Birgit Scherpenborg

Birgit Scherpenborg

16-09-2021

Beloning van werknemers in grensoverschrijdend goederenvervoer: divergentie en (dis)coördinatie van systemen in Nederland en Duitsland

Auteur: Birgit Scherpenborg, werkzaam als Internationale Beratungsassistenz bij KPP Steuerberatungsgesellschaft mbH (birgit.scherpenborg@kpp.de)

Grenzeloos goederenvervoer binnen de Europese Unie is een uitstekend voorbeeld van het vrije verkeer van werknemers en suggereert tegelijkertijd dat grensoverschrijdende inzet van personeel zonder problemen zou verlopen en mogelijk is zonder administratieve of financiële lasten. Dit blijkt echter een misvatting, wanneer men de realiteit bekijkt van een Nederlands logistiek bedrijf dat, wegens personeelstekorten in eigen land, gedwongen is in het buitenland gevestigde vrachtwagenchauffeurs in te huren om in het internationale vrachtvervoer te werken. Het gebrek aan coördinatie tussen de nationale systemen en de daaruit voortvloeiende problemen in de praktijk zullen hieronder worden beschreven.

01-11-2019

Zweitwohnsitz: de tweede woonplaats volgens Duitse visie

Auteur: Birgit Scherpenborg, werkzaam op het gebied van grensoverschrijdende advisering van werknemers bij KPP Steuerberatungs GmbH in Kleve

Duitsland kent met de zogenoemde “Zweitwohnsitz” een bijzonderheid die in Nederland niet bekend is. Hiermee wordt een woonplaats aangeduid die niet de woonplaats is waar het middelpunt van iemands sociale leven zich bevindt, maar een andere domicilie waarvan de betreffende persoon met een bepaalde regelmaat gebruik maakt. Voorwaarde is dat de woonplaats geschikt en bestemd is om op den duur als verblijfplaats te dienen. In dit artikel wordt het begrip "Zweitwohnsitz” uitgelegd en worden de voor- en nadelen besproken van het hebben van een tweede woonplaats binnen Duitsland.

28-05-2018

Het belang van keuze van de Duitse 'Steuerklasse'

Auteur: Birgit Scherpenborg, werkzaam op het gebied van grensoverschrijdende advisering van werknemers bij KPP Steuerberatungs GmbH in Kleve (Birgit.Scherpenborg@kpp.de)

In Duitsland vindt de heffing van de inkomstenbelasting bij werknemers plaats middels inhouding van “Lohnsteuer” (loonbelasting) door de Duitse werkgever. Naast de loonbelasting zelf wordt er tevens “Solidaritätszuschlag” (een toeslag op de loonbelasting) en “Kirchensteuer” (kerkbelasting, meestal n.v.t. in grensoverschrijdende gevallen) ingehouden. De loonbelasting alsmede de hierboven genoemde extra belastingen worden beschouwd als een vooruitbetaling op de inkomstenbelasting, maar kunnen er in enkele bijzondere situaties ook toe leiden dat wordt afgezien van een aangifteplicht. Onderstaand wordt beschreven, welke tariefgroepen er bij grensoverschrijdende situaties gekozen kunnen worden en wat de gevolgen zijn van deze keuzes.