Kamervragen

'High net worth individuals' in de kijker

Carlo Douven Geschreven door
06-04-2024

Miljardairs betalen door constructies veel minder belasting dan andere burgers. Nederland sluit aan bij de verkenning van de OESO en de G20 naar het invoeren van een wereldwijde minimumbelasting voor miljardairs.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Meenemen AOW naar het buitenland

Carlo Douven Geschreven door
03-04-2024

In een Kamerbrief wordt ingegaan op vragen over het ontbreken van handhavingsverdragen inzake AOW-uitkeringen in het buitenland. Hierdoor wordt de AOW in een aantal landen onvolledig uitbetaald.

Bron: Minister van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, 29 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Onderzoek thuiswerkregeling voor grenswerkers.

Carlo Douven Geschreven door
01-04-2024

Er is onderzoek gedaan naar een fiscale maatregel voor thuiswerkdagen in relatie met België en Duitsland. Financieel lijkt een thuiswerkdagenregeling meestal niet aantrekkelijk voor werknemers, maar kan wel de administratieve lasten beperken.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Overzicht lopende verdragsonderhandelingen

Carlo Douven Geschreven door
21-03-2024

De belastingverdragen met Spanje en Curacao bevinden zich in de afrondende fase. In de onderhandelingsfase zijn o.m. verdragen met Bangladesh, België, Duitsland, St. Maarten, Kenia en Mozambique.

Bron: Ministerie van Financiën, 14 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt en diploma-erkenning

Carlo Douven Geschreven door
11-03-2024

In een Kamerbrief wordt ingegaan op de arbeidsmarkt in de grensregio’s en de diploma-erkenning bij grenswerkers. Uitgelegd wordt hoe de grensoverschrijdende diploma-erkenning binnen de EU verloopt.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 5 maart 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Nog geen concrete fiscale ontwikkelingen grenswerkers

Carlo Douven Geschreven door
19-02-2024

Er zijn nog geen concrete uitzichten op fiscale afspraken met Duitsland en België over het thuiswerken van grenswerkers. De hoop is gevestigd op afspraken in EU- en OESO-verband. De Belgische regering heeft dit als voorzitter van de Raad van de EU geagendeerd.

Bron: Ministerie van Financiën, 16 februari 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Rapportage arbeidsmigranten 2023 en jaarplan 2024 Arbeidsinspectie

Carlo Douven Geschreven door
31-12-2023

De jaarrapportage arbeidsmigranten 2023 beschrijft de voortgang van de uitvoering van de aanbevelingen om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren en misstanden tegen te gaan. Ook is het jaarplan 2024 van de Arbeidsinpectie bekend gemaakt. (SZW 1/12).

Bron: Ministerie van SZW,10 en 11 december 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Beperkt nieuws over de versobering 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2023

De versobering van de 30%-regeling en afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht per 1 januari 2024 gaan vrijwel zeker door. De versobering 30%-regeling kan al in januari 2024 gevolgen hebben leiden tot een lager percentage dan 30.

Bron: Eerste Kamer, Nota naar aanleiding van het 2e Verslag, 1 december 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Verblijf derdelanders uit Oekraïne is rechtmatig

Carlo Douven Geschreven door
04-12-2023

Er zijn vragen beantwoord over derdelanders uit Oekraïne die een verblijfs- en werkrecht hebben op grond van de Europese tijdelijke beschermingsrichtlijn. Het IND-portaal laat dit ten onrechte niet zien, maar ze zijn wel rechtmatig in Nederland.

Bron: Ministerie van V en J, 28 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Kennismigrantenrichtlijn (nog) niet volledig van toepassing

Carlo Douven Geschreven door
01-12-2023

Het is Nederland niet gelukt de Europese kennismigrantenrichtlijn (Europese blauwe kaart) fijdig voor 19 november 2023 om te zetten in wetgeving. Alleen op de bepalingen die rechtstreekse werking hebben kan een beroep worden gedaan.

Bron: Ministerie van V en J, 28 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws