Rubriek: Sociale Zekerheid

Minijob voor inwoners van Nederland: meestal geen goed idee!

Irene Vehring Geschreven door
28-05-2020

Auteur: Irene Vehring, Grenzgängerberatung bij Grenzinfopunkt Aachen-Eurode (vehring@grenzinfopunkt.eu)

Op 24 januari jl. heeft de Nederlandse Hoge Raad het arrest gewezen betreffende de vraag of in Nederland woonachtige personen die in Duitsland als "geringfügig Beschäftigte" (in de Duitse spreektaal ook wel aangeduid als "minijobbers“) werkzaam zijn geweest, voor de desbetreffende periode aanspraak kunnen maken op sociale zekerheidsregelingen in Nederland, zoals AOW of kinderbijslag. Dit arrest volgde op basis van twee eerdere arresten die het Hof van Justitie van de Europese Unie in de jaren 2015 en 2019 wees. In het onderhavige artikel wordt de historie van deze arresten uiteengezet en wordt ingegaan op de gevolgen van deze rechtspraak voor geringfügig Beschäftigte met een Nederlandse woonplaats.

Gepubliceerd in Vakblad 31, 2020

Coronavirus-maatregelen: TOZO en grensoverschrijdende zelfstandigen uitgebreid toegelicht

Carlo Douven Geschreven door
26-05-2020

De Minister van SZW gaat uitgebreid in op de wijze waarop zelfstandigen die grensoverschrijdend ondernemingen bezitten in Duitsland, België of Nederland in de diverse landen in aanmerking kunnen komen voor tegemoetkomingen.

Bron: Ministerie van SZW, 25 mei 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Buitenlandse onverschuldigde premies SV zijn verrekenbaar

Carlo Douven Geschreven door
25-05-2020

De in Luxemburg en Cyprus ten onrechte betaalde premies moeten verrekend worden met de in Nederland verschuldigde premies omdat de autoriteiten niet de internationale afspraken nakomen. De SVB moet de premieplicht vaststellen. Het hof legt associaties met de ‘toeslagenaffaire’.

Bron: Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 7 mei 2002, ECLI:NL:GHSHE:2020:1473, 1478 en 1472

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner Thailand of Nederland is Zvw-verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
23-05-2020

Of W in Thailand of Nederland woonde kan in het midden blijven. Hij heeft een bestaande onderneming in Nederland op bescheiden wijze voortgezet. Ook heeft hij feitelijk in Nederland gewerkt. Hij is in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Gerechtshof Amsterdam 28 april 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:1158

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Praktische informatie aanvraag TOZO voor grensondernemer

Carlo Douven Geschreven door
20-05-2020

Grensondernemers die in Nederland een onderneming drijven kunnen de lening voor bedrijfskapitaal aanvragen bij de gemeente Maastricht. Inkomensondersteuning moeten ze in het woonland aanvragen. Inwoners van Nederland kunnen terecht bij de gemeente waar ze wonen.

Bron: Rijksoverheid, 18 mei 2020

Gepubliceerd in Nieuws

HvJ EU – A1-verklaring uitsluitend relevant voor sociale zekerheid

Carlo Douven Geschreven door
19-05-2020

Een A1-verklaring is uitsluitend bindend voor het toepasselijke sociale zekerheidsrecht. De verklaring heeft geen bindende werking voor de arbeidsrechtelijk vastgestelde arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden.

Bron: Hof van Justitie EU, 14 mei 2020, ECLI:EU:C:2020:379

Gepubliceerd in Nieuws

Kinderbijslag ook voor kinderen echtgenoot grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
11-05-2020

Als een grensarbeider recht heeft op Franse kinderbijslag, dan niet alleen voor de eigen kinderen, maar ook voor de kinderen van de echtgenoot. De grensarbeider moet wel in het levensonderhoud van deze kinderen voorzien.

Bron: Hof van Justitie EU, 2 april 2020, ECLI:EU:C:2020:269

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Gevolgen voor ondernemers in grensregio

Carlo Douven Geschreven door
09-05-2020

In een brief aan de Tweede Kamer worden de internationale gevolgen van de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO) en de tijdelijke noodmaatregelen overbrugging werkgelegenheid (NOW) nog eens op een rij gezet.

Bron: Ministerie van SZW, 8 mei 2020, 2020-0000061847

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen – NOW kan op buitenlands rekeningnummer

Carlo Douven Geschreven door
05-05-2020

De NOW is aangepast. Omzetdalingen van werkmaatschappijen komen, onder extra voorwaarden, ook in aanmerking voor de tegemoetkoming loonkosten. Tevens wordt het mogelijk gemaakt uit te betalen op een buitenlands SEPA-bankrekeningnummer.

Bron: Ministerie van SZW, 1 mei 2020, 2020-0000059207

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Tozo deels ook voor grensoverschrijdende zelfstandigen

Carlo Douven Geschreven door
04-05-2020

Zelfstandigen die in Nederland woonachtig zijn met een buitenlandse bedrijf krijgen recht op algemene bijstand. Zelfstandigen die in een ander land wonen, maar een bedrijf of beroep in Nederland hebben, krijgen bijstand ter een voorziening in de behoefte voor bedrijfskapitaal.

Bron: Staatscourant 29 april 2020, 24882

Gepubliceerd in Nieuws