Rubriek: Jurisprudentie

Vrijgesteld inkomen EU beïnvloedt niet de heffingskorting

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2019

Het vrijgesteld inkomen van een werknemer van een agentschap van de Europese Unie mag niet mee in aanmerking worden genomen voor de bepaling van (de afbouw) van de hoogte van de algemene heffingskorting.

Bron: Hoge Raad, 19 juli 2091, ECLI:NL:HR:2019:1221

Gepubliceerd in Nieuws

X heeft geen duurzame band met Nederland

Carlo Douven Geschreven door
18-07-2019

De rechtbank beslist dat x geen duurzame band van persoonlijke aard heeft met Nederland. Zonder duurzame band kan X toch in Nederland ingeschreven staan, een woning en andere onroerende zaken bezitten als ook bank- en effectenrekeningen, abonnementen, zorgverzekering etc.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 26 april 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:1960

 

Gepubliceerd in Nieuws

Winst Maltese BV in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
16-07-2019

Een Nederlandse BV is naar Malta verplaatst en voor het belastingverdrag inwoner van Malta. De winst van de BV is niet naar Malta overgebracht en daarom niet in Malta belast (remittance base regime). Nederland mag de inkomsten (winst) van de BV belasten.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 7 februari 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:597

Gepubliceerd in Nieuws

Geen heffing mogelijk bij naar Malta verplaatste BV

Carlo Douven Geschreven door
14-07-2019

Een BV, waarvan de feitelijke leiding is verplaatst naar Malta, is voor de verdragstoepassing inwoner van Malta. De naheffingsaanslag Dividendbelasting is ten onrechte opgelegd voor de in Zwitserland wonende aandeelhouder. De vestiging op Malta werkt door naar het verdrag met Zwitserland.

Bron: Rechtbank Den Haag, 21 maart 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:2918

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner Thailand belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
11-07-2019

Een voormalig gemeenteambtenaar woont in Thailand. Hij ontvangt loon op grond van een loondoorbetalingsverplichting van de gemeente en een (vroeg)pensioen van het ABP. Op grond van het overheidsartikel in het belastingverdrag met Thailand heeft Nederland het heffingsrecht.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 april 2019, ECLI:NL:RBZWB:2019:1831

Gepubliceerd in Nieuws

Voor seizoenwerkers geldt hoge sectorpremie

Carlo Douven Geschreven door
08-07-2019

X bv stelt seizoenwerkers ter beschikking voor de aspergeteelt. De hoge sectorpremie van 7,85% is van toepassing, omdat de uitzendkrachten feitelijk maar voor een seizoen ter beschikking worden gesteld. De voor een jaar aangegane uitzendovereenkomst heeft geen reële betekenis.

Bron: Hoge Raad, 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1055

Gepubliceerd in Nieuws

Bronbelasting onderneming kan niet in privé worden verrekend

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2019

Een in Nederland wonende DJ verricht zijn werkzaamheden in de VS vanuit een LLC, waarvan de DJ directeur enig aandeelhouder is. De Amerikaanse federal income tax van de LLC kan niet met de belasting op het salaris van de DJ worden verrekend, omdat deze niet van de DJ is ingehouden.

Bron: Rechtbank Gelderland, 1 juli 2019, ECLI:NL:RBGEL:2019:2890

Gepubliceerd in Nieuws

Fout adres in BRP komt voor rekening inwoner Polen

Carlo Douven Geschreven door
02-07-2019

A woont in Polen. Hij ontvangt een aanslag motorrijtuigenbelasting op een Pools adres. Hij stond ingeschreven in het BRP en had bij uitschrijving een Pools adres achtergelaten. Dit blijkt fout te zijn. Deze fout is voor rekening van A. Het bezwaarschrift is te laat ingediend en niet-ontvankelijk.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 12 april 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1444

Gepubliceerd in Nieuws

ABP-pensioen is in Nederland belast

Carlo Douven Geschreven door
01-07-2019

A en B, gehuwd, wonen in Aruba en ontvangen een ABP-pensioen, een AOW-uitkering en een Arubaanse AOV. Aruba mag het gezamenlijk wereldinkomen belasten. Op grond van de Belastingregeling voor het Koninkrijk is het ABP-pensioen belast in Nederland.

Bron: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba, 27 mei 2019, ECLI:NL:OGEAA:2019:287

Gepubliceerd in Nieuws

Compensatievergoeding voor 30%-regeling is belast

Carlo Douven Geschreven door
24-06-2019

Een voetballer ontvangt in verband met de afwijzing van de toepassing van de 30%-regeling een compensatievergoeding van zijn werkgever. De vergoeding is belast in het jaar waarin de inspecteur de toepassing van de 30%-regeling afwijst en niet pas in het jaar van de feitelijke uitbetaling.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 12 februari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:533

Gepubliceerd in Nieuws