Belastingrecht

Behandeling bij Duitse Heilpraktiker is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2023

De hyperthermiebehandeling bij een Duitse Heilpraktiker is niet aftrekbaar als uitgave voor specifieke zorgkosten. De Heilpraktiker is niet vergelijkbaar met een in art. 39 URIB 2001 genoemde paramedicus en de behandeling is niet op voorschrift en onder begeleiding van een arts geschied.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12859

Gepubliceerd in Nieuws

Mobiele werkende pensionado is in Nederland sociaal verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2023

X heeft de Duitse nationaliteit en woont in Bulgarije. Hij geniet een AOW en werkt voor een Nederlandse BV die X medio 2016 naar België heeft gedetacheerd. X is in Nederland sociaal verzekerd en de AOW is belast in Nederland

Bron: Hoge Raad, 20 januari 2023: ECLI:NL:HR:2023:54

Gepubliceerd in Nieuws

Werknemer Europees Octrooibureau belast in box 3

Carlo Douven Geschreven door
30-01-2023

X heeft de Nederlandse nationaliteit en werkt voor het Europees Octrooibureau. Omdat X voorafgaand aan zijn werkzaamheden voor het EOB niet in een andere EU-lidstaat heeft gewoond is hij niet vrijgesteld voor box 3. Het beroep op EU-recht faalt.

Bron: Rechtbank Den Haag, 12 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:13438

Gepubliceerd in Nieuws

Vrijgesteld EU-pensioen beperkt niet de ouderenkorting

Carlo Douven Geschreven door
26-01-2023

J woont in Nederland en ontvangt een vrijgesteld pensioen van de Europese Unie. Het vrijgestelde inkomen mag niet meegenomen worden bij het bepalen van de inkomensgrens voor de ouderenkorting, maar wel voor drempel van de persoonsgebonden aftrek.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 23 november 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:10630

Gepubliceerd in Nieuws

Rechter legt berekening bijzondere verhoging heffingskorting uit

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2023

A woont met haar man in Spanje als pensionado’s. Beiden zijn kwalificerende buitenlands belastingplichtigen. Na een systematische berekening van de bijzondere verhoging van de algemene heffingskorting (art. 8.9a Wet IB), wordt de uit te betalen heffingskorting 1225 euro. 

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:88

Gepubliceerd in Nieuws

Bewoner Belgische hoeve krijgt geen aftrek eigen woning

Carlo Douven Geschreven door
21-01-2023

A woont in de voormalige stal van een Belgische hoevewoning. In de hoeve wonen ook zijn meerderjarige kinderen. A, kwalificerend buitenlands belastingplichtige, maakt niet aannemelijk welk deel van de woning voor hem een eigen woning is.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 5 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:52

Gepubliceerd in Nieuws

Inkomen als defence counsel is belast

Carlo Douven Geschreven door
24-01-2023

Een Amerikaan woont in Nederland en werkt als defence counsel bij het Internationaal Strafhof en Special tribunal for Libanon. Zijn inkomsten zijn als resultaat overige werkzaamheden belast. Hem komt geen belastingvrijstelling toe.

ECLI:NL:RBDHA:2022:14748

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner België mag maar 50% hypotheekrente aftrekken

Carlo Douven Geschreven door
23-01-2023

B woont in België en is een kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Hij kan de kosten eigen woning maar voor 50% aftrekken. Hij heeft van de andere 50% alleen onder opschortende voorwaarde de economische eigendom sinds zijn scheiding.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 5 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:51

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur bewijst niet dat kostenvergoeding belast is

Carlo Douven Geschreven door
18-01-2023

P woont in Nederland en werkt voor een niet inhoudingsplichtige buitenlandse werkgever. P heeft recht op 1,4% aftrek (werkkostenregeling). De inspecteur kan die aftrek niet compenseren met vermoedelijk belaste onkostenvergoedingen.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 januari 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1

Gepubliceerd in Nieuws

Materieel werkgeverschap onder de Nederlandse belastingverdragen; HR spreekt zich uit over status van OESO-commentaar en interpretatie van verdragsbegrip 'werkgever'

Niek Schipper Geschreven door
10-01-2023

Auteurs: mr. D. (Daan) Hajer en mr. dr. N.P. (Niek) Schipper, respectievelijk werkzaam als Senior Associate bij Vialto Partners in Amsterdam (daan.hajer@vialto.com) en werkzaam als Partner bij Vialto Partners in Amsterdam (niek.schipper@vialto.com).

Op 14 oktober 2022(1) heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een cassatieprocedure inzake de uitleg van het (materieel) werkgeversbegrip op de lijn Nederland-Duitsland. In dit arrest heeft de Hoge Raad voor het eerst aangegeven wat de status is van het (nieuwe) OESO-commentaar van 22 juli 2010 inzake het begrip “werkgever” voor ‘oude’ belastingverdragen (die zijn gebaseerd op een eerdere versie van het OESO-Modelverdrag). Doordat de Hoge Raad algemene richtlijnen heeft gegeven voor de interpretatie van belastingverdragen aan de hand van verdragsanterieur en verdragsposterieur OESO-commentaar heeft dit arrest grote gevolgen voor de gehele internationale belastingadviespraktijk.

Gepubliceerd in Vakblad 52, 2023