Kennisgroep

Eigenwoningregeling wordt voortgezet bij uitzending partner

Carlo Douven Geschreven door
07-12-2023

X en Y zijn fiscale partners met een woning in Nederland. X wordt uitgezonden en heeft in het buitenland een hoofdverblijf, maar wordt geacht inwoner van Nederland te zijn gebleven. Ze kunnen gezamenlijk kiezen om de Nederlandse woning als hoofdverblijf aan te merken. 

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 7 december 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Anoniementarief en verblijven in een camper (workation)

Carlo Douven Geschreven door
28-11-2023

Als een werknemer geen vast woonadres meer heeft, maar wel nog een postadres bijv. omdat hij in een camper is gaan wonen en werken, is het anoniementarief niet van toepassing. Bij de indiensttreding moeten dan alle gegevens zijn verstrekt.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 27 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Correctie en onjuiste toepassing 30%-regeling

Carlo Douven Geschreven door
27-11-2023

Er zijn vragen beantwoord over de correctiemogelijkheden bij een onjuiste toepassing van de 30%-regeling, als het addendum uit het besluit van 23 augustus 2013 van toepassing is.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 24 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Wonen in het buitenland en excessieve vertrekvergoedingen

Carlo Douven Geschreven door
26-11-2023

Er zijn drie vragen beantwoord over de belastingheffing en verdragstoepassing bij excessieve vertrekvergoedingen van niet in Nederland wonende werknemers en bestuurders.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 24 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Extraterritoriale kosten buitenlandse internationale school verduidelijkt

Carlo Douven Geschreven door
24-11-2023

De kosten voor een in het buitenland gevestigde internationale school mogen integraal vergoed worden als extraterritoriale kosten. Er moet wel een causaal verband zijn met de dienstbetrekking.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 21 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Resultaten lucratief belang en de remittance-bepaling

Carlo Douven Geschreven door
20-11-2023

De resultaten uit een lucratief belang vallen onder de reikwijdte van de remittance-bepaling van art. 22 belastingverdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 20 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Uitleg term ‘belastingjaar’ in pensioenartikel verdrag VK

Carlo Douven Geschreven door
11-11-2023

Voor de toepassing van het pensioenartikel in het belastingverdrag NL – Verenigd Koninkrijk is relevant of de uitkeringen in een belasting jaar groter zijn dan € 25.000. Met de term ‘belastingjaar’ in het pensioenartikel wordt het belastingjaar van het bronland bedoeld.

Bron: Belastingdienst Kennisgroepen, 10 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Advieskosten bezwaar inkomstenbelasting zijn loon

Carlo Douven Geschreven door
24-10-2023

Als een werkgever een adviseur inschakelt voor het geven van adviezen in een bezwaarprocedure voor de inkomstenbelasting, dan is sprake van belast loon en niet van een vergoeding/verstrekking van extraterritoriale kosten.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 24 oktober 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Eenmalige uitkering uit death-benefit-regeling Verenigd Koninkrijk

Carlo Douven Geschreven door
12-10-2023

Een eenmalige overlijdensuitkering (restbegunstiging) uit een pensioenregeling uit het VK uitbetaald aan een in Nederland wonend familielid is voor de Wet IB aan te merken als een pensioen. Het belastingverdrag wijst het heffingsrecht toe aan het VK.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 12 oktober 2023

Gepubliceerd in Nieuws

1000+ kennisgroepstandpunten openbaar gemaakt

Carlo Douven Geschreven door
11-10-2023

Er zijn een enorm veel kennisgroepstandpunten openbaar geworden na een WOO-verzoek, waarvan er in ieder geval 149 van belang zijn voor grensoverschrijdend werken of wonen.

Bron: Ministerie van Financiën, 4 oktober 2023

Gepubliceerd in Nieuws