Rubriek: Duitsland

Nieuwe premiegrenzen (Beitragsbemessungsgrenzen) vanaf 2021

Torsten Viebahn Geschreven door
13-12-2020

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Wat zijn Beitragsbemessungsgrenzen, de premiegrenzen, eigenlijk? Hoe hoog zijn deze? Waarom worden ze ieder jaar aangepast? Deze vragen worden onderstaand beantwoord.

Gepubliceerd in Vakblad 35, 2020

Arbeitnehmerüberlassung - nieuw minimumloon van toepassing

Torsten Viebahn Geschreven door
29-10-2020

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Wat betreft de Duitse Arbeitnehmerüberlassung, de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten, is een nieuw minimumloon van toepassing. Deze bindende minimumlonen in de uitzend-/detacheringsbranche zijn onlangs opnieuw vastgelegd. Het betreft hier het minimumloon in de uitzendbranche.

Gepubliceerd in Vakblad 34, 2020

Bijzondere Duitse ontslagbescherming voor aanstaande moeders

Anja Romijnders Geschreven door
17-09-2020

Auteur: Anja Romijnders, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (romijnders@strick.de)

In Duitsland geldt op basis van § 17 lid 1 Mutterschutzgesetz een vrijwel absoluut verbod op beëindiging van het dienstverband van een vrouw tijdens de zwangerschap en tot en met 4 maanden na de bevalling. Hieronder worden de details van deze regeling toegelicht.

Gepubliceerd in Vakblad 33, 2020

De verrekeningsprocedure in de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting Nederland en Duitsland (deel 2)

Matthis Keuler Geschreven door
02-07-2020

Auteurs: Matthis Keuler, Sophia Cuppenbender en Steffen Aymans, allen werkzaam bij KPP Steuerberatungsgesellschaft in Kleve

In het hiernavolgende artikel wordt de toepassing van de Duitse vrijstellingsmethode ter voorkoming van dubbele belastingheffing over de inkomsten nader toegelicht. Onderstaande uiteenzettingen hebben betrekking op de juridische verhoudingen tussen Nederland en Duitsland. Om de fiscale gevolgen van een en ander te preciseren, zullen in dit kader tevens enkele voorbeelden worden uitgewerkt.

Gepubliceerd in Vakblad 32, 2020

De verrekeningsprocedure in de verdragen ter voorkoming van dubbele belasting Nederland en Duitsland (deel 1)

Matthis Keuler Geschreven door
28-05-2020

Auteurs: Matthis Keuler, Sophia Cuppenbender en Steffen Aymans, werkzaam bij KPP Steuerberatungsgesellschaft in Kleve (https://www.kpp.de/nl/team-nl.php)

In de praktijk inzake het internationaal belastingrecht tussen Nederland en Duitsland, is vanwege de problematiek rond mogelijk meervoudige belastingheffing in de winstbelastingen behoefte aan regelingen die voorkomen dat dubbele belastingheffing plaatsvindt tussen de twee verdragslanden. Naast de vrijstellingsmethode wordt hiertoe, sinds de inwerkingtreding van het huidige belastingverdrag, ook steeds vaker de verrekeningsmethode gebruikt. De verrekeningsmethode dient ervoor te zorgen dat er geen gemis aan belastinginkomsten ontstaat doordat belastingvoordelen worden genomen in landen waar in verhouding minder belasting wordt geheven. Onderstaand wordt de procedure rond de verrekening ter voorkoming van dubbele belastingheffing beschreven vanuit het Duitse standpunt, een en ander toegelicht met veel voorkomende praktijkvoorbeelden met mogelijke problemen rond de verrekening van belastingen.

Gepubliceerd in Vakblad 31, 2020

Minijob voor inwoners van Nederland: meestal geen goed idee!

Irene Vehring Geschreven door
28-05-2020

Auteur: Irene Vehring, Grenzgängerberatung bij Grenzinfopunkt Aachen-Eurode (vehring@grenzinfopunkt.eu)

Op 24 januari jl. heeft de Nederlandse Hoge Raad het arrest gewezen betreffende de vraag of in Nederland woonachtige personen die in Duitsland als "geringfügig Beschäftigte" (in de Duitse spreektaal ook wel aangeduid als "minijobbers“) werkzaam zijn geweest, voor de desbetreffende periode aanspraak kunnen maken op sociale zekerheidsregelingen in Nederland, zoals AOW of kinderbijslag. Dit arrest volgde op basis van twee eerdere arresten die het Hof van Justitie van de Europese Unie in de jaren 2015 en 2019 wees. In het onderhavige artikel wordt de historie van deze arresten uiteengezet en wordt ingegaan op de gevolgen van deze rechtspraak voor geringfügig Beschäftigte met een Nederlandse woonplaats.

Gepubliceerd in Vakblad 31, 2020

Terbeschikkingstelling van werknemers in de Duitse bouw

Torsten Viebahn Geschreven door
28-05-2020

Auteur: Torsten Viebahn, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

In Duitsland is het Arbeitnehmerüberlassungsgesetz leidend als het gaat om terbeschikkingstelling van werknemers. Deze regels zijn streng. Voor het uitlenen van werknemers is een vergunning nodig. De Bundesagentur für Arbeit controleert de uitvoering en kan boetes opleggen. Voor de bouw gelden specifieke regels. Uitlening voor Baunebengewerbe, zoals installatie en afbouw, is mogelijk, maar voor Bauhauptgewerbe geldt als hoofdregel een verbod op terbeschikkingstelling, met name als het gaat om bouwwerkzaamheden die door arbeiders worden verricht. Hierop gelden echter diverse uitzonderingen. Op de hoofdregels en de uitzonderingen wordt in deze bijdrage nader ingegaan.

Gepubliceerd in Vakblad 31, 2020

De mogelijkheden voor werktijdverkorting in Duitsland

Torsten Viebahn Geschreven door
24-04-2020

Auteur: Torsten Viebahn, werkzaam bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater (viebahn@strick.de)

Als de werkgever zijn werknemers buiten zijn schuld om, op grond van technische redenen, niet meer kan laten werken, of als de voortzetting van het bedrijf wegens gebrek aan opdrachten of afzet zinloos wordt, dan kan in Duitsland werktijdverkorting worden ingevoerd. In onderstaande bijdrage wordt ingegaan op de voorwaarden en procedures.

Gepubliceerd in Vakblad 30, 2020

Coronavirus-maatregelen: afspraak belastingverdrag Nederland – Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
10-04-2020

De overeenkomst tussen Nederland en Duitsland over de toepassing van het belastingverdrag is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Op de website van de Belastingdienst wordt de overeenkomst nader toegelicht voor grensarbeiders en voor werkgevers.

Bron: Belastingdienst, 10 april 2020 en Staatscourant, 10 april 2020, nr. 21381

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen – afspraken toepassing belastingverdrag met Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2020

Nederland en Duitsland hebben afspraken gemaakt over de toepassing van het belastingverdrag als werknemers thuis werken of niet kunnen werken t.g.v. de coronavirus-maatregelen. Nederland gaat eenzijdig Duitse werkloosheidsuitkeringen e.d. vrijstellen van belastingheffing.

Bron: Bundesministerium der Finanzen, 9 april 2020

Gepubliceerd in Nieuws