Rubriek: Sociale Zekerheid

Beperking heffingskortingen ook voor in buitenland wonende gepensioneerden

Carlo Douven Geschreven door
13-07-2019

Er zijn weer kamervragen gesteld over de heffingskortingen van in het buitenland wonenden. Nu zijn de vragen gericht op gepensioneerden. Net als de vragen zijn de antwoorden een herhaling van zetten en bevatten dan ook geen nieuwe inzichten.

Bron: Ministerie van Financiën, 10 juli 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren – internationale gevolgen

Carlo Douven Geschreven door
09-07-2019

In een brief aan de Eerste Kamer over de herziening van de EU-verordening coördinatie sociale zekerheid wordt ingegaan op de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren per 1 januari 2020 voor de sociale zekerheid en belastingverdragen.

Bron: Ministerie van SZW, 8 juli 2019 

Gepubliceerd in Nieuws

Voor seizoenwerkers geldt hoge sectorpremie

Carlo Douven Geschreven door
08-07-2019

X bv stelt seizoenwerkers ter beschikking voor de aspergeteelt. De hoge sectorpremie van 7,85% is van toepassing, omdat de uitzendkrachten feitelijk maar voor een seizoen ter beschikking worden gesteld. De voor een jaar aangegane uitzendovereenkomst heeft geen reële betekenis.

Bron: Hoge Raad, 28 juni 2019, ECLI:NL:HR:2019:1055

Gepubliceerd in Nieuws

Woonlandfactoren 2020 export uitkeringen zijn bekend

Carlo Douven Geschreven door
05-07-2019

De woonlandfactoren voor 2020 zijn bekend gemaakt. De woonlandfactoren beogen dat de Anw, WGA-vervolguitkering, kinderbijslag en kindgebonden budget van rechthebbenden in landen buiten de EU/EER en Zwitserland aan de lokale koopkracht worden aangepast.

Bron: Staatscourant, 24 juni 2019, nr. 34275

Gepubliceerd in Nieuws

Startende grensarbeider in België en invaliditeitsuitkering

Nick Tax Geschreven door
05-07-2019

Auteur: Nick Tax, voorlichter Bureau voor Belgische Zaken, Sociale Verzekeringsbank Breda

In deze rubriek legt de redactie een vraag voor aan het Bureau voor Belgische of Duitse Zaken van de Sociale Verzekeringsbank. Het betreft vragen over internationale sociale zekerheid. Naast een concreet antwoord geven de Bureaus u advies over hoe te handelen. De kwestie die in deze editie behandeld wordt, is: “De startende grensarbeider in België en het recht op een invaliditeitsuitkering”

Gepubliceerd in Vakblad 24, 2019

Loondoorbetaling bij ziekte en buitenlandse werkgevers in de praktijk

Dirk Laruelle Geschreven door
05-07-2019

Auteurs: Katja van Leeuwen, Roelof Bos, Dirk Laruelle en Patrick Naafs, respectievelijk Marketing & Communicatie Manager bij Interfisc Holding BV, bedrijfsjurist van Interfisc in Nederland, fiscaal jurist bij Interfisc in België en Manager van Ravil Intersurance BV

Loondoorbetaling bij ziekte voor buitenlandse werkgevers vormt een grijs gebied, omdat de regels op het vlak van het arbeidsrecht en sociale zekerheid soms botsen. Buitenlandse werkgevers worden veelal uitgesloten van de mogelijkheid zich te verzekeren tegen het risico van loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. In dit artikel geven de auteurs praktijkvoorbeelden van grensoverschrijdende situaties die zij bij hun buitenlandse klanten tegenkwamen. Ook geven zij een oplossing voor buitenlandse werkgevers die, wanneer op hun werknemers Nederlandse sociale zekerheid van toepassing is, bereid zijn zich te verzekeren tegen loondoorbetalingsverplichtingen.

Gepubliceerd in Vakblad 24, 2019

Kwalificatie arbeidsrelatie komt onder de loep

Carlo Douven Geschreven door
27-06-2019

De Inspectie SZW en de Belastingdienst gaan samen het toezicht op arbeidsrelaties uitbreiden. Door de inzet van meer bedrijfsbezoeken, communicatie, branche- en modelovereenkomsten, handhaving (aanpak schijnconstructies) en vooroverleg moet de kwalificatie van arbeidsrelaties verbeteren.

Bron: Ministerie van SZW, 24 juni 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Sinds mei 2010 niet meer verzekerd in twee landen

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2019

 

Het overgangsrecht van de sociale zekerheidsverordening 1408/71 is niet voor situaties waarbij iemand voor 1 mei 2010 verzekerd was in twee landen. Dit deed zich onder meer voor bij in België wonende DGA’s met een BV in Nederland.

Bron: Hof van Justitie EU, 6 juni 2019, ECLI:EU:C:2019:470

 

Gepubliceerd in Nieuws

Uitkering oorlogsveteraan is onderdeel premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
31-05-2019

Een Amerikaanse publiekrechtelijke periodieke uitkering aan een oorlogsveteraan van de Golfoorlog is in Nederland onderdeel van het premie-inkomen. Belanghebbende heeft wel recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting op grond van het belastingverdrag met de VS..

Bron: Gerechtshof Den Haag, 8 mei 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1185

Gepubliceerd in Nieuws

Het voorstel tot wijziging van Vo 883/2004 in vogelvlucht: een zoektocht naar wonderen, heelmiddelen en wensputten

Evelien de Jong Geschreven door
29-05-2019

Auteur: Evelien de Jong, als senior manager verbonden aan het Grensarbeiderscentrum van EY Belastingadviseurs LLP te Eindhoven (evelien.de.jong@nl.ey.com)

Het voorstel van de Europese Commissie om de sociale zekerheidsverordening 883/2004 te wijzigen heeft al heel wat pennen in beweging gebracht en voor flinke reuring in menig nationaal parlement gezorgd, zo ook in de Nederlandse Tweede Kamer. De bezorgde krantenkoppen waren de laatste maanden niet van de lucht. Gevreesd werd dat de voorgestelde wijzigingen tot uitkeringstoerisme en misbruik zouden leiden bij werkloosheid. Voor de goede verstaander zijn er echter nuances aan te brengen en bevat het voorstel nog andere interessante aspecten op het vlak van internationale tewerkstellingen. Helaas is de finale stemming over het voorstel door alle commotie uitgesteld tot na de Europese verkiezingen, zodat het nieuwe parlement zich kan uitspreken. Naar verwachting kan de verdere behandeling nog een hele poos duren (mogelijk najaar 2019 maar wellicht ook later) en, afhankelijk van de uitkomst van de verkiezingen, voor meer tweespalt zorgen. Aangezien het goed is om toch al op de hoogte te zijn van de voorstellen en de uitspraken in de politiek en media beter te kunnen plaatsen, bespreek ik in dit artikel in vogelvlucht de voor de praktijk belangrijkste voorgestelde wijzigingen(1).

Gepubliceerd in Vakblad 23, 2019