Belastingrecht

Actualiteiten Loonheffingen

Rianne van Halem Geschreven door
10-01-2023

Auteur: Rianne van Halem - van der Linden, Kennismanager, EY People Advisory Services (rianne.van.halem@nl.ey.com)

Hierbij enkele actualiteiten op het vlak van (internationale) loonheffingen, onder meer de inwerkingtreding van de Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten, bepaalde onderdelen van het Belastingplan 2023 en de aftopping van de 30%-regeling.

Gepubliceerd in Vakblad 52, 2023

Geen loonheffingen voor Italiaanse werknemer

Carlo Douven Geschreven door
08-01-2023

Voor een Italiaanse werknemer van een Nederlands bedrijf, niet zijnde een bestuurder of commissaris, die in Italië woont en alleen daar werkt is in Nederland geen loonheffing verschuldigd.

Bron: Forum Salaris, 4 januari 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Voor giftenaftrek moet buitenlands goed doel ANBI-status hebben

Carlo Douven Geschreven door
02-01-2023

B doet giften aan een buitenlandse instelling. De giften zijn niet aftrekbaar, want de instelling is niet aangemerkt als een ANBI volgens de Nederlandse wetgeving. Het ANBI-vereiste voor een buitenlandse instelling is niet in strijd met het EU-recht.

Bron: Rechtbank Gelderland, 7 december 2022, ECLI:NL:RBGEL:2022:7234

Gepubliceerd in Nieuws

Dubbele belast en kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
30-12-2022

P woont in België. Naar Nederlandse opvattingen is P een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. België belast zijn inkomen ook. De dubbele heffing kan de rechtbank niet oplossen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 deceber 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:7491

Gepubliceerd in Nieuws

Frankrijk en Zwitserland spreken thuiswerkregeling af

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2022

Frankrijk en Zwitserland hebben afgesproken dat telewerk mogelijk is tot 40% van de arbeidstijd per jaar zonder dat belastingheffing plaatsvindt in het woonland van de werknemer. De streefdatum van inwerkingtreding is 1 januari 2023.

Bron: Rijksoverheid Frankrijk, 22 december 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Meldingplicht grensoverschrijdende constructies geldt ook voor advocaten

Carlo Douven Geschreven door
15-12-2022

De meldingsplicht grensoverschrijdende constructies van advocaten is niet in strijd met het EU-recht. Wel is een advocaat, wegens zijn beroepsgeheim, niet gehouden andere intermediairs in kennis te stellen van zijn meldingsverplichting.

Bron: Hof van Justitie, 8 december 2022, ECLI:EU:C:2022:963

Gepubliceerd in Nieuws

Woning in immigratiejaar belast in box 1 én box 3

Carlo Douven Geschreven door
14-12-2022

Een echtpaar remigreert naar Nederland. In Nederland wordt de Nederlandse woning die ze al bezitten hun eigen woning. De woning vormt dan een bezitting in box 3 én is een eigen woning in box 1. Dit is een gevolg van de systematiek van box 3.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 14 november 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6739

Gepubliceerd in Nieuws

Piloot woont in Nederland en niet in Spanje/Italië

Carlo Douven Geschreven door
13-12-2022

Na een opleiding als piloot is Q in 2017 gestationeerd geweest in Italië en Spanje, waar hij ook appartementen gehuurd had. Q onderhield nog een duurzame band met Nederland en wordt daarom aangemerkt als binnenlands belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12395

Gepubliceerd in Nieuws

Hoge Raad herziet arrest niet na arrest Hof van Justitie EU

Carlo Douven Geschreven door
09-12-2022

Een herziening van een arrest van de Hoge Raad vanwege een later verschenen arrest van het Hof van Justitie EU is niet mogelijk op grond van de AWB. Het arrest van Hoge Raad betrof de onbeperkte navorderingstermijn in de erfbelasting.

Bron: Hoge Raad, 9 december 2022, ECLI:NL:HR:2022:1830

Gepubliceerd in Nieuws

De kwalificerende buitenlandse belastingplicht: snapt u het nog?

Robert Baumler Geschreven door
09-12-2022

Auteurs: Robert Bäumler en Bo Berkman, beiden zijn werkzaam bij de Belastingdienst. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

De fiscale spelregels in internationale situaties zijn veelal complex. In een eerder artikel hebben wij de heffingskortingen in internationaal verband besproken. Een ander onderwerp in de – uiteraard deels gekscherend bedoelde – reeks ‘snapt u het nog?’ is de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Sinds de vervanging van de keuzeregeling(1) door de regeling van de kwalificerende buitenlandse belastingplicht(2) per 1 januari 2015 is al veel over deze regeling geschreven, waaronder in dit vakblad. Kernvraag is veelal of de KBB-regeling wel een voldoende vertaling vormt van de Schumacker-doctrine(3), waar de regeling op is gebaseerd. In de bijna acht jaar sinds de invoering is ook al veelvuldig over de KBB-regeling geprocedeerd. We moeten concluderen dat de Schumacker-doctrine nog allesbehalve uitgekristalliseerd is. In dit artikel zullen wij eerst kort ingaan op doel en strekking van deze doctrine en (mede aan de hand van voorbeeldsituaties) het bestaande wettelijke kader schetsen, waarbij we enkele opvallendheden aanhalen. Daarna bespreken we enkele openstaande (rechts)vragen en ontwikkelingen op dit vlak, waarbij misschien wel een van de voornaamste is hoe om te gaan met een "gedeeltelijke Schumacker-situatie".

Gepubliceerd in Vakblad 51, 2022