Belastingrecht

Berekening van heffingskortingen in internationale situaties: snapt u het nog?

Robert Baumler Geschreven door
15-09-2022

Auteurs: Bo Berkman en Robert Bäumler, beiden werkzaam bij de Belastingdienst, Kennis- & Expertisecentrum Buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In het allereerste Vakblad Grensoverschrijdend Werken, van september 2016, was een artikel opgenomen over de berekening van heffingskortingen in internationaal verband en de knelpunten die daarbij naar voren komen. Daarin werd onder meer ingegaan op de vraag welk inkomen bepalend is voor de berekening van de (maximale hoogte van de) arbeidskorting en algemene heffingskorting. We zijn inmiddels 6 jaar verder en concluderen dat er voor sommige situaties nog altijd geen sluitend antwoord bestaat op deze vraag, getuige alleen al de verschillende rechterlijke uitspraken die hierover de laatste maanden zijn verschenen. In dit artikel lichten wij deze problematiek toe aan de hand van een voorbeeldsituatie. Wij beogen hiermee geen alomvattend beeld te schetsen.

Gepubliceerd in Vakblad 49, 2022

Buitenlandse werkgever kan vrijgestelde kostenvergoeding geven

Carlo Douven Geschreven door
15-09-2022

A is piloot bij een buitenlandse werkgever. A krijgt een vergoeding per uur, die ook de te maken (niet specifiek aangewezen) kosten dekt. A en de inspecteur vinden dat 17.000 euro van de vergoeding zakelijke kosten dekt. Dat bedrag is een vrijgestelde kostenvergoeding.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 7 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3100

Gepubliceerd in Nieuws

De gevluchte Oekraïner en de (loon)belasting (deel 3)

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2022

Auteur: Carlo Douven, werkzaam bij de Belastingdienst/kantoor Buitenland en freelance docent. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit artikel zal ik ingaan op de fiscale positie van in Nederland verblijvende gevluchte Oekraïners in verband met de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Veel werkgevers maken dankbaar gebruik van de arbeidskracht van de gevluchte Oekraïners. De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt speelt daar zeker een grote rol bij. Maar wat is de fiscale positie van een gevluchte Oekraïner en waar moet de werkgever rekening mee houden? In dit artikel zal ik dit nader toelichten. Opvallend genoeg heeft het Ministerie van Financiën over de fiscale positie van Oekraïners nog vrijwel niets gepubliceerd. Dat betekent dat we de reguliere regels moeten toepassen. Zoals zal blijken, is dat nog niet zo eenvoudig, al komt dat vooral omdat de fiscale woonplaats niet altijd duidelijk is.

In dit vakblad, 2022, nr. 47 en 48 hebben Daphne Demetriades en Esther Wolthuis al de sociale zekerheidspositie en de verblijfs- en arbeidsrechtelijke aspecten van gevluchte Oekraïners beschreven. Ik beperk me in dit artikel, deel 3, tot de loonbelastingaspecten. Al zal ik ook enkele recente andere wetenswaardigheden benoemen.

Gepubliceerd in Vakblad 49, 2022

De Belgische markt betreden met een handelsvertegenwoordiger

Marco Wirtz Geschreven door
14-09-2022

Auteur: mr. Marco Wirtz, werkzaam als advocaat arbeidsrecht bij Peeters Euregio Law & Tax (m.wirtz@euregio.law)

Indien u als ondernemer uw activiteiten internationaal wenst uit te breiden, zou België wel eens een interessante optie kunnen zijn. België is immers strategisch gunstig gelegen in het hart van Europa en vormt reeds de vestigingsplaats van heel wat internationale ondernemingen. Daarnaast biedt België bovendien interessante doorgroeimogelijkheden naar andere Europese landen. Eén van de meest eenvoudige manieren om toegang te krijgen tot de Belgische markt is door een werknemer, meer bepaald een handelsvertegenwoordiger, aan te werven die in België op zoek gaat naar nieuw cliënteel. Hieronder zetten we de meest voorkomende vragen en aandachtspunten in dit kader voor u op een rij.

Gepubliceerd in Vakblad 49, 2022

Visie rechtbank op overheidsartikel belastingverdrag

Mischa Gerardu Geschreven door
14-09-2022

Auteur: Mischa Gerardu, fiscaal juriste. Dit artikel is geschreven in het kader van haar rol bij SOFI-expertise.

Onlangs is er een nieuwe episode aangebroken in de lopende discussie over de uitleg van het overheidsartikel in de belastingverdragen. De rechter, in dit geval de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, heeft in twee uitspraken haar visie gegeven over de uitleg van het overheidsartikel in de belastingverdragen. De feiten en omstandigheden in beide rechtszaken verschillen van elkaar, maar duidelijk is dat de rechtbank voor de uitleg van het overheidsartikel, in deze twee zaken, uitgaat van de letterlijke tekst van de verdragsbepaling en ook geen aanleiding ziet om daarvan af te wijken.

Gepubliceerd in Vakblad 49, 2022

Andere regels voor thuiswerken nog niet in zicht

Carlo Douven Geschreven door
13-09-2022

Er zijn Kamervragen beantwoord over veel facetten van grensoverschrijdende samenwerking. Met betrekking tot het thuiswerken is geen nieuws te melden. In diverse gremia wordt nog gepraat over nieuwe fiscale en sociale zekerheidsregels voor het hybride werken.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 12 september 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Woon- werkvergoeding KLM-piloten gekortwiekt

Carlo Douven Geschreven door
22-08-2022

KLM-piloten die in het buitenland wonen mogen niet meer gratis naar hun opstapplaats reizen. Dit staat in de voorlopige CAO voor het vliegend personeel. Dit moet voorkomen dat piloten gaan wonen in landen die hun inkomen niet of laag belasten, zoals Ierland of Spanje.

Bron: NOS, 15 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse zorgpremies zijn in België aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
14-08-2022

De Nederlandse premies betaald voor de inkomensafhankelijke bijdrage en de nominale premie Zorgverzekeringswet zijn in Belgie aftrekbaar bij de personenbelasting. Dit geldt voor zowel werknemers als gepensioneerden.

Bron: Nieuwsbrief Bureau Belgische Zaken, 2 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Einde overgangsrecht luchtvaartpersoneel en werken in meerdere lidstaten

Carlo Douven Geschreven door
11-08-2022

Op 28 juni 2022 is het overgangsrecht geëindigd voor werknemers die in verschillende landen voor meerdere werkgevers werken en voor het vliegend personeel in de burgerluchtvaart. Vanaf die datum zijn de EU-verordeningen 883/2004 en 987/2009 onverkort van toepassing.

Bron: Nieuwsbrief Bureau Duitse zaken, juli 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Verzekerd in woonland ook als men daar (iets) minder dan 25% werkt

Carlo Douven Geschreven door
11-08-2022

Iemand die minder dan 25% van zijn tijd in zijn woonland werkt kan toch sociaal verzekerd zijn in het woonland. Er moeten dan wel overige omstandigheden zijn die er op duiden dat een substantieel deel van de werkzaamheden in het woonland zijn verricht.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 19 mei 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:1240

Gepubliceerd in Nieuws