Rubriek: Sociale Zekerheid

Kamervragen over Rijnvarenden beantwoord

Carlo Douven Geschreven door
16-05-2019

Rijnvarenden hebben van de Belastingdienst grote persoonlijke naheffingen gekregen. Ze blijken ten onrechte als verzekerd in Luxemburg te zijn aangemerkt. De ten onrechte betaalde premies moet in Luxemburg worden teruggevraagd. Uitgelegd wordt hoe de Rijnvarendenovereenkomst werkt.

Bron: Ministerie van SZW, 14 mei 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Belastingdienst bevordert vooroverleg

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2019

Na een Wob-verzoek is het Handboek Vooroverleg van de Belastingdienst openbaar gemaakt. In het handboek staan de kaders voor vooroverleg om rechtszekerheid te krijgen. De Belastingdienst bevordert goed vooroverleg op basis van een individuele vraagstelling en een juist en volledig feitencomplex.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 maart 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Art. 11, lid 3, onder e VO 883/2004 is een restbepaling

Carlo Douven Geschreven door
08-05-2019

Een inwoner van Letland is als zeevarende werkzaam voor een Nederlandse werkgever. Hij werkt buiten de EU op een schip onder de vlag van de Bahama’s. Op grond van de Europese VO 883/2004 is hij sociaal verzekerd in zijn woonland, Letland.

Bron: Hof van Justitie EU, 8 mei 2019, ECLI:EU:C:2019:381

Gepubliceerd in Nieuws

SVB hoeft geen gunstigere vrijwillige verzekering aan te bieden

Carlo Douven Geschreven door
06-05-2019

De overschrijding van de aanvraagtermijn voor een vrijwillige AOW-verzekering mag X niet tegengeworpen worden op grond van het EU-recht. De hoogte van de door de SVB aangeboden vrijwillige verzekering met terugwerkende kracht is wettelijk voorgeschreven. X heeft geen recht op een lagere of nihil-premie.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 12 april 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:1301

Gepubliceerd in Nieuws

21,87% werken in Nederland leidt niet tot verzekeringsplicht

Carlo Douven Geschreven door
01-05-2019

Een inwoner van Nederland die in meer lidstaten werkt, is in Nederland sociaal verzekerd als hij in Nederland substantieel gewerkt heeft. Belanghebbende werkte 21,87% in Nederland. Ook de andere feiten leiden niet tot de conclusie dat substantieel in Nederland gewerkt is.

Bron: Rechtbank Noord-Nederland, 18 april 2019, ECLI:NL:RBNNE:2019:1582

Gepubliceerd in Nieuws

Woonlandfactor bij zorgtoeslag is toegestaan

Carlo Douven Geschreven door
29-04-2019

De toepassing van de woonlandfactor voor de bepaling van de hoogte van de zorgtoeslag is niet discriminatoir. Een gepensioneerde inwoner van België wordt niet ongelijk behandeld met een inwoner van Nederland omdat de Belgische zorgkosten lager zijn.

Bron: Raad van State, 24 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1346

Gepubliceerd in Nieuws

Besluitvorming wijziging VO 883/2004 uitgesteld

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2019

De voorstellen tot wijziging van de VO 883/2004 zijn uitgesteld tot na de Europese verkiezingen en er een nieuwe Europees Parlement is. Met name de voorgestelde exportmogelijkheden van de werkloosheidsuitkeringen zijn controversieel.

Bron: Europa-nu, 18 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Tijdsevenredige vermindering heffingskortingen bij remigratie; discriminatoir of niet?

Asmae Bousrou Door
22-04-2019

Auteur: Asmae Bousrou, werkzaam bij de People Advisory Services praktijk van Ernst & Young Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (asmae.bousrou@nl.ey.com)

Op grond van de Nederlandse wet wordt het premiedeel van de heffingskorting tijdsevenredig verminderd bij remigratie. Maar is de nationale wetgeving wel EU-proof? Biedt het Blanckaert en/of het Schumacker arrest wellicht een antwoord op deze vraag? Deze vragen kwamen allemaal aan de orde in het Zyla arrest. Allereerst zal ik een korte casusbeschrijving geven van de zaak Zyla. Voordat ik inga op de procedure, zal ik de Europese sociale zekerheidsverordening en het nationale recht bespreken. Vervolgens worden het Blanckaert arrest, het Schumacker arrest en de prejudiciële vragen besproken.

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

Wonen in België, werken in Nederland: verzekering voor Anw, WIA of WAO

Nick Tax Geschreven door
22-04-2019

Auteur: Nick Tax, voorlichter Bureau voor Belgisch Zaken, Sociale Verzekeringsbank Breda

In deze rubriek legt de redactie een vraag voor aan het Bureau voor Belgische of Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank. Het betreft vragen over internationale sociale zekerheid. Naast een concreet antwoord geven de Bureaus u advies over hoe te handelen. De vraag die in deze editie behandeld wordt: "Wonen in België, werken in Nederland: hoe is de verzekering voor de Volksverzekeringen bij Anw, WIA of WAO uit Nederland geregeld?"

Gepubliceerd in Vakblad 22, 2019

Grensoverschrijdend inloggen is bij SVB mogelijk

Carlo Douven Geschreven door
19-04-2019

Inwoners van Duitsland en België met een BSN kunnen vanaf 11 april inloggen op Mijn SVB via een Duits of Belgisch inlogmiddel. Voor België is dat de eID met kaartlezer en voor Duitsland de Personalausweis mit online-Ausweisfunktion.

Bron: SVB, 11 april 2019

Gepubliceerd in Nieuws