Rubriek: Fiscaliteit

Geen kostenvergoeding door onjuiste aangifte

Carlo Douven Geschreven door
15-05-2019

De inspecteur heeft ten onrechte geen rekening gehouden met de objectvrijstelling voor in Curaçao genoten loon. Belanghebbende heeft geen recht op een kostenvergoeding voor het ingediende bezwaar. Het is voor risico van belanghebbende dat de aangifte(software) niet juist was.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:651 

Gepubliceerd in Nieuws

Verhuur aan arbeidsmigranten leidt tot heffing toeristenbelasting

Carlo Douven Geschreven door
14-05-2019

Voor bewoners van stacaravans op een buitenplaats in Ommen is toeristenbelasting verschuldigd. Dit is niet het geval als de verhuurder aannemelijk kan maken dat forensenbelasting is verschuldigd, omdat betrokkenen niet hun hoofdverblijf in Ommen hebben. De verhuurder kan het bewijs niet leveren.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 30 april 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:3853

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingdienst bevordert vooroverleg

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2019

Na een Wob-verzoek is het Handboek Vooroverleg van de Belastingdienst openbaar gemaakt. In het handboek staan de kaders voor vooroverleg om rechtszekerheid te krijgen. De Belastingdienst bevordert goed vooroverleg op basis van een individuele vraagstelling en een juist en volledig feitencomplex.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 maart 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse woning is geen ‘eigen woning’

Carlo Douven Geschreven door
02-05-2019

Een uitgezonden ambtenaar bezit in Nederland een eigen woning, maar is nooit ingeschreven geweest op dat adres. De woning is geen eigen woning. De navordering is terecht, belanghebbende was bekend met het standpunt van de inspecteur en wist dat de aanslag fout was.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2019:551

Gepubliceerd in Nieuws

Geen verschoonbare termijnoverschrijding door verblijf buitenland

Carlo Douven Geschreven door
28-04-2019

Het beroep van belanghebbende is niet-ontvankelijk. Belanghebbende verbleef met haar familie in het buitenland in verband met ziekte en overlijden van haar zus. Ze had een fiscaal belangenbehartiger aan moeten stellen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 5 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:660

Gepubliceerd in Nieuws

Pensioenopbouw tijdens arbeidsongeschiktheid toe rekenen aan werkland

Carlo Douven Geschreven door
26-04-2019

Een nabestaandenpensioen is volledig belast in Nederland. De premie zijn betaald toen de erflater in Nederland woonde en werkte. De verdere opbouw tijdens arbeidsongeschiktheid vond plaats nadat de echtgenoten geëmigreerd waren. Dit beïnvloedt niet het Nederlandse heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 februari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:540

Gepubliceerd in Nieuws

Begeleiding bouw schip leidt niet tot VI

Carlo Douven Geschreven door
24-04-2019

De A-G vindt dat de begeleiding bij de bouw en oplevering van een boorschip door een Koreaans bedrijf niet leidt tot een vaste inrichting in Korea. Belanghebbende kan niet bewijzen, dat de ter beschikking gestelde kantoorruimte tot een VI leidt.

Bron: Advocaat-Generaal Niessen, 26 maart 2019, ECLI:NL:PHR:2019:308

Gepubliceerd in Nieuws

België: Nieuwe fictie voor fiches en inhouding bedrijfsvoorheffing

Sofie Matthys Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam bij Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services (Mazars ALTOS) (sofie.matthys@mazars.be)

Vanaf 1 maart 2019(1) geldt er een nieuwe fictie in België voor voordelen toegekend door buitenlandse entiteiten aan werknemers werkzaam in België voor een Belgische werkgever. De Belgische werkgever zal bedrijfsvoorheffing moeten inhouden en doorstorten en zal deze voordelen moeten rapporteren op de fiche 281.10 van de werknemer, ook al speelt de Belgische werkgever geen actieve rol bij de toekenning van deze voordelen. Het spreekt voor zich dat dit een grote impact zal hebben op de Belgische bedrijven en werknemers.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

Fiscale behandeling van de ontslagvergoeding bij grensoverschrijdend werken

Linh Pham Geschreven door
22-04-2019

Auteur: mr. T.L. Pham, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP

De aangekondigde versoepeling van het ontslagrecht versterkt de tendens dat werknemers gemakkelijker ontslagen kunnen worden. We zullen naar verwachting vaker horen over de verschillende soorten ontslagvergoedingen. Ook een reorganisatie is een veel voorkomende reden dat een werknemer wordt ontslagen en vervolgens een ontslagvergoeding meekrijgt. Als een werknemer bij het ontslag een ontslagvergoeding ontvangt, is het verstandig om deze onder de fiscale loep te nemen. In dit artikel zal ik nader ingaan op de fiscale consequenties van ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

Met de auto van de zaak de grens over (II)

Remco den Haan Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Remco den Haan, werkzaam als tax manager bij Interfisc Consult BV te Voorburg

In het eerste deel van deze reeks, te vinden in het vorige vakblad, is de situatie besproken waarin een Belgische onderneming in Nederland haar producten wilde verkopen door een Nederlandse verkoper in dienst te nemen. Om de afzetmarkt te bedienen heeft de werkgever aan hem een auto van de zaak toegezegd. Er zijn in dat artikel enkele opties uitgewerkt om die toezegging vorm te geven. Inmiddels hebben zich wijzigingen voorgedaan waardoor de situatie voor die Belgische onderneming er weer anders uitziet. In dit tweede deel ga ik in op de fiscale gevolgen van de auto van de zaak met Belgisch kenteken in Nederland.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019