Jurisprudentie

Collegegeld buitenlandse student aftrekbaar als scholingsuitgaven

Marco Wijnberg Geschreven door
21-06-2024

Bij het Hof 's-Hertogenbosch is in geschil of scholingsuitgaven zijn betaald gedurende de periode dat belanghebbende binnenlands belastingplichtig is. Het Hof oordeelt dat belanghebbende recht heeft op aftrek van scholingsuitgaven voor het door haar betaalde collegegeld, omdat de betaling het karakter had van een waarborgsom en er dus sprake is van een depotstorting. Het collegegeld is pas verschuldigd op het moment van definitieve inschrijving, en die vond plaats nadat de verblijfsvergunning was afgegeven.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 12 juni 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1921

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlandbijdrage Zorgverzekeringwet is niet met IB te verrekenen

Marco Wijnberg Geschreven door
20-06-2024

Belanghebbende woonde sinds 1997 in Spanje, waar hij een AOW-uitkering ontving en pensioenuitkeringen van drie Nederlandse pensioenfondsen. Op die uitkeringen werd een buitenlandbijdrage Zorgverzekeringswet ingehouden. Hij vermeldde deze buitenlandbijdragen in zijn aangiften IB als loonheffing, maar de inspecteur corrigeerde de aangiften en verrekende de buitenlandbijdragen niet als voorheffing. Rechtbank Zeeland-West-Brabant was het daarmee eens. Gelet op artikel 9.2 Wet IB 2001 was de buitenlandbijdrage geen voorheffing die verrekenbaar is met de op de aanslag verschuldigde IB.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 12 juni 2024, ECLI:NL:GHSHE:2024:1918

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlanders die in buitenland wonen zelf verantwoordelijk voor doorgeven adreswijziging aan Nederlandse Belastingdienst

Marco Wijnberg Geschreven door
10-05-2024

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat Nederlanders die in het buitenland wonen en in Nederland belastingplichtig zijn zelf verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van adreswijzigingen aan de Nederlandse Belastingdienst. Een Nederlander die in Duitsland woont heeft nagelaten zijn nieuwe adres in Duitsland door te geven. De verzuimboete wegens het niet tijdig doen van IB-aangifte wordt door de Rechtbank terecht gevonden.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20 april 2024, ECLI: NL:RBZWB:2024:2822

Gepubliceerd in Nieuws

Verblijfsvergunning internationale student ingetrokken wegens te weinig studievoortgang

Marco Wijnberg Geschreven door
16-04-2024

Een internationale bachelorstudent Geneeskunde aan de RU Groningen, met de Saoedi-Arabische nationaliteit, had een verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd voor het doel ‘studie’. De RUG heeft de vreemdeling afgemeld bij de IND wegens onvoldoende studievoortgang. Vervolgens heeft de staatssecretaris de verblijfsvergunning ingetrokken. De Raad van State bevestigt dat dit rechtmatig heeft mogen gebeuren. Op de grief dat de gehanteerde voortgangstoets discriminerend zou zijn ten opzichte van Nederlandse studenten gaat de RvSt niet in.

Bron: Raad van State, 12 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1534

Gepubliceerd in Nieuws

Er kan meer dan één keer een verzoek om toepassing van de 30%-regeling worden gedaan

Marco Wijnberg Geschreven door
15-04-2024

Kan met vrucht een nieuw verzoek tot (voortgezette) toepassing van de 30%-regeling worden gedaan voor een andere periode dan die waarvoor eerder een verzoek is gedaan dat is gehonoreerd? A-G Pauwels meent dat het cassatieberoep van belanghebbenden gegrond is.

Bron: Hoge Raad, 29 maart 2024, ECLI:NL:PHR:2024:350

Gepubliceerd in Nieuws

Geen recht op de 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
11-04-2024

A is niet uit een ander land aangeworven. A was ook niet twee derde van de periode van 24 maanden voorafgaande aan zijn tewerkstelling in Nederland woonachtig verder dan 150 km van de grens. A geeft geen recht op toepassing van de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, 23-01-2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:714

Gepubliceerd in Nieuws

Zonder keuze geen partiële buitenlandse belastingplichtige

Carlo Douven Geschreven door
09-04-2024

A, maakt gebruik van de 30%-regeling, maar kan niet aangemerkt worden als een partiële buitenlandse belastingplichtige. Die regeling is niet van rechtswege van toepassing. Een keuze voor de regeling is vereist.

Bron: Hoge Raad, 5 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:543

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner Indonesië kwalificeert niet

Carlo Douven Geschreven door
08-04-2024

Een inwoner van Indonesië kan niet aangemerkt worden als een kwalificerende buitenlands belastingplichtige. Indonesië is ook niet vergelijkbaar met de BES-eilanden en ook een beroep op het EVRM baat belanghebbende niet.

Bron: Hoge Raad, 5 april 2024, ECLI:NL:HR:2024:535

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur moet bewijzen dat aangifte verstuurd is

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2024

Een verzuimboete voor het niet tijdig doen van de aangifte inkomstenbelasting kan alleen worden opgelegd als de inspecteur aannemelijk maakt dat de uitnodiging tot het doen van de aangifte en de aanmaning verstuurd zijn.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 maart 2024, ECLI:NL:RBZWB:2024:1818

Gepubliceerd in Nieuws

Geen 30%-regeling door inwonerschap Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-04-2024

A, uit India, heeft gestudeerd in België. Tijdens het zoekjaar afgestudeerden heeft hij in Nederland verblijf gehad en gewerkt via een uitzendbureau. Onder meer dit duidt op inwonerschap, waardoor geen recht bestaat op de 30%-regeling.

Bron: Rechtbank Den Haag, 23 januari 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:714

Gepubliceerd in Nieuws