Rubriek: Europees recht

Groen licht oprichting EU-arbeidsautoriteit

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2019

Het Europees Parlement is akkoord met de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA). Via deze instantie worden de nationale arbeidsinspecties aan elkaar gekoppeld. De ELA moet leiden tot een verbeterd toezicht op de naleving van arbeidswetten.

Bron: Europa-nu, 16 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Besluitvorming wijziging VO 883/2004 uitgesteld

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2019

De voorstellen tot wijziging van de VO 883/2004 zijn uitgesteld tot na de Europese verkiezingen en er een nieuwe Europees Parlement is. Met name de voorgestelde exportmogelijkheden van de werkloosheidsuitkeringen zijn controversieel.

Bron: Europa-nu, 18 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Europese richtsnoeren voor ‘no-deal’-Brexit

Carlo Douven Geschreven door
15-04-2019

De Europese commissie heeft richtsnoeren opgesteld inzake o.m. verblijf en sociale zekerheid. Deze moeten zorgen voor een vlotte implementatie van noodmaatregelen zoals de sociale zekerheidsverordening 2019/500 bij een ‘no-deal’-Brexit.

Bron: Europese Commissie, 11 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel UBO-register is ingediend

Carlo Douven Geschreven door
10-04-2019

Het wetsvoorstel leidt tot implementatie van Richtlijn 2018/843 tot het bijhouden en centraal registreren van de uiteindelijk gerechtigde (UBO) van in Nederland opgerichte vennootschappen en andere juridische entiteiten. De implementatie moet op 10 januari 2020 rond zijn. Er komt een separaat voorstel voor trusts en dergelijke.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Europees pensioenproduct komt er definitief

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2019

Het Europees Parlement heeft de Verordening inzake een Pan-Europees Pensioen Plan aangenomen. Over 20 dagen wordt de Verordening officieel gepubliceerd. !2 maanden daarna, in 2020, is de Verordening in werking.

Bron: Europees Parlement, 4 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlands verzet tegen wijziging VO 883/2004

Carlo Douven Geschreven door
03-04-2019

De coördinatieverordening voor de sociale zekerheid gaat gewijzigd worden. Op Europees niveau is er een meerderheid voor de aanpassingen. De wijziging heeft vooral gevolgen voor detacheringen en de export van ww-uitkeringen. Nederland wil de controle op deze export intensiveren.

Bron: Ministerie van SZW, 2 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

A-G HvJ - Duitse mini-job leidt tot Nederlandse uitkeringsrechten

Carlo Douven Geschreven door
28-03-2019

De A-G van het Hof van Justitie is van mening dat een in Nederland wonende werknemer, die uitsluitend een mini-job in Duitsland heeft, in Nederland uitkeringsrechten opbouwt. Belanghebbende is in Nederland als inwoner verzekerd, ook al werkt hij in een andere lidstaat.

Bron: Conclusie A-G Sharpston, 26 maart 2019 

Gepubliceerd in Nieuws

Wijziging VO 883/2004 lijkt door te gaan

Carlo Douven Geschreven door
26-03-2019

De blokkering van de voorstellen om de Socialezekerheidsverordening 883/2004 door Nederland en een aantal gelijkgezinde landen dreigt niet te lukken. Op 27 maart zal waarschijnlijk een definitief voorstel tot stand komen. Nederland is vooral tegen de voorstellen betreffende de export van de WW.

Bron: Ministerie van SZW, 25 maart 2019

Gepubliceerd in Nieuws

EC maakt werk van erkenning beroepskwalificaties

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2019

De Europese Commissie dreigt met infractieprocedures tegen 24 Lidstaten, waaronder Nederland. Alle 24 landen hebben de richtlijn ‘Erkenning beroepskwalificaties’ niet (juist) geïmplementeerd per 18 januari 2016.

Bron: Europese Commissie, 7 maart 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Infractieprocedures tegen Spanje en Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
12-03-2019

De Europese commissie is van mening dat de Duitse Wohnungsbau-Prämie ten onrechte wordt onthouden aan grensarbeiders die in Duitsland werken maar daar niet wonen. De Spaanse regeling die niet-inwoners hoger belast dan inwoners bij de verhuur van Spaans onroerend goed, is volgens de Commissie strijdig met EU-recht. 

Bron: Europese Commissie, 7 maart 2019

Gepubliceerd in Nieuws