Rubriek: Jurisprudentie

Afkoop pensioen eigen beheer door Nederland daadwerkelijk belast

Carlo Douven Geschreven door
08-12-2022

A woont in België en koopt een Nederlands pensioen in eigen beheer af. De afkoopsom is in Nederland belast, maar door de heffingskorting deels niet feitelijk belast. Het pensioen is dan wel daadwerkelijk belast. België moet de afkoopsom volledig vrijstellen.

Bron: Rechtbank Hasselt, 18 november 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse Rente niet volledig belast in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-12-2022

A woont in Nederland en ontvangt van de Duitse DRV een ouderdomsrente. De rente is maar voor 45% belast, omdat maar 45% van de premie in aftrek is gebracht in Duitsland. De overige 55% van de premie was niet aftrekbaar en is feitelijk als loon belast geweest.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 15 november 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:9842

Gepubliceerd in Nieuws

Alleen bij het CAK in bezwaar tegen pseudo-premies Zvw.

Carlo Douven Geschreven door
30-11-2022

De door het CAK ingehouden bijdrage Zvw (pseudo-premies) zijn een andere bijdrage dan de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. Pensionado X, die in Zwitserland woont, moet bezwaar indienen bij het CAK.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 28 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3290

Gepubliceerd in Nieuws

Wat is het gewoonlijk werkland in het internationaal wegvervoer?

Carlo Douven Geschreven door
29-11-2022

Is een conclusie wordt ingegaan op het toepasselijk recht bij een arbeidsovereenkomst in het internationaal wegvervoer. De vraag is of het gewoonlijk werkland Nederland of Hongarije is voor het EU-arbeidsrecht.

Bron: Conclusie A-G Drijber, 23 september 2022, ECLI:NL:PHR:2022:849.

Gepubliceerd in Nieuws

ABP-pensioen is privaatrechtelijk en daarom belast in het woonland

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2022

Y woont in Frankrijk en ontvangt een nabestaandenpensioen van het ABP. Omdat de overleden partner van Y als laatste werkte in een privaatrechtelijke dienstbetrekking, is het pensioen in woonland Frankrijk belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6309

Gepubliceerd in Nieuws

Geen aftrek zorgkosten voor inwoner Hongarije

Carlo Douven Geschreven door
24-11-2022

X woont in Hongarije en geniet een Nederlands pensioen en AOW. Hij voldoet niet aan het 90%-criterium en maakt niet aannemelijk dat hij in Hongarije geen inkomstenbelasting verschuldigd is. Hij kan de zorgkosten dan niet in Nederland aftrekken.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 14 september 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:3205

Gepubliceerd in Nieuws

Rijnvarende moet in Nederland premies betalen

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2022

De inspecteur en de rechter zijn gebonden aan de door de SVB afgegeven A1-verklaring aan een Rijnvarende. De door de Rijnvarende betaalde Liechtensteinse premies kunnen niet worden verrekend met de in Nederland verschuldigde premies.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6236

Gepubliceerd in Nieuws

Pensioenartikel verdrag met Duitsland is acceptabel

Carlo Douven Geschreven door
18-11-2022

Het nieuwe pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland 2012 berust op redelijke overwegingen, ook al leidt die bepaling tot een lastenverzwaring. Er is geen sprake van ongeoorloofde discriminatie.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6308

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur mag pensioenen inwoner België navorderen

Carlo Douven Geschreven door
17-11-2022

A woont in België en ontving van 2014–2017 pensioenuitkeringen uit Nederland. De inspecteur heeft eerst een vrijstelling afgegeven, maar ontdekte later dat België de pensioenen niet belast heeft. De inspecteur mag dan navorderen.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 oktober 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:6312

Gepubliceerd in Nieuws

Geen 30%-regeling door Nederlands promotieonderzoek

Carlo Douven Geschreven door
09-11-2022

A komt uit China en doet in Nederland promotieonderzoek. De periode van het promotieonderzoek (6 jaar) wordt na een verzoek om toepassing van de 30%-regeling, in mindering gebracht op de maximale looptijd van de 30%-regeling van 5 jaar. Er resteert daarna geen looptijd meer.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 28 september 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:9226

Gepubliceerd in Nieuws