Rubriek: Duitsland

De verrekeningsprocedure in de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting Nederland en Duitsland (deel 1)

Matthis Keuler Geschreven door
28-05-2020

Auteurs: Matthis Keuler, Sophia Cuppenbender en Steffen Aymans, werkzaam bij KPP Steuerberatungsgesellschaft in Kleve (https://www.kpp.de/nl/team-nl.php)

In de praktijk inzake het internationaal belastingrecht tussen Nederland en Duitsland, is vanwege de problematiek rond mogelijk meervoudige belastingheffing in de winstbelastingen behoefte aan regelingen die voorkomen dat dubbele belastingheffing plaatsvindt tussen de twee verdragslanden. Naast de vrijstellingsmethode wordt hiertoe, sinds de inwerkingtreding van het huidige belastingverdrag, ook steeds vaker de verrekeningsmethode gebruikt. De verrekeningsmethode dient ervoor te zorgen dat er geen gemis aan belastinginkomsten ontstaat doordat belastingvoordelen worden genomen in landen waar in verhouding minder belasting wordt geheven. Onderstaand wordt de procedure rond de verrekening ter voorkoming van dubbele belastingheffing beschreven vanuit het Duitse standpunt, een en ander toegelicht met veel voorkomende praktijkvoorbeelden met mogelijke problemen rond de verrekening van belastingen.

Gepubliceerd in Vakblad 31, 2020

Minijob voor inwoners van Nederland: meestal geen goed idee!

Irene Vehring Geschreven door
28-05-2020

Auteur: Irene Vehring, Grenzgängerberatung bij Grenzinfopunkt Aachen-Eurode (vehring@grenzinfopunkt.eu)

Op 24 januari jl. heeft de Nederlandse Hoge Raad het arrest gewezen betreffende de vraag of in Nederland woonachtige personen die in Duitsland als "geringfügig Beschäftigte" (in de Duitse spreektaal ook wel aangeduid als "minijobbers“) werkzaam zijn geweest, voor de desbetreffende periode aanspraak kunnen maken op sociale zekerheidsregelingen in Nederland, zoals AOW of kinderbijslag. Dit arrest volgde op basis van twee eerdere arresten die het Hof van Justitie van de Europese Unie in de jaren 2015 en 2019 wees. In het onderhavige artikel wordt de historie van deze arresten uiteengezet en wordt ingegaan op de gevolgen van deze rechtspraak voor geringfügig Beschäftigte met een Nederlandse woonplaats.

Gepubliceerd in Vakblad 31, 2020

Terbeschikkingstelling van werknemers in de Duitse bouw

Torsten Viebahn Geschreven door
28-05-2020

Auteur: Torsten Viebahn, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

In Duitsland is het Arbeitnehmerüberlassungsgesetz leidend als het gaat om terbeschikkingstelling van werknemers. Deze regels zijn streng. Voor het uitlenen van werknemers is een vergunning nodig. De Bundesagentur für Arbeit controleert de uitvoering en kan boetes opleggen. Voor de bouw gelden specifieke regels. Uitlening voor Baunebengewerbe, zoals installatie en afbouw, is mogelijk, maar voor Bauhauptgewerbe geldt als hoofdregel een verbod op terbeschikkingstelling, met name als het gaat om bouwwerkzaamheden die door arbeiders worden verricht. Hierop gelden echter diverse uitzonderingen. Op de hoofdregels en de uitzonderingen wordt in deze bijdrage nader ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 31, 2020

De mogelijkheden voor werktijdverkorting in Duitsland

Torsten Viebahn Geschreven door
24-04-2020

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Als de werkgever zijn werknemers buiten zijn schuld om, op grond van technische redenen, niet meer kan laten werken, of als de voortzetting van het bedrijf wegens gebrek aan opdrachten of afzet zinloos wordt, dan kan in Duitsland werktijdverkorting worden ingevoerd. In onderstaande bijdrage wordt ingegaan op de voorwaarden en procedures.

Gepubliceerd in Vakblad 30, 2020

Coronavirus-maatregelen: afspraak belastingverdrag Nederland – Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
10-04-2020

De overeenkomst tussen Nederland en Duitsland over de toepassing van het belastingverdrag is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Op de website van de Belastingdienst wordt de overeenkomst nader toegelicht voor grensarbeiders en voor werkgevers.

Bron: Belastingdienst, 10 april 2020 en Staatscourant, 10 april 2020, nr. 21381

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen – afspraken toepassing belastingverdrag met Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2020

Nederland en Duitsland hebben afspraken gemaakt over de toepassing van het belastingverdrag als werknemers thuis werken of niet kunnen werken t.g.v. de coronavirus-maatregelen. Nederland gaat eenzijdig Duitse werkloosheidsuitkeringen e.d. vrijstellen van belastingheffing.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 9 april 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirusmaatregelen - Duitsland maakt met Luxemburg afspraken over thuis werken

Carlo Douven Geschreven door
06-04-2020

Duitsland heeft met Luxemburg afspraken afgesproken hoe om te gaan met thuiswerkdagen t.g.v. de Coronavirus-maatregelen. Voor het belastingverdrag kunnen werknemers deze werkdagen aanmerken als werken in het land waar gewerkt zou zijn zonder de maatregelen.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 6 april 2020

 

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Duitsland geeft aan in overleg te zijn met Nederland

Carlo Douven Geschreven door
03-04-2020

Duitsland meldt dat men probeert tot afspraken te komen met de buurlanden, waaronder Nederland, om voor de toepassing van de belastingverdragen thuiswerkdagen door Covid-19 aan te merken als dagen belast in het land waar men gewerkt zou hebben.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 3 april 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen Duitsland – Sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
19-03-2020

Ook Duitsland heeft bekend gemaakt dat de coronavirus-maatregelen geen gevolgen hebben voor de toepasselijke socialezekerheidsregelgeving.

Bron: Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland, 17 maart 2020.

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus - arbeidsrechtelijke gevolgen

Torsten Viebahn Geschreven door
16-03-2020

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij Strick Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Het nieuws over het coronavirus beheerst al wekenlang alle media. Dagelijks wordt het aantal besmettingen en doden naar boven bijgesteld, er wordt zelfs gesproken over een mogelijke pandemie. De gevolgen blijven al lang niet meer beperkt tot China, het virus heeft inmiddels ook Europa bereikt. Hieronder willen wij graag ingaan op een aantal arbeidsrechtelijke gevolgen van het coronavirus, vanuit Duits oogpunt. Waar moeten werkgevers rekening mee houden als een besmetting niet is uit te sluiten, bijvoorbeeld wanneer werknemers uit China terugkeren? Mag een werknemer weigeren als hij door zijn werkgever naar China wordt gestuurd of ook naar een bedrijf in Europa als daar al werknemers met het virus besmet zijn?

Gepubliceerd in Vakblad 29, 2020