Belastingrecht

Litouwer werkend op schip is belast Nederland

Carlo Douven Geschreven door
09-08-2022

Een inwoner van Litouwen werkt op het Nederlands continentaal plat op een off-shore installatieschip, waar windparken op zee mee gebouwd worden. Dit werken is niet aan te merken als werken aan boord van een schip dat in internationaal verkeer wordt geëxploiteerd. 

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 juli 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:4146

Gepubliceerd in Nieuws

In Nederland belast arbeidsinkomen bepaalt premiedeel arbeidskorting

Carlo Douven Geschreven door
09-08-2022

Voor de berekening van het premiedeel van de arbeidskorting in het jaar van immigratie moet worden uitgegaan van het in Nederland belastbare arbeidsinkomen, en niet van het wereldarbeidsinkomen.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 9 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2646

Gepubliceerd in Nieuws

Rechtsherstel box 3 en voorkoming dubbele belasting

Carlo Douven Geschreven door
08-08-2022

Er is een besluit verschenen over de wijze waarop de voorkoming van dubbele belasting moet worden berekend als sprake is van rechtsherstel box 3. In het besluit is een tegemoetkomende goedkeuring opgenomen.

Bron: Ministerie van Financien, 29 juli 2022, Stcrt. 2022, 20318

Gepubliceerd in Nieuws

Studiekosten betaald voor immigratie zijn niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
05-08-2022

Een inwoner van India komt in Nederland studeren. Hij betaalt studiekosten vóór zijn komst naar Nederland en dus voor hij (binnenlands) belastingplichtige wordt. De studiekosten zijn dan niet in Nederland aftrekbaar.

Bron: Rechtbank Den Haag, 17 maart 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:6676

Gepubliceerd in Nieuws

Box 3-heffing voor medewerker internationale organisatie

Carlo Douven Geschreven door
04-08-2022

Belg G, woonde in Nederland toen hij een dienstbetrekking aanvaardde bij het Europees Octrooi Bureau. G is dan vanuit Nederland geworven. De vermogensinkomsten zijn dan belast in box 3. Dit in tegenstelling tot collega’s die van buiten Nederland zijn aangeworven.

Bron: Gerechtshof Den Haag, 9 juni 2022, ECLI:NL:GHDHA:2022:1094

Gepubliceerd in Nieuws

Besluit toegelaten verzekeraars geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
28-07-2022

In het geactualiseerde besluit is een overzicht te vinden van buitenlandse aanbieders van pensioenen (17), lijfrenten (3) en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (2). Nieuw is de mogelijkheid voor buitenlandse aanbieders van lijfrenterekeningen en -beleggingsrechten. 

Bron: Ministerie van Financiën, 21 juli 2022, Stcrt. 2022, 19252

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse ondernemer krijgt geen aftrek voor Duitse eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
03-08-2022

Een inwoner van Duitsland heeft een onderneming in Duitsland met een vaste inrichting in Nederland. Hij heeft geen recht op aftrek voor zijn in Duitsland gelegen eigen woning, omdat hij voldoende in Duitsland belast inkomen heeft. Duitsland dient fiscale faciliteiten te verlenen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 25 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1681

Gepubliceerd in Nieuws

Pensionado in Duitsland krijgt gedeeltelijk fiscale tegemoetkomingen

Carlo Douven Geschreven door
01-08-2022

Y is gepensioneerd en woont in Duitsland. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium. Hij krijgt toch gedeeltelijk in Nederland fiscale faciliteiten op basis van het Stappenplan dat het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft ontwikkeld (zie nieuwsbericht 23 mei 2022).

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2 juni 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:2988

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner Frankrijk kwalificeert niet, maar krijgt wel faciliteiten

Carlo Douven Geschreven door
25-07-2022

X is gepensioneerd en woont in Frankrijk. Van zijn inkomen is minder dan 90% belast in Nederland. Op grond van het Unierecht heeft X toch recht op een pro-rata-aftrek. X moet wel minimaal de belasting betalen die een inwoner van Nederland zou moeten betalen.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 8 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1828

Gepubliceerd in Nieuws

Inwerkingtreding besluit IKV uitgesteld tot 1 januari 2025

Carlo Douven Geschreven door
29-07-2022

Het besluit inkomstenverhouding treedt een jaar later in werking, op 1 januari 2025. Het besluit legt vast wanneer een inkomstenverhouding begint en eindigt. Het besluit heeft gevolgen voor de salarisadministratie, ook in internationale situaties.

Bron: Ministerie van SZW, 14 juli 2022

Gepubliceerd in Nieuws