Rubriek: Europees recht

Detacheringsrichtlijn is niet van toepassing bij transporten door onderaannemer

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2017

Een Nederlandse transportonderneming is op grond van de charterbepaling in cao niet gehouden om bij een buitenlandse transportonderneming die in onderaanneming internationaal transport uitvoert te bedingen om chauffeurs te betalen conform Nederlandse arbeidsvoorwaarden.

Bron: Gerechshof ’s-Hertogenbosch, 2 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1873

Gepubliceerd in Nieuws

Zweden mag gegarandeerd ouderdomspensioen beperken i.v.m. buitenlandse tijdvakken en inkomsten

Carlo Douven Geschreven door
08-05-2017

 

De AG van het Europese Hof van Justitie vindt dat bij de berekening van een gegarandeerd ouderdomspensioen Zweden de hoogte mag beperken tot de tijdvakken van verzekering en/of wonen dat betrokkene sociaal verzekerd was in Zweden. Ook mag met pensioeninkomsten uit een andere lidstaat rekening houden bij de berekening van het recht op een minimumouderdomsuitkering.

Bron: Conclusie AG EU HvJ, 3 mei 2017, C-189/16

 

Gepubliceerd in Nieuws

Ten onrechte afgegeven detacheringsverklaring is bindend

Carlo Douven Geschreven door
02-05-2017

Een afgegeven E-101-verklaring (sinds 1 mei 210 een A1-verklaring) is bindend voor de sociale zekerheidsorganen van de lidstaat waar het werk wordt verricht als ook voor de rechterlijke instanties van het werkland. Dat is zelfs het geval als de verklaring is afgegeven voor werkzaamheden die niet binnen de materiële werkingssfeer van de vorordening 1408/71 vallen.

Bron: Europese Hof van Justitie, 27 april 2017, C-620/15

Gepubliceerd in Nieuws

Ten onrechte afgegeven detacheringsverklaring is bindend

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2017

Een afgegeven E-101-verklaring (sinds 1 mei 210 een A1-verklaring) is bindend voor de sociale zekerheidsorganen van de lidstaat waar het werk wordt verricht als ook voor de rechterlijke instanties van het werkland. Dat is zelfs het geval als de verklaring is afgegeven voor werkzaamheden die niet binnen de materiële werkingssfeer van de vorordening 1408/71 vallen.

Bron: Europese Hof van Justitie, 27 april 2017, C-620/15

Gepubliceerd in Nieuws

Staatssecretaris SZW komt met implementatieplan IORP-richtlijn

Carlo Douven Geschreven door
18-04-2017

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft in een brief aan de tweede kamer het implemenatieplan voor de herziene IORP-richtlijn gepresenteerd. Uitgebreid wordt ingegaan op collectieve waardeoverdrachten van pensioenen van een Nederlands pensioenfonds naar een pensioeninstelling in een andere lidstaat. Op andere punten heeft de herziene richtlijn in Nederland beperkte gevolgen.

Bron: Ministerie van SZW, 13 april 2017, nr. 2017-0000056521

 

Gepubliceerd in Nieuws

AG - Sociale zekerheidpositie in combinatie met mini-job in Duitsland blijft onduidelijk

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2017

Een inwoner van Nederland heeft uitsluitend een mini-job in Duitsland. Volgens de VO 883/2004 is men in het werkland verzekerd. Bij een mini-job is men in Duitsland echter alleen verzekerd voor arbeidsongevallen. Moet woonland Nederland dan betrokkene in de verzekering houden voor alle andere onderdelen van de sociale zekerheid? AG Wattel stelt voor opnieuw vragen te stellen aan het Europese Hof van Justitie.

Bron: AG Hoge Raad, 16 maart 2017, ECLI:NL:PHR:2017:222

 

Gepubliceerd in Nieuws

A-G HvJ - In Nederland sociaal verzekerd, ondanks geringe werkzaamheden in België

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2017

Een inwoner van België werkt voor een Nederlandse werkgever. Hij werkt 6,5% van zijn tijd thuis in zijn woonland België en 93,5% van zijn tijd in Nederland. Onder de toepassing van de VO 1408/71, is belanghebbende verzekerd in Nederland. De A-G is van mening dat in een dergelijk geval, voor de toepassing van de artikelen 13 en 14 van VO 1408/71 belanghebbende geacht moet worden uitsluitend werkzaamheden te hebben uitgeoefend in Nederland.

Bron: Advocaat-Generaal EU Hof van Justitie, 8 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:182

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland wil Kindergeld voor kinderen buiten Duitsland verlagen, maar kan dat nog niet

Carlo Douven Geschreven door
12-03-2017

In Duitsland is een wetsvoorstel gelanceerd dat de o.a. de hoogte van het Duitse Kindergeld moet aanpassen aan de kosten levensonderhoud van het land waar het kind verblijft. Het voorstel wil dit ook invoeren voor kinderen die in een EER-lidstaat wonen. In de toelichting bij het voorstel staat al dat Duitsland de regeling alleen kan invoeren als de Europese regels gewijzigd worden en deze aanpassing van het Kindergeld mogelijk maken.

Bron: Bundesfinanzministerium, 14 februari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

A-G HvJ - Ski-lerares die met onbetaald verlof gaat werken in Oostenrijk, blijft verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2017

Een ski-lerares werkt drie maanden in Oostenrijk in loondienst. Deze periode heeft ze onbetaald verlof opgenomen bij haar werkgever in Nederland. A-G Szpunar is van mening dat gedurende deze drie maanden in twee lidstaten werkzaamheden in loondienst worden verricht. De ski-lerares is dan in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Conclusie A-G Europese Hof van Justitie, 8 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:181

Gepubliceerd in Nieuws

HvJ - Grensarbeider krijgt zelfde netto-compensatie bij faillisement als niet-grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
03-03-2017

De in Frankrijk wonende grensarbeider Eschenbrenner, die in Duitsland werkt, heeft bij faillissement van zijn Duitse werkgever recht op een compensatie voor het gemiste netto-loon (insolventieuitkering). De Duitse compensatie van de Bündesagentur für Arbeit mag worden berekend op basis van het netto-loon dat de in Duitsland wonende werknemers ontvingen, ook al was het netto-loon van Eschenbrenner feitelijk hoger.

Bron: Europese Hof van Justitie, 2 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:152

Gepubliceerd in Nieuws