Belastingrecht

Studiekosten betaald voor immigratie zijn niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
24-02-2023

Een Chinese studente heeft geen recht op aftrek scholingskosten voor het collegegeld voor haar studie in Nederland. Op het moment van betalen woonde ze nog in China en was ze nog geen binnenlands belastingplichtige.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 17 december 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:12231

Gepubliceerd in Nieuws

30%-vergoeding is in Duitsland belast

Carlo Douven Geschreven door
20-02-2023

T woont in Duitsland en werkt voor een Nederlandse werkgever en maakt gebruik van de 30%-regeling. De 30%-vergoeding is in Duitsland niet vrijgesteld. Nederlands loon is alleen vrijgesteld in zoverre het loon in Nederland belast is.

Bron: Finanzgericht Düsseldorf, 25 oktober 2022, 13-K 2867/20 E

Gepubliceerd in Nieuws

Maltese Kumpani Privati is in Nederland gevestigd

Carlo Douven Geschreven door
17-02-2023

Een Nederlandse BV heeft haar bestuurlijke zetel verplaatst naar Malta en later de rechtsvorm gewijzigd. Omdat de feitelijke leiding in Nederland wordt uitgeoefend onder meer door een gemachtigde, is de Kumpani Privati in Nederland gevestigd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:353

Gepubliceerd in Nieuws

Emigrant moet bezittingen box 3 naar tijdsgelang herrekenen

Carlo Douven Geschreven door
16-02-2023

M is op 16 januari 2017 naar Nederland geëmigreerd. Voor de heffing in box 3 moet de rendementsgrondslag op 1 januari 2017 naar tijdsgelang worden herrekend. De stortingsverplichting op de aandelen van de in 2017 opgerichte BV hoort daar op 1 januari 2017 niet bij.

Bron: Rechtbank Den Haag, 19 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:14134 

Gepubliceerd in Nieuws

Hypotax werkt niet door op het loon

Carlo Douven Geschreven door
08-02-2023

De werkgever van A hanteert voor de berekening van het loon een hypothetische belasting (hypotax). Voor de bepaling van het loon is de hypotax geen loon, maar is werkelijke door de werkgever betaalde belasting ten behoeve van de werknemer het loon.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:247

Gepubliceerd in Nieuws

Behandeling bij Duitse Heilpraktiker is niet aftrekbaar

Carlo Douven Geschreven door
02-02-2023

De hyperthermiebehandeling bij een Duitse Heilpraktiker is niet aftrekbaar als uitgave voor specifieke zorgkosten. De Heilpraktiker is niet vergelijkbaar met een in art. 39 URIB 2001 genoemde paramedicus en de behandeling is niet op voorschrift en onder begeleiding van een arts geschied.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 november 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:12859

Gepubliceerd in Nieuws

Mobiele werkende pensionado is in Nederland sociaal verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
31-01-2023

X heeft de Duitse nationaliteit en woont in Bulgarije. Hij geniet een AOW en werkt voor een Nederlandse BV die X medio 2016 naar België heeft gedetacheerd. X is in Nederland sociaal verzekerd en de AOW is belast in Nederland

Bron: Hoge Raad, 20 januari 2023: ECLI:NL:HR:2023:54

Gepubliceerd in Nieuws

Werknemer Europees Octrooibureau belast in box 3

Carlo Douven Geschreven door
30-01-2023

X heeft de Nederlandse nationaliteit en werkt voor het Europees Octrooibureau. Omdat X voorafgaand aan zijn werkzaamheden voor het EOB niet in een andere EU-lidstaat heeft gewoond is hij niet vrijgesteld voor box 3. Het beroep op EU-recht faalt.

Bron: Rechtbank Den Haag, 12 december 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:13438

Gepubliceerd in Nieuws

Vrijgesteld EU-pensioen beperkt niet de ouderenkorting

Carlo Douven Geschreven door
26-01-2023

J woont in Nederland en ontvangt een vrijgesteld pensioen van de Europese Unie. Het vrijgestelde inkomen mag niet meegenomen worden bij het bepalen van de inkomensgrens voor de ouderenkorting, maar wel voor drempel van de persoonsgebonden aftrek.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 23 november 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:10630

Gepubliceerd in Nieuws

Rechter legt berekening bijzondere verhoging heffingskorting uit

Carlo Douven Geschreven door
25-01-2023

A woont met haar man in Spanje als pensionado’s. Beiden zijn kwalificerende buitenlands belastingplichtigen. Na een systematische berekening van de bijzondere verhoging van de algemene heffingskorting (art. 8.9a Wet IB), wordt de uit te betalen heffingskorting 1225 euro. 

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:88

Gepubliceerd in Nieuws