Rubriek: Internationaal

MLI vanaf 1 januari 2022 van toepassing op verdrag Nederland - België

Carlo Douven Geschreven door
03-12-2021

België en Nederland hebben nieuwe kennisgevingen gedeponeerd voor toepassing van het Multilateraal Verdrag. Vanaf 1 januari 2022 werken de bepalingen van het Multilateraal verdrag door in het belastingverdrag Nederland en België.

Bron: OESO, 25 november 2021

Gepubliceerd in Nieuws

OESO publiceert landenoverzicht 2020 met verschillen bruto- versus nettoloon

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2021

De OESO heeft een overzicht gepubliceerd met de verschillen tussen het arbeidskosten van de werkgever en het netto-loon van de werknemer. Per land wordt dit uitgebreid toegelicht aan de hand van tarieven, fiscale tegemoetkomingen, SV-premies etc.

Bron: OESO, 29 april 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Jaarverslag Stichting Normering Arbeid 2020

Carlo Douven Geschreven door
15-05-2021

De SNA-keurmerk is een transparante norm voor de binnen- en buitenlandse uitzendbranche en (onder)aannemers van werk. Als een opdrachtgever werkt met ondernemers met een SNA-keurmerk, beperkt dat de risicoaansprakelijkheid.

Bron: Stichting Normering Arbeid, 3 mei 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Legalisatie documenten Belastingdienst

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2021

Het legaliseren van formulieren en documenten van de Belastingdienst loopt via het Ministerie van Financiën, Directoraat-Generaal Belastingdienst (secretariaat Legalisaties, Kamer SB2.26, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag). 

Bron: Ministerie van Financiën

Gepubliceerd in Nieuws

Grensoverschrijdend werken en de verkiezingen

Carlo Douven Geschreven door
18-02-2021

In de programma's van de politieke partijen voor de Tweede Kamerverzkiezingen in maart is (niet altijd) een visie terug te vinden op grensoverschrijdend werken. 'Geen grens' heeft ze op een rij gezet.

Bron: Geen Grens, februari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Hulplijn: Nederlandwereldwijd.nl

Carlo Douven Geschreven door
05-02-2021

De website en helpdesk Nederlandwereldwijd verbetert de dienstverlening van de Nederlandse overheidsinstellingen voor burgers in het buitenland. De hulp ziet op vragen over grensoverschrijdend reizen, studeren, wonen en werken.

Bron: Belastingdienst, 4 februari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Zijn uw bedrijf en uw Britse medewerkers klaar voor Brexit?

Paul Henderson Geschreven door
13-12-2020

Auteurs: Paul Henderson en Juliana van Gulik, respectievelijk Consultant immigration en senior consultant immigration bij Boxx global expat solutions (https://www.boxx-expat.com/)

Per 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Aan het eind van dit jaar komt ook de afgesproken transitieperiode ten einde. Britse onderdanen worden dan door de Europese Unie voortaan beschouwd als ‘derdelanders’. Wat zijn de stappen betreffende het immigratieproces die werkgevers moeten nemen om alle formaliteiten voor de medewerkers tijdig te regelen? Zowel wat betreft de medewerkers die nu al in Nederland wonen en werken, als voor grensgangers die heen en weer reizen tussen het VK en Nederland en daarnaast ook voor Britse onderdanen die verwachten na 1 januari 2021 Nederland binnen te komen.

Gepubliceerd in Vakblad 35, 2020

De Europese blauwe kaart en de voordelen ten opzichte van de kennismigrantenregeling

Nini Braken-Zheng Geschreven door
02-07-2020

Auteur: mr. Nini Braken-Zheng, consultant immigratie People Advisory Services bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (nini.zheng@nl.ey.com)

In 2019 steeg het aantal verblijfsvergunningsaanvragen van arbeidsmigranten met circa 25%. Ondanks deze stijging wordt in de praktijk nog weinig gebruik gemaakt van de ‘Europese Blauwe kaart’ (ook bekend als: ‘EU Blue Card’), terwijl de EU Blue Card het Europese equivalent van de US Green Card zou worden. In dit artikel een vergelijking van de EU Blue Card met de populaire kennismigrantenregeling.

Gepubliceerd in Vakblad 32, 2020

De effecten van tweetaligheid bij expatkinderen en de verantwoordelijkheden van de werkgever

Roze Rellum Geschreven door
02-07-2020

Auteurs: Roze Rellum en Sarah White, beiden werkzaam bij Boxx global expat solutions als Assignment Manager

Voor het succes van een internationale opdracht is het van groot belang dat de familie van een expatmedewerker goed kan aarden in het betreffende gastland. Ook de integratie van kinderen speelt daarbij een belangrijke rol. Als de kinderen slecht aarden in hun nieuwe omgeving, zou dit kunnen leiden tot een mislukte opdracht en vervroegde terugkeer naar het thuisland. De ontwikkeling van taal speelt hierin een essentiële rol. Wat kan een werkgever een werknemer met kinderen bieden om te zorgen dat deze (taal)transitie zo soepel mogelijk verloopt, vooraf, gedurende en bij terugkeer van een uitzending?

Gepubliceerd in Vakblad 32, 2020