Europese Unie

Europese Commissie stelt 'Talent Pool' voor

Carlo Douven Geschreven door
27-11-2023

De Europese Commissie stelt voor een banenwebsite (voorlopige naam: Talent Pool) op te zetten. Op deze site moeten werkzoekenden van buiten de EU en werkgevers binnen de EU elkaar sneller en efficiënter kunnen vinden.

Bron: Europese Commissie, 14 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Voor EU uitgezonden deskundige is belast in de woonstaat

Carlo Douven Geschreven door
30-11-2023

P is een Kroaat en werkt als deskundige bij een project in Albanië, gefinancierd door de EU. De kaderovereenkomst EU – Albanië moet dubbele belastingheffing voorkomen. Kroatië mag, als woonland de inkomsten van P belasten.

Bron: Hof van Justitie EU, 23 november 2023, ECLI:EU:C:2023:920

Gepubliceerd in Nieuws

Roemeense vrijstelling ter bescherming eigen bouwbranche is toegestaan

Carlo Douven Geschreven door
14-11-2023

Roemenië heeft in haar wetgeving een belastingvrijstelling opgenomen voor werknemers in de bouwbranche. De vrijstelling is niet van toepassing voor buiten Roemenië in de bouw werkzame werknemers. De regeling is niet strijdig met het Europees recht.

Bron: Conclusie A-G Kokott, Hof van Justitie EU, 9 november 2023 ECLI:EU:C:2023:848

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Commissie vindt 30%-regeling niet strijdig met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2023

De Europese Commissie heeft beslist dat de 30%-regeling niet in strijd is met het EU-recht. De klacht ziet op de ongelijke behandeling van een 30%-er ten opzichte van een reguliere werknemer voor de belastingheffing en de sociale zekerheid.

Bron: G. Essers, 7 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

19 landen doen mee aan Kaderovereenkomst telewerken

Carlo Douven Geschreven door
27-09-2023

Inmiddels nemen 19 landen deel aan de Kaderovereenkomst grensoverschrijdend telewerken voor de sociale zekerheid. Op 1 september 2023 is ook Slovenië toegetreden. De andere 18 landen zijn al per 1 juli 2023 toegetreden.

Bron: Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, 20 september 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Eén belastingstelsel voor kleine en middelgrote ondernemingen

Carlo Douven Geschreven door
21-09-2023

Er is een voorstel om kleine en middelgrote ondernemingen die grensoverschrijdend actief zijn de mogelijkheid te geven om slechts met één belastingdienst te werken in plaats van meerdere belastingstelsels. 

Bron: Europese Commissie, 12 september 2023.

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwe Blue Card-richtlijn moet dit jaar zijn geímplementeerd

Carlo Douven Geschreven door
03-08-2023

Een aanpassing van de Blue Card-richtlijn (EU 2021/1883) zal de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen die hooggekwalificeerd werk willen verrichten versoepelen. Een Nederlands wetsvoorstel is ingediend.

Bron: Raad van de Europese Unie, 17 juli 2023

Gepubliceerd in Nieuws

10 landen hebben Kaderovereenkomst telewerken ondertekend

Carlo Douven Geschreven door
12-06-2023

Nederland, België, Luxemburg ,Duitsland en nog 6 landen hebben de kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdend telewerken ondertekend. Het Verenigd Koninkrijk ondertekent de overeenkomst niet.

Bron: Federale Overheidsdeinst Sociale Zekerheid, 6 juni 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerken heeft tot 1 juli 2023 geen gevolgen voor sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
17-11-2022

De Administratieve Commissie heeft het standpunt ingenomen dat de transitieperiode voor de sociale zekerheidspositie voor (thuiswerkende) grensarbeiders is verlengd tot 1 juli 2023. De SVB heeft bevestigd dit standpunt te volgen.

Bron: SVB en LinkedIn-berichten, 15/16 november 2022

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Arbeidsautoriteit (ELA) publiceert folders internationaal vervoer

Carlo Douven Geschreven door
30-08-2022

De Europese Arbeidsautoriteit heeft twee folders uitgegeven voor internationale chauffeurs en hun werkgevers. Een folder gaat over de detachering van bestuurders en de andere over de regels rij- en rusttijden. De folders zijn in meer dan alleen de EU-talen te downloaden.

Bron: Europese Arbeidsautoriteit, 18 augustus 2022

Gepubliceerd in Nieuws