Rubriek: Europees recht

Nederland blijft kritisch op PEPP

Carlo Douven Geschreven door
07-05-2018

Nederland blijft kritisch over de voorstellen van de EU voor een Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct. Nederland vindt onder meer dat het PEPP niet de tweede-pijler-verplichtstelling mag raken, niet de fiscaliteit mag raken en EIOPA niet de directe toezichthouder moet zijn.

Bron: Ministerie van Financiën, 30 april 2018 

Gepubliceerd in Nieuws

EU-ambassades helpen bij nood buiten EU

Carlo Douven Geschreven door
05-05-2018

Met ingang van 1 mei 2018 kunnen EU-burgers buiten de EU in noodgevallen een beroep doen op een ambassade van een ander EU-land. Dit geldt als het eigen land daar niet vertegenwoordigd is. Er is daarmee geen sprake van harmonisatie van de consulaire bescherming.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, 1 mei 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel implementatie Europese pensioenrichtlijn ingediend

Carlo Douven Geschreven door
17-04-2018

Het wetsvoorstel dient ter implementatie van richtlijn 2016/2341/EU (IORP II). De richtlijn moet de verdere ontwikkeling van tweedepijlerpensioenen bevorderen. De belangrijkste meerwaarde van de richtlijn is dat de positie van (gewezen) deelnemers bij een grensoverschrijdende collectieve waardeoverdracht wordt versterkt. De implementatie moet uiterlijk op 13 januari 2019 afgerond zijn.

Bron: Ministerie van SZW, 10 april 2018, nr. 2018-0000061582 

Gepubliceerd in Nieuws

Voortgangsrapportage voorgestelde wijziging detacheringsrichtlijn

Carlo Douven Geschreven door
05-04-2018

De wijziging van de detacheringsrichtlijn is weer dichterbij na onderhandelingen met het Europees Parlement. Op verzoek van het Europees Parlement zijn een aantal bepalingen verder aangescherpt o.a. over de verbeterde samenwerking lidstaten, van toepassing zijnde CAO’s en de harde kern van arbeidsvoorwaarden die van toepassing moet blijven.

Bron: Bijlage bij agenda informele raad WSBC, 3 april 2018

Gepubliceerd in Nieuws

HvJ EU – Directe heffing meerwaarde aandelen bij emigratie naar Zwitserland

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2018

Een inwoner van Frankrijk emigreert naar Zwitserland. Hij blijft werken in Frankrijk, maar kan niet aangemerkt worden als een zelfstandige grensarbeider in de zin van de overeenkomst EU-Zwitserland. De Franse directe belastingheffing bij emigratie over meerwaarden in aanmerkelijke deelnemingen is dan niet in strijd met de overeenkomst EU-Zwitserland.

Bron: Hof van Justitie EU, 15 maart 2018, C-355/16

Gepubliceerd in Nieuws

Verplichte rapportage grensoverschrijdende constructies

Carlo Douven Geschreven door
14-03-2018

De EU-raad heeft overeenstemming over de uitbreiding van de richtlijn voor administratieve samenwerking. De aangepaste richtlijn (DAC 6) schept een verplichting aan tussenpersonen om potentieel agressieve grensoverschrijdende constructies te melden bij de autoriteiten. Deze meldingen moeten de autoriteiten internationaal uitwisselen. Op 1 juli 2020 worden de nieuwe regels van toepassing.

Bron: Persbericht EU-raad, 13 maart 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Staatssecretaris trekt beroep in cassatie zaak X in

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2018

De staatssecretaris heeft het beroep in cassatie ingetrokken in de zaak X die gaat over de pro-rata-aftrek van fiscale voordelen in de inkomstenbelasting. De staatssecretaris is het echter niet eens met Gerechtshof Den Haag. Verder kondigt de staatssecretaris een wetswijziging aan, vooraf gegaan door een besluit, naar aanleiding van deze zaak.

Bron: Ministerie van Financiën, 7 maart 2018, nr. 2018-0000029258 

Gepubliceerd in Nieuws

Campagne hulp bij Brexit is van start

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2018

De Brexit komt dichterbij. 29 maart 2019 is de fatale datum. MKB-Nederland, VNO-NCW, de Rijksoverheid in samenwerking met branches en de banken (ING, Rabobank, ABN-Amro) zijn op 24 januari gestart met de campagne Hulpbijbrexit.nl.Doel van de nieuwe website en de bijbehorende campagne is ondernemers te informeren hoe ze kunnen starten met hun voorbereiding op Brexit. Ook worden antwoorden gegeven op de belangrijkste vragen. 

Bron: hulpbijbrexit.nl, 24 januari 2018

 

Gepubliceerd in Nieuws

Barrières voor Pan-Europees Pensioen Plan

Carlo Douven Geschreven door
06-12-2017

Minister Hoekstra ziet diverse problemen bij het voorstel voor een Pan-Europees Pensioen Plan (PEPP). Hij voorziet problemen voor het PEPP op fiscaal gebied, het aanbieden van de PEPP via pensioenfondsen, de compartimentering per lidstaat en het grensoverschrijdende voort- of omzetten van het PEPP.

Bron: Ministerie van Financiën, 5 december 2017, kenmerk 2017-0000209974

Gepubliceerd in Nieuws

Naar toekomstbestendige arbeidsmarkten en sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
17-11-2017

Twintig fundamentele beginselen en rechten moeten bijdragen aan goed functionerende, eerlijke en toekomstbestendige arbeidsmarkten en socialezekerheidsstelsels. Deze twintig beginselen en rechten zijn de leidraad bij het optreden van de EU-instellingen, de lidstaten en sociale partners.

Bron: Raad van de Europese Unie, 20 oktober 2017, nr. 13129/17

Gepubliceerd in Nieuws