Sociale Zekerheid

UWV kan mate invaliditeit niet altijd alleen bepalen

Carlo Douven Geschreven door
04-04-2023

UWV heeft bij een onderzoek naar de mate van invaliditeit voor een WIA-uitkering alleen onderzoek in Nederland gedaan. UWV moet, bij concrete aanwijzingen, echter ook rekening houden met bevindingen van bevoegde organen uit andere EU-lidstaten.

Bron: Centrale Raad van Beroep, 27 februari 2023, 20/3195 WIA

Gepubliceerd in Nieuws

Website met standpunten kennisgroepen Belastingdienst

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2023

Vanaf 30 maart 2023 worden standpunten van de kennisgroepen van de Belastingdienst openbaar gemaakt via een daarvoor bestemde website. Er zijn al meer dan 200 standpunten opgenomen, waaronder standpunten over grensoverschrijdend werken.

Bron: Belastingdienst, 30 maart 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Premies zijn geen belasting voor toepassing belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
22-03-2023

U woont in Nederland en ontvangt uit Australië een overheidspensioen, waarover Australië het heffingsrecht heeft. U heeft terecht een aanslag premies Wlz en Zvw gekregen. Deze premieheffing is niet aan te merken als een (dubbele) belasting in de zin van het belastingverdrag.

Bron: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 17 maart 2023, ECLI:NL:GHARL:2023:1902

Gepubliceerd in Nieuws

Rijnvarende vist achter het net, vangt wel kleine vis

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2023

Rijnvarende W is in Nederland sociaal verzekerd. De ten onrechte betaalde Liechtensteinse premies zijn niet verrekenbaar met de Nederlandse premies. Wel bestaat recht op een aftrek op het loon van 1,2% (art. 3.84 Wet IB).

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 februari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:851

Gepubliceerd in Nieuws

A-G: Hof van Justitie EU moet ‘substantieel deel’ duiden

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2023

De Advocaat-Generaal stelt voor om het Hof van Justitie EU te vragen welke feiten relevant zijn voor de beoordeling of iemand een substantieel deel (art. 13 VO 883/2004) van zijn werkzaamheden in zijn woonland verricht.

Bron: Conclusie A-G Pauwels, 17 februari 2023, ECLI:NL:PHR:2023:197

Gepubliceerd in Nieuws

Belgische wet- en regelgeving voor grensoverschrijdende werknemers en zelfstandigen: nieuwigheden voor 2023

Sofie Matthys Geschreven door
10-03-2023

Auteur: Sofie Matthys, Director Tax & Legal bij Deloitte Private, Accountancy and Advisory België (smatthys@deloitte.com)

2023 heeft opnieuw talloze wijzigingen voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen in petto. In dit artikel vindt u een overzicht van de belangrijkste sociale en fiscale veranderingen in België, die mogelijk een impact hebben op de tewerkstelling van enerzijds mobiele werknemers en hun werkgever en anderzijds mobiele zelfstandigen.

Gepubliceerd in Vakblad 53, 2023

Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs: grenseffectrapportage EU-studenten

Ger Essers Geschreven door
10-03-2023

Auteur: Ger Essers, Secretaris van de Stichting Geen Grens

Op het ogenblik wordt de Wet studiefinanciering 2000, in verband met de herinvoering van de basisbeurs in het hoger onderwijs, gewijzigd. Naast deze beleidsdiscussie woedt er een stevige politieke discussie over de grote instroom van internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs(1). Het gaat bij studiefinanciering om een principiële kwestie, te weten: welke lidstaat is verantwoordelijk voor de studiefinanciering wanneer een EU-student in Nederland komt studeren? Is dit lidstaat van herkomst of Nederland? En wat te doen met hybride gevallen als ’de werkende studenten’? Interessant is de vraag of er positieve rechtsconflicten ontstaan, te weten: kan een student gelijktijdig uit twee lidstaten studiefinanciering ontvangen? Naast de studiefinanciering is ook de sociale bescherming van belang. Wie is verantwoordelijk voor de bekostiging van de ziektekosten, kinderbijslag enz. wanneer de EU-student in een andere lidstaat studeert en wel of niet werkt? In dit artikel wordt geen aandacht besteed aan de ’meeneembare Nederlandse studiefinanciering’(2). Dit is het geval wanneer een Nederlandse student naar München vertrekt om aldaar elektrotechniek te studeren.

Gepubliceerd in Vakblad 53, 2023

Werken in Nederland leidt tot premieplicht Wlz, Anw en Zvw

Carlo Douven Geschreven door
10-03-2023

X woont in een EU-lidstaat en is vanaf 1 juni 2018 werkzaam bij een Nederlandse werkgever. X heeft een Nederlands en een buitenlands pensioen. X is in Nederland sociaal verzekerd vanaf 1 juni 2018.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31 januari 2023, ECLI:NL:RBZWB:2023:504

Gepubliceerd in Nieuws

Handboek Loonheffingen 2023 is gepubliceerd.

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2023

Het Handboek is gewijzigd onder meer betreffende: toepassing anoniementarief, aftopping en keuze 30%-regeling, Oekraïense vluchtelingen, overgangsrecht sociale zekerheidsverordeningen, thuiswerkafspraken, aandelenopties en hybride werken.

Bron: Belastingdienst, 6 maart 2023

Gepubliceerd in Nieuws

Strafrechter kan A1-verklaring negeren bij fraude

Carlo Douven Geschreven door
08-03-2023

Een Slowaakse A 1-verklaring is bindend voor de Belgische rechter. Dat de verklaring voorlopig is ingetrokken, is niet van belang. Dit is anders als de Belgische strafrechter vaststelt dat sprake is van fraude.

Bron: Hof van Justitie EU, 2 maart 2023, ECLI:EU:C:2023:138

Gepubliceerd in Nieuws