondslag). De afkoop van het Nederlandse pensioen in eigen beheer heeft in België echter tot veel discussie geleid, waar recente rechtspraak in het voordeel van de belastingplichtige pleit. De potentiële impact van het MLI bij het dubbelbelastingverdrag tussen België en Nederland verdient evenwel de nodige belangstelling.

13-03-2022

Belgische wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende werknemers en zelfstandigen: nieuwigheden voor 2022

Auteur: Sofie Matthys, Director Tax & Legal bij Deloitte Private, Accountancy and Advisory België (smatthys@deloitte.com)

Het jaar 2022 heeft voor België weer talloze wijzigingen voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen in petto. In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste sociale en fiscale veranderingen die mogelijk een impact hebben op de tewerkstelling van enerzijds mobiele werknemers en hun werkgever en anderzijds mobiele zelfstandigen.

01-07-2021

België: Franse dividenden ontvangen door Belgisch inwoners – verrekening van buitenlandse bronheffing

Auteur: Sofie Matthys, Director Tax & Legal bij Deloitte Private, Accountancy and Advisory België (smatthys@deloitte.com)

De Belgische fiscus heeft zich na een jarenlange juridische strijd toch neergelegd bij het arrest van het Hof van Cassatie over de verrekening van de Franse bronheffing. Wat heeft dit voor implicaties voor Belgen die Franse dividenden genieten?

05-02-2021

Belgische wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende werknemers: nieuwigheden voor 2021

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam bij Deloitte Private (smatthys@deloitte.com)

De corona-crisis was alom tegenwoordig in de wereld in 2020 en bij de start van 2021 ziet het ernaar uit dat dit nog wel eventjes zal duren. Uiteraard heeft dit een effect op de mobiliteit van werknemers, aangezien de meeste landen maatregelen hebben genomen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, waaronder een beperking op internationale reizen en het verplicht invoeren van thuiswerk voor alle werknemers. Hierna vindt u de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers en werknemers voor 2021.

17-09-2020

België: Buitenlandse dividenden en aftrek buitenlandse bronheffing

Auteur: Sofie Matthys, director Tax & Legal bij Deloitte Private (Belgium) (smatthys@deloitte.com)

Een Belgische interne instructie – die recent werd ingetrokken - zorgde voor verwarring en onduidelijkheid over het bedrag dat in de Belgische aangifte personenbelasting gerapporteerd moet worden. Wat is hier aan de hand? Blijft alles nu voorlopig toch bij het oude?

16-03-2020

Grensoverschrijdende tewerkstelling: einde overgangsregeling op 1 mei 2020

Auteur: Sofie Matthys, Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services (Mazars ALTOS), (sofie.matthys@mazars.be)

Op 30 april 2020 loopt de overgangsregeling op het vlak van sociale zekerheid inzake grensoverschrijdende tewerkstelling waarin Verordening 883/2004 voorziet, ten einde. Dit kan een belangrijke impact hebben op bepaalde tewerkstellingssituaties. Hierna vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor werknemers die grensoverschrijdend werkzaam zijn. In een volgend nummer zullen de wijzigingen voor zelfstandigen/bestuurders (en de gemengde situaties) uitgebreid besproken worden.

10-02-2020

België: (mobiele) werknemers en zelfstandigen: wat brengt 2020?

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam bij Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services (Mazars ALTOS) (sofie.matthys@mazars.be)

Het nieuwe jaar brengt in België toch weer een aantal nieuwigheden in het sociale en fiscale landschap voor werknemers en zelfstandigen. De wetgever staat niet stil! Hierna vindt u de belangrijkste wijzigingen voor mobiele werknemers en zelfstandigen.

22-04-2019

België: Nieuwe fictie voor fiches en inhouding bedrijfsvoorheffing

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam bij Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services (Mazars ALTOS) (sofie.matthys@mazars.be)

Vanaf 1 maart 2019(1) geldt er een nieuwe fictie in België voor voordelen toegekend door buitenlandse entiteiten aan werknemers werkzaam in België voor een Belgische werkgever. De Belgische werkgever zal bedrijfsvoorheffing moeten inhouden en doorstorten en zal deze voordelen moeten rapporteren op de fiche 281.10 van de werknemer, ook al speelt de Belgische werkgever geen actieve rol bij de toekenning van deze voordelen. Het spreekt voor zich dat dit een grote impact zal hebben op de Belgische bedrijven en werknemers.