Yentl Delahaije

Yentl Delahaije

27-10-2022

Thuiswerkende grensarbeiders: tijd voor actie

Auteur: Yentl Delahaije, Global Mobility Specialist, HR bij DAF Trucks. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel (yentl.delahaije@daftrucks.com)

De coronacrisis heeft er mede toe geleid dat de behoefte aan (gedeeltelijk) thuiswerken bij werknemers groter is geworden. Steeds meer werkgevers zien de positieve kanten hiervan in, en gaan - voor zover mogelijk en redelijk - mee in deze behoefte van werknemers. De gevolgen zijn veelal te overzien en hebben geen grote financiële impact. Het wordt echter gecompliceerder als we ons richten op de situatie van grensarbeiders die thuiswerken: hierbij ontstaan er wel aanzienlijke administratieve en financiële lasten voor werkgever en werknemer.

08-03-2019

Aandelengerelateerde beloningen voor werknemers van start-ups

Auteur: Yentl Delahaije, werkzaam bij EY Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (yentl.delahaije@nl.ey.com)

De laatste jaren verdiepen werkgevers zich steeds meer in de verschillende manieren waarop ze werknemers kunnen aantrekken, behouden en belonen voor hun prestaties. Het is voor werkgevers immers belangrijk om een beloningsbeleid te hebben dat de juiste werknemers aantrekt en hen tevreden houdt. Daarbij is het louter belonen via het reguliere salaris en een eventuele bonus niet meer van deze tijd. Start-ups hebben vaak een beperkte liquiditeit, waardoor ze werknemers niet het salaris kunnen bieden dat ze misschien zouden willen. Aandelengerelateerde beloningen kunnen dan een uitkomst bieden. In deze bijdrage bespreek ik de beloningsmogelijkheden voor werknemers van start-ups, met name aandelengerelateerde beloningen. Specifiek ga ik daarbij ook in op aandelengerelateerde beloningen in grensoverschrijdend perspectief.