Rubriek: Belastingverdrag

€ 15.000-grens in pensioenartikel verdrag Duitsland is niet discriminerend

Carlo Douven Geschreven door
04-10-2021

Het pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen uitkeringen van in totaal groter of kleiner dan 15.000 euro is niet discriminatoir of onredelijk. De grens beperkt onder meer de administratieve lasten.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14 september 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:8586

Gepubliceerd in Nieuws

Verlengingsafspraken Corona in Staatscourant

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2021

De verlenging van de corona-afspraken met België en Duitsland tot 1 januari 2022 zijn gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.

Bron: Staatscourant, 28 september 2021

Gepubliceerd in Nieuws

België legt (hoog)lerarenbepaling belastingverdrag met Nederland uit

Carlo Douven Geschreven door
29-09-2021

België is van mening dat de (hoog)lerarenbepaling in het belastingverdrag met Nederland alleen van toepassing is als de betrokkene voorafgaandelijk aan het grensoverschrijden werken de hoedanigheid heeft van (hoog)leraar of onderwijzend personeel.

Bron: Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers, 24 juli 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Bronheffing star company is niet verrekenbaar bij artiest

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2021

De bij de werkmaatschappij ter zake van optredens van artiest A ingehouden bronheffing, kan niet bij A in privé worden verrekend. De vennootschap en de artiest zijn niet met elkaar te vereenzelvigen voor de verrekening van de buitenlandse bronheffing.

Bron: Hoge Raad, 24 september 2021, ECLI:NL:HR:2021:1352

Gepubliceerd in Nieuws

Coronamaatregelen: Afspraak tussen Nederland en België verlengd tot 1 januari 2022

Carlo Douven Geschreven door
23-09-2021

De looptijd van de coronaovereenkomst tussen Nederland en België inzake onder meer het thuiswerken ten gevolge van covid-19, is verlengd tot 1 januari 2022.

Bron: Belastingdienst, 22 september 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Coronamaatregelen: Afspraak tussen Nederland en Duitsland verlengd tot 1 januari 2022

Carlo Douven Geschreven door
17-09-2021

De looptijd van de coronaovereenkomst tussen Nederland en Duitsland inzake onder meer het thuiswerken ten gevolge van covid-19 is op 9 september 2021 verlengd tot 1 januari 2022.

Bron: Bundersministerium der Finanzen, 15 september 2021

Gepubliceerd in Nieuws

België en Luxemburg hebben thuiswerkregeling aangepast

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2021

België en Luxemburg kennen een afspraak dat 24 thuiswerk- of teledagen van een grensarbeider die niet zijn verricht in de gebruikelijke werkstaat, toch belast zijn in de gebruikelijke werkstaat. Vanaf 2022 geldt dat voor maximaal 34 dagen.

Bron: Federale Overheidsdienst Financiën, 3 september 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Overbruggingsuitkering voetballer is voor belastingverdrag een lijfrente

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2021

Q woont in Australië en heeft in Nederland gevoetbald. Hij ontvangt een overbruggingsuitkering van het contractspelersfonds voor voetballers. De uitkering is voor de toepassing van het belastingverdrag een lijfrente. Het arbeidsartikel voor sporters is niet van toepassing.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24 augustus 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:8090

Gepubliceerd in Nieuws

Herziene belastingverdrag met Oekraïne treedt in werking

Carlo Douven Geschreven door
26-08-2021

Het op 12 maart 2018 ondertekende wijzigingsprotocol van het belastingverdrag met Oekraïne werkt sinds 1 augustus 2021 en is van toepassing vanaf 1 januari 2022. Het verdrag is geactualiseerd o.a. op basis van het BEPS-project. Voor pensioenen is een bronstaatheffing opgenomen.

Bron: Tractatenblad, 24 augustus 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Voorkoming wordt niet berekend tegen toptarief

Carlo Douven Geschreven door
24-08-2021

X claimt op basis van het belastingverdrag met Duitsland voor zijn loon een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting . De aftrek wordt niet verleend tegen het toptarief, maar tegen het gemiddelde tarief volgens de evenredigheidmethode.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, ECLI:NL:RBZWB:2021:4064

Gepubliceerd in Nieuws