30procentregeling

Correctie en onjuiste toepassing 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
27-11-2023

Er zijn vragen beantwoord over de correctiemogelijkheden bij een onjuiste toepassing van de 30%-regeling, als het addendum uit het besluit van 23 augustus 2013 van toepassing is.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 24 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Extraterritoriale kosten buitenlandse internationale school verduidelijkt

Carlo Douven Geschreven door
24-11-2023

De kosten voor een in het buitenland gevestigde internationale school mogen integraal vergoed worden als extraterritoriale kosten. Er moet wel een causaal verband zijn met de dienstbetrekking.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 21 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Uitleg wijzigingen 30%-regeling per 1 januari 2024

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2023

Bij de behandeling Belastingplan 2024 zijn vragen beantwoord over de versobering 30%-regeling en de afschaffing van de partiële buitenlandse belastingplicht. Onder meer het overgangsrecht (term onderbreking) en de afbouw van het percentage worden toegelicht.

Bron: Eerste Kamer, Nota naar aanleiding van het verslag, 17 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Van Rij is niet blij met amendementen 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
09-11-2023

Staatssecretaris van Rij heeft een brief gestuurd naar de Eerste Kamer, waarin hij aangeeft dat veel aangenomen amendementen in de Tweede Kamer, waaronder de versobering 30%-regeling, niet zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Commissie vindt 30%-regeling niet strijdig met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2023

De Europese Commissie heeft beslist dat de 30%-regeling niet in strijd is met het EU-recht. De klacht ziet op de ongelijke behandeling van een 30%-er ten opzichte van een reguliere werknemer voor de belastingheffing en de sociale zekerheid.

Bron: G. Essers, 7 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Aftopping 30%-regeling kan op maandbasis

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2023

Het lijkt mogelijk om bij de toepassing van de aftoppingsmaatregel 30%-regeling per 1 januari 2024 of de maximale vergoeding te verdelen over de loontijdvakken in het jaar of de vergoeding per maand maximaal toe te passen tot het maximum is bereikt.

Bron: Loyens&Loeff, 31 oktober 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Tweede Kamer versobert 30%-regeling verder

Carlo Douven Geschreven door
27-10-2023

De 30%-regeling wordt versoberd per 2024. De 30%-vergoeding kan nog maar 20 maanden toegepast worden. Daarna nog 20 maanden 20% en daarna 20 maanden 10%. De partiële buitenlandse belastingplicht wordt afgeschaft per 2025. Er is wel sprake van een overgangsregeling.

Bron: Tweede Kamer, 26 oktober 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Kamer wil 30%-regeling aanscherpen

Carlo Douven Geschreven door
25-09-2023

Het parlement wil het deskundigheidsvereiste in de 30%-regeling aanscherpen, zodat dit beter aansluit bij de behoeften van de economie en arbeidsmarkt. Verkend moet worden hoe een opleidingseis voor de toelating van arbeidsmigranten van buiten de EU kan bijdragen.

Bron: Tweede Kamer, 21 september 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Prinsjesdag - Weinig nieuws grensoverschrijdend werken

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2023

Prinsjesdag brengt weinig nieuws voor grensoverschrijdend werken. Wel blijft de partiële buitenlandse belastingplicht van de 30%-er in de aandacht, maar nog zonder concreet voorstel. In 2024 wordt de 30%-regeling geëvalueerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 september 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Werkgever stopt na 5 jaar met 30%-vergoeding

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2023

Ten gevolge van de wetswijziging ingaande 2019 past een werkgever bij werknemer A in plaats van na 8 jaar na 5 jaar de 30%-regeling niet meer toe. A heeft geen recht meer op de 30%-vergoeding omdat deze niet is aangewezen door de werkgever. De verkorting van de looptijd is niet in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 augustus 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5812

Gepubliceerd in Nieuws