Sociale Zekerheid

EU-ambtenaar die na pensioen als zelfstandige werkt is niet verzekerd in België

Carlo Douven Geschreven door
22-11-2023

Een ambtenaar van de Europese Unie die tot aan de pensioengerechtigde leeftijd in dienst blijft en daarna op het grondgebied van een lidstaat een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, is niet in die lidstaat verplicht onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel.

Bron: Hof van Justitie EU, 16 november 2023, ECLI:EU:C:2023:881

Gepubliceerd in Nieuws

Intrekken A1-verklaring zonder overleg met ander land kan

Carlo Douven Geschreven door
21-11-2023

De Poolse sociale zekerheidsinstantie heeft een afgegeven A1-verklaring ambtshalve ingetrokken. Daarvoor is niet vereist dat de instantie een dialoog- en bemiddelingsprocedure heeft gevoerd met het land waar betrokkene wel verzekerd is.

Bron: Hof van Justitie EU, 16 november 2023, ECLI:EU:C:2023:869

Gepubliceerd in Nieuws

Meertalig kinderopvang bij wet geregeld

Carlo Douven Geschreven door
15-11-2023

Vanaf 1 februari 2024 mogen kinderopvangcentra meertalige dagopvang aanbieden. Maximaal 50% van de dagopvangtijd mag in het Duits, Engels of Frans worden aangeboden. De andere 50% moet in het Nederlands, Fries of een andere streektaal.

Bron: Ministerie van SZW, 9 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

NINBI is door inspecteur juist vastgesteld

Carlo Douven Geschreven door
16-11-2023

Het ‘niet in Nederland belastbaar inkomen’ is door de inspecteur juist vastgesteld door rekening te houden met het niet in Nederland belast pensioen en de aftrekposten. Het NINBI is van belang voor toeslagen en de zorgbijdrage die het CAK vaststelt.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 25 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:7457

Gepubliceerd in Nieuws

EU-hof legt anticumulatie bij samenloop uitkeringen uit

Carlo Douven Geschreven door
09-11-2023

A ontvangt uitkeringen van verschillende aard uit lidstaten. De lidstaten kunnen dan een anticumulatie (art. 55 VO 883/2004) toepassen volgens de nationale wetgeving, waarbij wel rekening moet worden gehouden met de meerdere uitkeringen.

Bron: Hof van Justitie EU, 12 oktober 2023, ECLI:EU:C:2023:772

Gepubliceerd in Nieuws

Europese Commissie vindt 30%-regeling niet strijdig met EU-recht

Carlo Douven Geschreven door
08-11-2023

De Europese Commissie heeft beslist dat de 30%-regeling niet in strijd is met het EU-recht. De klacht ziet op de ongelijke behandeling van een 30%-er ten opzichte van een reguliere werknemer voor de belastingheffing en de sociale zekerheid.

Bron: G. Essers, 7 november 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Rechtbank volgt regularisatieovereenkomst SVB

Carlo Douven Geschreven door
10-11-2023

De SVB heeft met de Luxemburgse autoriteiten een regularisatieovereenkomst gesloten. De rechtbank volgt deze regularisatie. Belanghebbende is dan een periode in Luxemburg sociaal verzekerd en een periode in Nederland.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 19 oktober 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:7247

Gepubliceerd in Nieuws

Woonlandfactoren 2024 zijn bekend

Carlo Douven Geschreven door
07-11-2023

De woonlandfactoren 2024 zijn vastgesteld. Deze zijn van belang bij de berekening van bijdragen Zorgverzekeringswet die een verdragsgerechtigde (bijv. een in het buitenland wonende pensionado) verschuldigd is en de hoogte van de zorgtoeslag.

Bron: Staatscourant, 2 november 2023, nr. 29907

Gepubliceerd in Nieuws

Gepensioneerde Belgisch ambtenaar is sociaal verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
02-11-2023

A, Belg, woont in Nederland en geniet uit België een ambtenarenpensioen en een sociaal zekerheidspensioen. A is geen ambtenaar meer en verzekerd in Nederland. Er is geen uitzondering (art. 16, par. 2 VO 883/2004) van toepassing.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 23 augustus 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2704

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner Bulgarije premieplichtig in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
01-11-2023

C woont in Bulgarije en wordt gedetacheerd door een Nederlands bedrijf naar België. Op grond van de VO-883/4004 is C verzekerd in Nederland. De SVB heeft een A1-verklaring afgegeven. De inspecteur heeft terecht premies Anw en Wlz geheven.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 30 augustus 2023, ECLI:NL:GHSHE:2023:2779

Gepubliceerd in Nieuws