Pensioen

ABP-pensioen leidt tot conserverende aanslag bij emigratie

Carlo Douven Geschreven door
14-09-2023

T emigreert naar Frankrijk en heeft een pensioen opgebouwd bij het ABP. De bij emigratie opgelegde conserverende aanslag voor de volledige waarde is terecht. De heffing over het publiekrechtelijk pensioen komt toe aan Nederland.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 april 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1377

Gepubliceerd in Nieuws

Ontslagstamrecht is voor belastingverdrag (soortgelijk aan) pensioen

Carlo Douven Geschreven door
12-09-2023

Y woont in België en koopt zijn stamrecht ter zake van een ontslag uit een Nederlandse dienstbetrekking deels af. De afkoopsom is belast in Nederland op grond van het pensioenartikel. Het artikel voor andere inkomsten is niet van toepassing.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 24 mei 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:1705

Gepubliceerd in Nieuws

Pensioenverrekening bij scheiding leidt tot dubbele heffing

Carlo Douven Geschreven door
19-07-2023

A woont in Costa Rica en ontvangt pensioen uit Nederland. Hij is gescheiden en het pensioen is niet verevend. Hij ontvangt zelf de in Nederland belaste termijnen en betaalt een deel aan zijn ex in Nederland. De doorbetaling is niet aftrekbaar.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 23 mei 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3500

Gepubliceerd in Nieuws

Verminderingen algemene heffingskortingen zijn juist toegepast

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2023

L woont in 0217 in België en geniet een in België belast Nederland pensioen. L is als partner een kwalificerende buitenlands belastingplichtige. De inspecteur heeft de verminderingen van de (bijzondere) verhoging van de algemene heffingskorting juist berekend.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 23 november 2023, ECLI:NL:GHSHE:2022:4046

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse pensioenen inwoner Zwitserland terecht deels belast

Carlo Douven Geschreven door
30-06-2023

De wijziging van het belastingverdrag met Zwitserland per 1 januari 2023, waardoor de pensioenen van Y deels in Nederland belast zijn, is niet in strijd met het EVRM. De inspecteur heeft terecht ook de aangroei van de pensioenen na de emigratie belast.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 6 juni 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:3875

Gepubliceerd in Nieuws

België mag niet heffen over deel afkoop pensioen eigen beheer

Carlo Douven Geschreven door
03-06-2023

S woont in België en koopt zijn Nederlandse pensioen in eigen beheer af. Het belastingverdrag wijst het heffingsrecht aan Nederland toe. Nederland belast maar 80%. België moet vrijstelling geven voor 100%, maar mag wel het progressievoorbehoud toepassen.

Bron: Rechtbank Hasselt, 19 januari 2023, 20/1707/A

Gepubliceerd in Nieuws

Website met standpunten kennisgroepen Belastingdienst

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2023

Vanaf 30 maart 2023 worden standpunten van de kennisgroepen van de Belastingdienst openbaar gemaakt via een daarvoor bestemde website. Er zijn al meer dan 200 standpunten opgenomen, waaronder standpunten over grensoverschrijdend werken.

Bron: Belastingdienst, 30 maart 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Update evaluatie pensioenartikel belastingverdrag Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2023

Het pensioenartikel in het belastingverdrag met Duitsland wordt niet gewijzigd naar aanleiding van klachten van in Nederland wonende pensionado's met een Duits pensioen kleiner dan € 15.000. Het verdrag pakt niet voor deze groep niet (te) onredelijk uit.

Bron: Ministerie van Financiën, 29 maart 2023

Gepubliceerd in Nieuws

In België niet belast deel pensioen is kleiner dan € 25.000

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2023

Een inwoner van België krijgt een pensioen uit Nederland van € 29.212. België belast daarvan € 4520 progressief. Het in België niet belaste bedrag is kleiner € 25.000. Nederland heeft dan op basis van het belastingverdrag geen heffingsrecht.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 1 februari 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:466

Gepubliceerd in Nieuws

Europese arbeidsmarktontwikkelingen vormen drijfzand voor pensioenstelsels

Stefan Bemelmans Geschreven door
10-03-2023

Auteur: mr. S.H.W.A. Bemelmans, onderzoeker grenseffecten. Deze bijdrage is geschreven op persoonlijke titel.

De arbeidsmarkt en pensioenstelsels zijn momenteel volop in ontwikkeling. Met name de atypische arbeidsvormen, waaronder zzp-arbeid en werken in deeltijd, zijn gedurende de afgelopen jaren in omvang toegenomen. Daarnaast is hybride werken door de coronapandemie ingeburgerd; hybride werken wordt – afhankelijk van de beroepssector – inmiddels beschouwd als een vanzelfsprekend onderdeel van een dienstverband. Voor de grensoverschrijdend mobiele werknemer is thuiswerken daarentegen echter minder vanzelfsprekend, zoals reeds door diverse auteurs in dit Vakblad aan de orde is gesteld. In deze bijdrage staat de vraag centraal of Europese arbeidsmarktontwikkelingen de Europese pensioenambitie van een adequaat pensioen in gevaar brengen. Met andere woorden: wat is de impact van deze ontwikkelingen op pensioenstelsels? Bij de beantwoording van deze vraag wordt gebruik gemaakt van de bevindingen die zijn opgedaan tijdens de 12de editie van het Grensoverschrijdend Pensioenseminar Maastricht.(1) Tijdens deze editie werd namelijk vanuit verschillende invalshoeken de vraag belicht of de Wet toekomst pensioenen (Wtp) flexibel genoeg is voor een snel veranderende arbeidsmarkt.

Gepubliceerd in Vakblad 53, 2023