Kennisgroep

Korting looptijd, wisseling werkgever en deelmaand na versobering 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2024

Als de 30%-regeling wordt aangevraagd met een verkorte looptijd, dan wordt gekort aan de achterkant voor de toepassing van de verlaagde percentages. Bij een wisseling werkgever wordt gekort aan de voorkant. Als het percentage wijzigt gedurende een loontijdvak, dan moeten de percentages tijdsevenredig toegepast worden.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 1 februari 2023, KG:041:2023:2, 3 en 4

Gepubliceerd in Nieuws

Waardeoverdracht van pensioen in het buitenland kan geruisloos

Carlo Douven Geschreven door
23-01-2024

Als een inwoner van Nederland een buitenlands, bijv. Belgisch, pensioen heeft, is bij een waardeoverdracht binnen dat land geen sprake van afkoop als sprake blijft van een in dat land gebruikelijk pensioen. De overdracht kan ook plaatsvinden op de pensioeningangsdatum.

Bron: Belastingdienst Kennisgroep, 18 januari 2024

 

Gepubliceerd in Nieuws

Aanvraag tewerkstellingsvergunning is geen loon, evt. verblijfsdeel wel

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2024

De aanvraag of omzetting van een tewerkstellingsvergunning is geen loon. Bij een gecombineerde vergunning verblijf en arbeid ligt dat anders. De kosten die zien op de vergunning voor verblijf zijn wel loon.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen

Gepubliceerd in Nieuws

Kosten A1-verklaring zijn geen Extraterritoriale-kosten, maar ...

Carlo Douven Geschreven door
17-01-2024

Een aanvraag of verlenging van een A1-verklaring is geen loon. Als het gaat om een A1-verklaring voor werken in meerdere landen, is wel sprake van loon, maar kan dit aangewezen worden als eindheffingsbestanddeel.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen

Gepubliceerd in Nieuws

V&A over conserverende aanslag en zekerheidsstelling

Carlo Douven Geschreven door
10-01-2024

Bij een conserverende aanslag ter zake van een pensioen in eigen beheer bij een vennootschap binnen de EU kan de ontvanger geen zekerheid verlangen. Bij een conserverende aanslag met meerdere bestanddelen gelden per deel de regels voor uitstel van betaling en zekerheid.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 8 januari 2024

Gepubliceerd in Nieuws

Huisvestingskosten en aanwijzing als extraterritoriale kosten

Carlo Douven Geschreven door
04-01-2024

5 antwoorden zijn gepubliceerd over het aanwijzen van vergoedingen voor eerste of dubbele huisvestingskosten als ET-kosten. Naast de 30%-regeling kunnen ET-kosten aangewezen worden als aan het gebruikelijkheidscriterium is voldaan. Voor eerste huisvestingskosten kan dat niet.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 28 december 2023

 

Gepubliceerd in Nieuws

Berekening middeling bij gedeeltelijke premieplicht

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2023

Als een belastingplichtige in een jaar (deels) niet premiepichtig is worden de premies volksverzekeringen niet mee in aanmerking genomen. Alleen de inkomstenbelasting wordt betrokken bij de berekening van de herrekende belasting.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 19 december 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Emigratie minderjarig kind en toerekening in box 3

Carlo Douven Geschreven door
12-12-2023

Y, minderjarig en woont op 1 januari bij haar ouders in Nederland. Y emigreert gedurende het kalenderjaar. De grondslag in box 3 wordt, naar tijdsgelang van het wonen van Y in Nederland, aan haar ouders toegerekend.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 5 december 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Eigenwoningregeling wordt voortgezet bij uitzending partner

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2023

X en Y zijn fiscale partners met een woning in Nederland. X wordt uitgezonden en heeft in het buitenland een hoofdverblijf, maar wordt geacht inwoner van Nederland te zijn gebleven. Ze kunnen gezamenlijk kiezen om de Nederlandse woning als hoofdverblijf aan te merken. 

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 7 december 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Anoniementarief en verblijven in een camper (workation)

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2023

Als een werknemer geen vast woonadres meer heeft, maar wel nog een postadres bijv. omdat hij in een camper is gaan wonen en werken, is het anoniementarief niet van toepassing. Bij de indiensttreding moeten dan alle gegevens zijn verstrekt.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 27 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws