Kennisgroep

Einde looptijd 30%-regeling in loop van de maand

Carlo Douven Geschreven door
25-08-2023

De 30%-vergoeding kan alleen toegepast worden als het genietingsmoment van het loon valt binnen de looptijd van de 30%-regeling. De vergoeding kan dan alleen zien op de dagen dat de 30%-regeling van toepassing is.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 24 augustus 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Voorkoming van dubbele belasting verlaagt 30%-vergoeding

Carlo Douven Geschreven door
10-08-2023

Als voor loon recht bestaat op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting, dan moet daar bij de bepaling van de hoogte van de 30%-vergoeding rekening mee worden gehouden. Zo niet, dan leidt dat tot een onjuiste loonaangifte.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 8 augustus 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Sociale zekerheid bij samenloop loon en een IVA-uitkering

Carlo Douven Geschreven door
21-07-2023

Bij een samenloop van doorbetaling bij ziekte en een IVA-(arbeidsongeschiktheids)uitkering is zo lang de dienstbetrekking doorloopt de werknemer verzekerd in het werkland. Na beëindiging van de dienstbetrekking is men verzekerd in het woonland.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 18 juli 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Geen uitzendregeling eigen woning bij permanent vertrek

Carlo Douven Geschreven door
13-07-2023

De uitzendregeling eigen woning is alleen van toepassing als de werknemer tijdelijk is uitgezonden naar het buitenland. Dat is niet het geval als de werknemer niet de intentie heeft terug te keren en de woning uit veiligheidsoverwegingen aanhoudt.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 11 juli 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Duitse Grundrente is onderdeel belastbare inkomen

Carlo Douven Geschreven door
07-07-2023

De Duitse Grundrente is een toeslag op de Duitse Rentenversicherung. De Grundrente maakt deel uit van het (belastbare) inkomen uit werk en woning en daarmee van het Nederlandse premie- en bijdrage-inkomen.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 6 juli 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Geen aftrek voor betaling studiekosten voor ontstaan belastingplicht

Carlo Douven Geschreven door
30-06-2023

Als iemand naar Nederland komt om hier te studeren en hij betaalt het collegegeld voorafgaand aan de emigratie, dan is het collegegeld niet aftrekbaar als scholingsuitgave. Betrokkene is dan nog geen belastingplichtige in Nederland.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 23 juni 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Overgangsrecht eigen woning ook bij nieuwe Schumackersituatie

Carlo Douven Geschreven door
16-06-2023

O koopt in Duitsland een woning met een aflossingsvrije lening vóór 2013. O wordt na 2015 een kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. De lening is op grond van het overgangsrecht een bestaande eigenwoningschuld. De rente is aftrekbaar.

Bron: Kennisgroepen Belastingdienst, 15 juni 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Twee standpunten over aftopping 30%-vergoeding

Carlo Douven Geschreven door
14-06-2023

1. De aftopping 30%-regeling geldt alleen voor inkomende werknemers en niet voor uitgezonden werknemers. 2. De aftopping van de 30%-vergoeding ten bedrage van 30% van de WNT-norm wordt niet beïnvloed door de aftrek elders belast.

Bron: Kennisgroepen, Belastingdienst, 13 juni 2023

Gepubliceerd in Nieuws