Belastingrecht

Zonder kwalificerende buitenlandse belastingplicht geen eigenwoningaftrek

Carlo Douven Geschreven door
12-04-2023

A woont in België en is gehuwd met B. A is een kwalificerend buitenlands belastingplichtige, B niet. A kan dan alleen zijn deel van de hypotheekrenteaftrek van de eigen woning in België aftrekken. Het deel van B is niet in Nederland aftrekbaar.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:837

Gepubliceerd in Nieuws

Loon van in Zwitserland wonende Piloot is belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
06-04-2023

P woont in Zwitserland en werkt als piloot in het internationaal verkeer voor een Nederlandse vliegmaatschappij. Het loon is op basis van het belastingverdrag uit 2010 in feite slechts in Nederland onderworpen aan de belasting. Nederland mag het volledige loon belasten.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 22 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:1017

Gepubliceerd in Nieuws

Het nieuwe kwartaaloverzicht MLI is verschenen

Carlo Douven Geschreven door
31-03-2023

Het nieuwe kwartaaloverzicht multilateraal instrument (MLI) en Nederlandse belastingverdragen is verschenen. Het bevat een schematisch overzicht van de stand van zaken. Ook is het aantal synthesised texts belastingverdragen waarvoor het MLI geldt uitgebreid.

Bron: Ministerie van Financiën, 30 maart 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Website met standpunten kennisgroepen Belastingdienst

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2023

Vanaf 30 maart 2023 worden standpunten van de kennisgroepen van de Belastingdienst openbaar gemaakt via een daarvoor bestemde website. Er zijn al meer dan 200 standpunten opgenomen, waaronder standpunten over grensoverschrijdend werken.

Bron: Belastingdienst, 30 maart 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Geen arbeidskorting voor Duitse arbeidsongeschiktheidsuitkering

Carlo Douven Geschreven door
27-03-2023

A kan niet bewijzen dat een Duitse tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering gelijk te stellen is aan een Nederlandse tijdelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering ten gevolge van een ziekte. A heeft dan geen recht op de arbeidskorting.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 29 september 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2883

Gepubliceerd in Nieuws

Studiekosten betaalt voor immigratie zijn niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2023

Z komt vanuit India in Nederland studeren en betaalt studiekosten vóór haar komst naar Nederland, omdat ze anders niet in Nederland kan studeren. Omdat ze op het moment van betalen geen (binnenlands) belastingplichtige is, zijn de studiekosten niet aftrekbaar.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 28 februari 2023, ECLI:NL:RBNHO:2023:1722

Gepubliceerd in Nieuws

Eerst voorkoming dubbele belasting, dan de heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2023

De inspecteur heeft bij het opleggen van de aanslag conform de wet terecht eerst de Belgische bronbelasting op dividenden uit een eerder jaar verrekend, alvorens hij de heffingskorting (deels) heeft toegepast.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 28 februari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1758

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerkende medewerkers leidt niet tot vaste inrichting

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2023

Een buiten de EU, maar in een verdragsland, gevestigde vennootschap heeft drie medewerkers die in Nederland thuis werken. De vennootschap voert geen andere activiteiten uit in Nederland. Er is geen sprake van een vaste inrichting.

Bron: Belastingdienst, tax ruling, 21 februari 2023, ATR 000011

Gepubliceerd in Nieuws

De uitzendregeling eigen woning en goedkeuring beperking derden

Thijs den Hertog Geschreven door
10-03-2023

Auteur: Thijs den Hertog, werkzaam bij EY in Amsterdam (thijs.den.hertog@nl.ey.com)

Het wil nog wel eens gebeuren dat een werknemer tijdelijk op uitzending gaat naar het buitenland en gebruik maakt van de zogeheten uitzendregeling voor de (voormalige) eigen woning (1). Door hiervan gebruik te maken kwalificeert de woning ook tijdens de uitzending als eigen woning. Deze regeling vervalt op het moment dat de woning aan derden ter beschikking wordt gesteld. Op het moment dat de partner in de woning achterbleef, of als de partner en/of kinderen eerst meegingen op uitzending, maar daarna eerder terugkeerden naar de woning werden ook zij als derde aangemerkt, waardoor de uitzendregeling niet meer kon worden toegepast en de woning niet meer kwalificeerde als eigen woning. De staatssecretaris heeft afgelopen 9 november 2022 een besluit gewijzigd waardoor met terugwerkende kracht vanaf 23 oktober 2020 in deze situaties de partner en/of kinderen toch niet worden aangemerkt als derde. Hierdoor blijft de uitzendregeling van kracht en blijft de woning kwalificeren als eigen woning.

Gepubliceerd in Vakblad 53, 2023

Schema buitenlands belastingplichtigen 2023 (tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen)

Nicole M.S.H. Janssen Geschreven door
10-03-2023

Auteur: Nicole M.S.H. Janssen, werkzaam bij Belastingdienst/Kennis- en Expertisecentrum Buitenland. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

In dit overzicht zijn de tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen opgenomen voor verschillende groepen buitenlands belastingplichtigen. Besluiten en jurisprudentie zijn geactualiseerd, daarnaast zijn alle verwijzingen bijgewerkt ten opzichte van het overzicht voor het jaar 2022 (Vakblad Grensoverschrijdend werken 2022, nr. 45). Dit 'schema tegemoetkomingen, aftrekposten en heffingskortingen 2023' begint met een schematisch overzicht en is daarna opgebouwd als stappenplan. Hierin is het woonland de ingang om te kijken waarop een inwoner van dat land aanspraak kan maken als aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan.

Gepubliceerd in Vakblad 53, 2023