Belastingrecht

Ook A-G vindt Duitse Rente niet volledig belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
20-10-2023

A woont in Nederland en ontvangt van de Duitse DRV een ouderdomsrente. De rente is maar voor 45% belast, omdat maar 45% van de premie in aftrek is gebracht in Duitsland. De overige 55% van de premie was niet aftrekbaar en is feitelijk als loon belast geweest.

Bron: Conclusie A-G Pauwels, 6 oktober 2023, ECLI:NL:PHR:2023:891

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse premie arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
24-10-2023

W woont in Maastricht en wil premies voor een Duitse arbeidsongeschiktheidsverzekering in aftrek brengen. De verzekering voldoet niet aan de Nederlandse voorwaarden voor aftrek en W is niet geïmmigreerd uit Duitsland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11 september 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:6393

Gepubliceerd in Nieuws

Keeperstrainer en toerekening reisdagen voor voorkomingsbreuk

Carlo Douven Geschreven door
19-10-2023

Een in Nederland wonende keeperstrainer werkt voor een Saoedi Arabisch team. Hij is geen sporter voor het belastingverdrag. Voor de breuk ter voorkoming van dubbele belasting worden de reisdagen naar wedstrijden in andere landen volledig aan Saoedi Arabië toegerekend.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 24 augustus 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2079

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische visie over thuiswerken en vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
17-10-2023

In het Belgisch parlement zijn vragen beantwoord en criteria benoemd over de vraag of thuiswerken kan leiden tot een vaste inrichting voor de toepassing van een belastingverdrag en/of een bedrijfsinrichting voor de Belgische nationale wetgeving.

Bron: Belgisch parlement, 19 juli 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Arbeidskorting zonder in Nederland belast arbeidsinkomen

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2023

EU-inwoners met inkomen uit tegenwoordige dienstbetrekking in hun woonland en in Nederland belast box 3-inkomen (vakantiewoning) hebben recht op het IB-deel van de arbeidskorting. Dit is bevestigd door de Belastingdienst.

Bron: Belastingdienst Forum Fiscaal Dienstverleners, 12 september 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner België krijgt geen aftrek eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
19-09-2023

Een inwoner van België verdient in Nederland 89,3% van zijn inkomen. De 10,7% ziet op een nabetaling van eerdere Belgische werkgever. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium en betaalt in België € 8,50 belasting. Hij is geen kwalificerende buitenlandse belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 juli 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:5332

Gepubliceerd in Nieuws

Eén belastingstelsel voor kleine en middelgrote ondernemingen

Carlo Douven Geschreven door
21-09-2023

Er is een voorstel om kleine en middelgrote ondernemingen die grensoverschrijdend actief zijn de mogelijkheid te geven om slechts met één belastingdienst te werken in plaats van meerdere belastingstelsels. 

Bron: Europese Commissie, 12 september 2023.

Gepubliceerd in Nieuws

In Duitsland gestationeerde piloot heeft recht op aftrek

Carlo Douven Geschreven door
20-09-2023

Een in Nederland wonende piloot werkt via een zelfstandigheidsconstructie voor Ryanair. Hij mag rekening houden met de gerichte vrijstellingen en aftrek van de vrije ruimte in de IB. Zijn vergoeding is deels ter heffing aan Duitsland.

Bron: Rechtbank Gelderland, 22 augustus 2023, ECLI:NL:RBGEL:2023:4764

Gepubliceerd in Nieuws

Fout bij versturen Belgische aangifte niet-inwoners

Carlo Douven Geschreven door
16-09-2023

De Belgische FOD heeft aangiften 2023 in de belasting niet-inwoners per ongeluk verstuurd aan personen die vorig jaar geen belastbaar inkomen ontvangen in België. De aangifte hoeft niet te worden ingediend.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën

Gepubliceerd in Nieuws

Publicatie kennisgroepstandpunten en WOO-verzoeken: nieuwe inzichten op het terrein van internationaal wonen en/of werken? (deel 2)

Bastiaan Didden Geschreven door
15-09-2023

Auteur: Bastiaan Didden, werkzaam bij de Belastingdienst, kantoor Buitenland en tevens verbonden aan het Institute for Transnational and Euregional cross border cooperation and Mobility (ITEM) van Maastricht University. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven

In de juli-editie van dit vakblad is het eerste deel van een tweeluik verschenen over de tot dusver gepubliceerde kennisgroepstandpunten en WOO-verzoeken (Wet Open Overheid) van de Belastingdienst en het ministerie van Financiën op het terrein van internationaal wonen en werken. Daarbij is ook ingegaan op de achtergronden met betrekking tot de publicatie ervan en de werking van kennisgroepen. Afgelopen zomerperiode zijn weer diverse nieuwe relevante kennisgroepstandpunten in vraag & antwoord-vorm (V&A) en WOO-verzoeken gepubliceerd.(1) In deze overzichtsbijdrage licht ik deze kort uit, waarbij ook oog is voor relevante actualiteiten. De bijdrage is inhoudelijk afgesloten op 3 september 2023.(2)

Gepubliceerd in Vakblad 57, 2023