Rubriek: Europees recht

18e halfjaarsrapportage Belastingdienst geeft inzicht in aantal actuele ontwikkelingen

Carlo Douven Geschreven door
05-11-2016

In de 18e halfjaarsrapportage Belastingdienst staan een aantal internationaal belangwekkende onderdelen. 10 blz. bieden een overzicht van de internationale samenwerking en gegevensuitwisseling. Hieruit blijkt wat de enorme ontwikkeling is rondom internationale gegevensuitwisseling en wat de gevolgen hiervan voor de belastingplichtigen zijn. Bankgegevens uit Zwitserland, panamapapers, pensioen- en inkomensgegevens worden niet alleen EU-breed uitgewisseld, maar inmiddels gebeurt dat bijna wereldwijd. Verder in de rapportage meer info over de internationale invordering en de doorontwikkeling van de G-rekening. Eind dit jaar wordt het resultaat van het onderzoek naar de G-rekening door banken en Belastingdienst bekend gemaakt.

Bron: 18e halfjaarsrapportage Belastingdienst, 4 november 2016, Ministerie van Financiën, kenmerk 2016-0000195708.

Gepubliceerd in Nieuws

Vragen beantwoord over Europese IORP II-richtlijn inzake pensioenfondsen

Carlo Douven Geschreven door
02-11-2016

Het CDA heeft vragen gesteld over IORP II-richtlijn. De IORP II-richtlijn is een nieuwe Europese richtlijn voor pensioenfondsen. De richtlijn bevat o.a. bepalingen over de mogelijkheid om Nederlandse pensioenfondsen naar het buitenland te verhuizen. Het Kabinet stelt dat dit mogelijk blijft onder de nieuwe richtlijn maar dat er strengere regels komen waarbij het Kabinet van mening is dat het belang van de deelnemer voorop staat. Er komen dus additionele instemmingsvereisten van toezichtshouders en deelnemers. De deelnemers beslissen zelf over zo een overgang. Ook beantwoordt het Kabinet welk land aansprakelijk is als een Nederlandse regeling in het buitenland wordt uitgevoerd, dit naar aanleiding van het Hogan-arrest. Volgens het Kabinet is het prudentiële kader van de lidstaat waar de regeling wordt uitgevoerd van toepassing. Dat land is dan aansprakelijk en niet Nederland.

Bron: Brief Minister SZW, 1 november 2016, 2016-0000221752

Gepubliceerd in Nieuws

Landenlijst deelnemers internationale gegevensuitwisseling is bekend gemaakt.

Carlo Douven Geschreven door
26-10-2016

De internationale gegevensuitwisseling gaat steeds verder en heel veel landen nemen deel. Heel veel loon-, pensioen-, rente-, dividendgegevens worden al op grote schaal uitgewisseld. In 2017 gaat dit verder uitgebreid worden onder de door de OESO ontwikkelde Common Reporting Standard (CRS). De staatssecretaris van Financien heeft bekend gemaakt met welke deelnemende rechtsgebieden de uitwisseling zal starten. 

Bron: Besluit van 11 oktober 2016, nr. DGBel 2016/165243M

 

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Commissie trekt ten strijde tegen Duitse tolheffing

Carlo Douven Geschreven door
03-10-2016

De Europese commissie (EC) is het niet eens met de plannen van Duitsland om een tolheffing in te voeren voor personenauto's (PKW-Maut) en legt de plannen in een infractieprocedure voor aan het Europese Hof van Justitie. De EC is van mening dat de plannen in strijd zijn met het Europese recht, met name omdat in Duitsland geregistreerde voertuigen de tol niet hoeven te betalen, althans deze wordt verrekend met de Duitse wegenbelasting. Daarmee ontstaat 'defacto' een vrijstelling voor in Duitsland geregistreerde auto's. Verder zijn de tarieven relatief hoger voor vignetten voor korte-termijn-gebruik. Dat treft uiteraard vooral niet in Duitsland geregistreerde auto's. Een regeling die voor alle voertuigen zou gelden, acht de EC niet in strijd met het Europese recht. 

Bron: European Commission, press release, 29 september 2016 

Gepubliceerd in Nieuws