Rubriek: Sociale Zekerheid

Caleidoscoop grenswerkers: Europees kampioenschap bestuurlijk onvermogen?

Ger Essers Geschreven door
11-03-2021

Auteur: Ger Essers, verbonden aan de Stichting Geen Grens (www.geengrens.eu)

Tijdens het parlementair onderzoek naar de uitvoering van de kinderopvangtoeslagen verzuchtte voorzitter Chris van Dam ’het lijkt wel op wereldkampioenschap bestuurlijk onvermogen’. Het is de vraag of bij de totstandkoming én de uitvoering van de Europese en de nationale wet- en regelgeving voor grenswerkers ook geen sprake is van bestuurlijk onvermogen. Is een grenswerker die te maken heeft met de wetgeving en bureaucratie van twee landen, niet even kwetsbaar als de alleenstaande met een laag en flexibel inkomen, die Nederlandse toeslagen aanvraagt? In dit artikel wordt de actuele stand inzake de wijzigingen van Verordening (EG) nr. 883/2004 en de belastingverdragen met Duitsland en België beschreven. Verder worden de beleidsopvattingen van politici en het wel en wee van grenswerkers beschreven. Ter illustratie wordt de problematiek van de verkeerd of niet-verzekerde grenswerkers en de problematiek van de grenswerkers met een WIA-hiaat beschreven. Tot slot wordt aangegeven hoe de problemen opgelost zouden kunnen worden: niet door aan te passen, doch door af te wijken(1).

Gepubliceerd in Vakblad 37, 2021

Brexit en recht op sociale zekerheid en zorg

Carlo Douven Geschreven door
03-03-2021

Voor Nederlanders die na 1 januari 2021 naar het VK gaan, zijn in de Handels- en samenwerkingsovereenkomsten regels opgenomen voor de sociale zekerheidsrechten, waaronder zorg. Bij kort verblijf bestaat alleen recht op spoedeisende en noodzakelijke zorg.

Bron: Rijksoverheid, 2 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Studente is in Portugal sociaal verzekerd

Carlo Douven Geschreven door
23-02-2021

A is Nederlandse en in 2000 naar Nederland gekomen. In 2013 is ze voor haar studie met haar drie kinderen naar Portugal vertrokken. Uit Nederland krijgt ze uitkeringen. In ieder geval vanaf 1 januari 2018 woont zij in Portugal en is ze daar sociaal verzekerd.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 8 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:117

Gepubliceerd in Nieuws

Nederland opteert voor detacheringsbepaling HSO EU VK

Carlo Douven Geschreven door
15-02-2021

Nederland heeft geopteerd voor de toepassing van de detacheringsbepaling in de Handels- en samenwerkingsovereenkomst EU VK die in het kader van de Brexit is gesloten. Dit en meer staat in de brief over de eerste ervaringen met de overgangsperiode Brexit.

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken, 15 februari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Oplossing rijnvarenden in zicht

Carlo Douven Geschreven door
09-02-2021

De rijnvarenden die geconfronteerd zijn met een dubbele premieheffing in Nederland en Luxemburg worden tegemoet gekomen. Onder voorwaarden worden de ten onrechte betaalde Luxemburgse premies verrekend en wordt de invordering verder opgeschort.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 februari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Brexit (deel 2): Sociale zekerheid: wat nu? Analyse van de situatie voor en na Brexit

Arnoud Driessen Geschreven door
05-02-2021

Auteurs: Esther Moh en mr Arnoud A.G. Driessen, Senior consultant, Ernst & Young Belastingadviseur LLP. People Advisory Services (esther.moh@nl.ey.com) en Senior manager, Ernst & Young Belastingadviseur LLP, People Advisory Services (arnoud.driessen@nl.ey.com)

Het is eindelijk zover! Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de Europese Unie (EU) officieel verlaten mét een deal per 1 januari 2021. Brexit was al een feit, maar lange tijd was onduidelijk of het een harde Brexit (zonder deal) werd of niet. Het is uiteindelijk een deal geworden: de VK-EU Handels- en samenwerkingsovereenkomst (VK-EU Overeenkomst). Dit artikel gaat in op de gevolgen van de deal voor de sociale zekerheid van werknemers in grensoverschrijdende situaties tussen het VK en de EU. Veel is al duidelijk, maar ook zijn er ten tijde van het schrijven van dit artikel nog genoeg zaken onduidelijk. Typisch voor nieuwe regelgeving die nog praktisch vers van de pers is.

Gepubliceerd in Vakblad 36, 2021

Belgische wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende werknemers: nieuwigheden voor 2021

Sofie Matthys Geschreven door
05-02-2021

Auteur: Sofie Matthys, werkzaam bij Deloitte Private (smatthys@deloitte.com)

De corona-crisis was alom tegenwoordig in de wereld in 2020 en bij de start van 2021 ziet het ernaar uit dat dit nog wel eventjes zal duren. Uiteraard heeft dit een effect op de mobiliteit van werknemers, aangezien de meeste landen maatregelen hebben genomen om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan, waaronder een beperking op internationale reizen en het verplicht invoeren van thuiswerk voor alle werknemers. Hierna vindt u de belangrijkste wijzigingen voor werkgevers en werknemers voor 2021.

Gepubliceerd in Vakblad 36, 2021

De werkloze grensarbeidster

Nick Tax Geschreven door
05-02-2021

Auteur: Nick Tax, Voorlichter bij Bureau Belgische Zaken van de Sociale Verzekeringsbank (bbz@svb.nl)

Wat kunnen de gevolgen zijn van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst met een Belgische grensarbeider? Waar liggen de risico's? Wat zijn de beste keuzes? Een zaak uit de praktijk van het Bureau voor Belgische Zaken van de Sociale Verzekeringsbank.

Gepubliceerd in Vakblad 36, 2021

Grensondernemer heeft geen recht op TOZO

Carlo Douven Geschreven door
04-02-2021

De Europese Commissie heeft laten weten dat dat de TOZO niet geëxporteerd hoeft te worden, omdat het een bijstandsuitkering is. De Europese Commissie onderzoekt nog of het vrij verkeer van vestiging moet leiden tot export van de TOZO. 

Bron: MInisterie van SZW, 28 januari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels geactualiseerd

Carlo Douven Geschreven door
01-02-2021

De mededeling waarin de fiscale kwalificatie van buitenlandse socialezekerheidsstelsels is opgenomen is geactualiseerd. Een aantal stelsels zijn nieuw toegevoegd (Maleisië en Zuid-Afrika) en anderen zijn geactualiseerd of aangevuld (bijv. Duitsland, VK en Polen).

Bron: Ministerie van Financiën, 26 november 2020

Gepubliceerd in Nieuws