Belastingrecht

Britten willen 'immigration skills charge' gaan heffen per 1 april

Carlo Douven Geschreven door
13-01-2017

De Britse regering heeft voorgesteld per ingehuurd geschoold personeelslid 1.150 euro per jaar in rekening te gaan brengen, een zgn. ‘immigration skills charge’. Per 1 april willen ze dit gaan invoeren voor gekwalificeerde werknemers van buiten de EU/EER. Na de Brexit wil men deze ‘charge’ ook gaan heffen voor werknemers uit de EU/EER.

Bron: ANP en Bloomberg, 11 januari 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Emigratie of immigratie 2015? De voorlopige of definitieve aanslag over 2015 kan fout zijn

Carlo Douven Geschreven door
12-01-2017

De voorlopige of definitieve aanslag over 2015, als sprake is van een emigratie of immigratie in 2015 (M-biljet), kan volgens de Belastingdienst een fout bevatten. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting kan fout verwerkt zijn. De Belastingdienst herstelt de fout zelf.

Bron: Belastingdienst.nl

 

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoonster België doet vereiste aangifte maar is belasting- en premieplichtig in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2017

Belanghebbende, inwoner van België en werkzaam voor een Nederlandse werkgever, maakt niet aannemelijk buiten Nederland haar dienstbetrekking vervuld te hebben. Daarmee is ze belasting- en premieplichtig in Nederland. Een van datum en handtekening voorzien voorblad van de aangifte met een toelichtende brief over belasting- en premieplicht kan een vereiste aangifte zijn, als de inspecteur anderszins op de hoogte is van de relevante gegevens.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 september 2016, ECLI:NL:RBZWB:2016:6158

 

Gepubliceerd in Nieuws

Loon Belgische consultant voor 80% belast in Nederland, sociaal verzekerd in België

Carlo Douven Geschreven door
09-01-2017

Een inwoner van Nederland werkt via een Belgische vennootschap voor Nederlandse opdrachtgevers. Hij werkt 20% van zijn tijd in België. De Nederlandse inspecteur heeft de 80% van het loon, vanwege het werken in Nederland, terecht belast. Onder de toepassing van VO 1408/71 was belanghebbende verzekerd in België.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 september 2016, nr. BRE 15/7802

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad - Regeling over ontslagvergoeding met Duitsland is strijdig met belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
06-01-2017

Ook volgens de Hoge Raad is de regeling uit 2007 over ontslagvergoedingen, die Nederland met Duitsland heeft afgesproken, een vorm van treaty-override en dus strijdig met het belastingverdrag. Belanghebbende kan zich beroepen op het verdrag en de inspecteur mag de regeling uit 2007 niet toepassen.

Bron: Hoge Raad, 6 januari 2017, ECLI:NL:HR:2017:6

 

Gepubliceerd in Nieuws

België past heffing niet-inwoners aan vanaf aanslagjaar 2015

Carlo Douven Geschreven door
05-01-2017

Vanaf aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) past België de heffing van niet-inwoners aan. Er zijn nog drie categoriën niet inwoners, die in meer of mindere mate recht hebben op faciliteiten. De categorie ‘niet inwoners met een tehuis’ vervalt.

Bron: Circulaire 21 november 2016, nr. 38/2016 (nr. Ci.702.028

 

Gepubliceerd in Nieuws

Overzicht belastingverdragen per 1 januari 2017

Carlo Douven Geschreven door
04-01-2017

Het belastingverdragenoverzicht is naar de stand van zaken per 1 januari 2017 bijgewerkt. Wijzigingen per 1 januari 2017 betreffen o.m. de verdragen met Ethiopië en Sint Maarten. Deze verdragen zijn in de loop van 2016 in werking getreden.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 januari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Huisvesting Poolse werknemers voor zuiveringsheffing geen gezin

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2017

Voor de zuiveringsheffing is door een uitzendbureau aan Poolse werknemers ter beschikking gestelde huisvesting niet aan te merken als een ‘met een gezin gelijkt te stellen leefeenheid’. De woning wordt aangemerkt als een bedrijfsruimte, waardoor een hoger zuiveringsheffing verschuldigd is.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 september 2016.

Gepubliceerd in Nieuws

Portugese exitheffing bij aandelenruil en overdracht onderneming is strijdig met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
03-01-2017

Portugal kent bij een aandelenruil in combinatie met een emigratie een exit-heffing en een afrekenbepaling als het gehele vermogen van een onderneming wordt overgedragen naar een andere EU/EER-lidstaat. Omdat inwoners uitstel van belastingheffing kunnen krijgen tot het moment van realisatie, is de Portugese regeling strijdig met het EU-recht.

Bron: Europese Hof van Justitie, 21 december 2016, C-503/14

Gepubliceerd in Nieuws

Formele bestuurdersbegrip geldt ook voor belastingverdrag met Luxemburg

Carlo Douven Geschreven door
02-01-2017

Een inwoner van Nederland is materieel aan te merken als bestuurder van een Luxemburgse vennootschap. Hij is echter niet op de voorgeschreven wijze als bestuurder benoemd en voldoet daarmee niet aan het formele criterium. Hij kwalificeert daarmee niet als “lid van de raad van bestuur’ als bedoeld in artikel 17 van het belastingverdrag met Luxemburg en heeft geen recht op voorkoming van dubbele belasting over zijn gehele beloning.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 7 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:2775.

 

Gepubliceerd in Nieuws