Kamervragen

Motie over thuiswerkende grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2023

In de Eerste kamer is een motie aangenomen waarin het Kabinet verzocht wordt zo snel mogelijk met België en Duitsland de gesprekken te hernieuwen over fiscale knelpunten bij hybride werken en zo ook discoördinatie te voorkomen.

Bron: Tweede Kamer, 26 september 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Kamer wil 30%-regeling aanscherpen

Carlo Douven Geschreven door
25-09-2023

Het parlement wil het deskundigheidsvereiste in de 30%-regeling aanscherpen, zodat dit beter aansluit bij de behoeften van de economie en arbeidsmarkt. Verkend moet worden hoe een opleidingseis voor de toelating van arbeidsmigranten van buiten de EU kan bijdragen.

Bron: Tweede Kamer, 21 september 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Meer duidelijkheid derdelanders uit Oekraïne

Carlo Douven Geschreven door
18-08-2023

Een informatiepakket derdelanders uit Oekraïne informeert gemeenten over de beëindiging van de tijdelijke bescherming van derdelandeers onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van vluchtelingen uit Oekraïne zonder de Oekraïense nationalteit.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, juli 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Thuiswerkregeling voor grensarbeiders is er (nog) niet

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2023

Er zijn kamervragen beantwoord over fiscale thuiswerkregels van grensarbeiders. De antwoorden bevatten geen nieuws. De onderhandelingen met de Duitsland en België lopen, maar een thuiswerkregeling is er nog niet.

Bron: Ministerie van Financiën, 3 juli 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Sporters in Monaco zijn daar belast

Carlo Douven Geschreven door
29-06-2023

Sporters die in Monaco wonen worden in hun woonland belast. Nederland doet woonplaatsonderzoeken bij emigranten naar Monaco. Er wort onderzoek gedaan naar gunstregimes ook van andere landen.

Bron: Ministerie van Financiën, 22 juni 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlandse studenten en hun rechten uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
08-06-2023

In antwoord op vragen wordt uitgebreid ingegaan op het recht op Nederlandse studiebeurzen van buitenlandse studenten, de gevolgen van een (bij)baan in Nederland, samenloop met buitenlandse beurzen, toeslagen, ondersteuningsmaatregelen etc.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 26 april 7 juni 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Stand van zaken thuiswerkende grensarbeiders

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2023

In een brief  wordt uitgebreid ingegaan op de socialezekerheidsaspecten van telewerken. Het Europese framework agreement en de wijze van uitvoering door de SVB komt aan de orde. Fiscaal zijn er nog geen concrete afspraken.

Bron: Ministerie van SZW, 7 juni 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Stand van zaken onderhandelingen belastingverdragen

Carlo Douven Geschreven door
30-05-2023

Volgens de planning worden dit jaar meerdere nieuwe belastingverdragen ondertekend, waaronder verdragen met Spanje, Thailand en België. Met Duitsland en België lopen gesprekken over een regeling voor thuiswerkdagen van grensarbeiders.

Bron: Ministerie van Financiën, 26 mei 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Sociale verzekeringspremies in de binnenvaart uitgelegd

Carlo Douven Geschreven door
26-05-2023

In een brief wordt uitgebreid beschreven op welke wijze sociale verzekeringspremies worden geheven bij werknemers werkzaam in de binnenvaart. Vaststelling van de premieplicht, dubbele afdracht etc. komt aan de orde.

Bron: Ministerie van SZW, 25 mei 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Vijfde voortgangsbrief FATCA

Carlo Douven Geschreven door
28-03-2023

Banken hoeven bestaande bankrekeningen van US-nationals, die voor 1 juli 2014 zijn geopend tot en met 2024 niet te voorzien van een US TIN (Tax identfication number). Verder wil de VS de kosten beperken voor het afstand te doen van de Amerikaanse nationaliteit. 

Bron: Ministerie van Financiën, 20 maart 2023

Gepubliceerd in Nieuws