Rubriek: Sociale Zekerheid

Wiebes blijft inzetten op voorlichting aan grensarbeiders

Tamara Veldkamp Geschreven door
21-03-2017

Staatssecretaris van Financiën Wiebes wil geen verdere belastingvoordelen geven aan grensarbeiders. Werken over de grens brengt met zich mee dat men te maken krijgt met wet- en regelgeving uit andere landen. De belangrijkste negatieve effecten zijn al tegengegaan. Voor grensarbeiders zet de staatssecretaris dan ook vooral in op betere voorlichting.

Bron: Ministerie van Financiën, 20 maart 2017, nr. 2017-0000031512

Gepubliceerd in Nieuws

Meer info over afgifte BSN en inschrijven in BRP

Carlo Douven Geschreven door
17-03-2017

Op de site van de SVB staat informatie over het aanvragen van een BSN als iemand niet in Nederland woont. Voor personen die zich wel in de BRP (Basisregistratie Personen) moeten inschrijven, is nu in 8 talen terug te vinden hoe dit in één keer goed gaat.

Bron: SVB website en website RVIG (Rijksdienst voor identiteitsgegevens)

Gepubliceerd in Nieuws

Kik is verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
16-03-2017

De zaak Kik is eerder bij het Europese Hof van Justitie geweest. Gerechtshof Amsterdam moest van de Hoge Raad nog uitzoeken of Kik niet verzekerd was in Zwitserland, het land waar zijn werkgever gevestigd is, maar waar Kik niet werkte. Hij voer op een zeeschip met een Panamese vlag. Het Gerechtshof constateert dat Kik in woonland Nederland sociaal verzekerd is.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 20 december 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:5776

Gepubliceerd in Nieuws

A-G HvJ - In Nederland sociaal verzekerd, ondanks geringe werkzaamheden in België

Carlo Douven Geschreven door
13-03-2017

Een inwoner van België werkt voor een Nederlandse werkgever. Hij werkt 6,5% van zijn tijd thuis in zijn woonland België en 93,5% van zijn tijd in Nederland. Onder de toepassing van de VO 1408/71, is belanghebbende verzekerd in Nederland. De A-G is van mening dat in een dergelijk geval, voor de toepassing van de artikelen 13 en 14 van VO 1408/71 belanghebbende geacht moet worden uitsluitend werkzaamheden te hebben uitgeoefend in Nederland.

Bron: Advocaat-Generaal EU Hof van Justitie, 8 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:182

Gepubliceerd in Nieuws

Duitsland wil Kindergeld voor kinderen buiten Duitsland verlagen, maar kan dat nog niet

Carlo Douven Geschreven door
12-03-2017

In Duitsland is een wetsvoorstel gelanceerd dat de o.a. de hoogte van het Duitse Kindergeld moet aanpassen aan de kosten levensonderhoud van het land waar het kind verblijft. Het voorstel wil dit ook invoeren voor kinderen die in een EER-lidstaat wonen. In de toelichting bij het voorstel staat al dat Duitsland de regeling alleen kan invoeren als de Europese regels gewijzigd worden en deze aanpassing van het Kindergeld mogelijk maken.

Bron: Bundesfinanzministerium, 14 februari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

A-G HvJ - Ski-lerares die met onbetaald verlof gaat werken in Oostenrijk, blijft verzekerd in Nederland

Carlo Douven Geschreven door
09-03-2017

Een ski-lerares werkt drie maanden in Oostenrijk in loondienst. Deze periode heeft ze onbetaald verlof opgenomen bij haar werkgever in Nederland. A-G Szpunar is van mening dat gedurende deze drie maanden in twee lidstaten werkzaamheden in loondienst worden verricht. De ski-lerares is dan in Nederland sociaal verzekerd.

Bron: Conclusie A-G Europese Hof van Justitie, 8 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:181

Gepubliceerd in Nieuws

Ontheffing beschikking SVB kan niet aan de orde worden gesteld in belastingprocedure

Carlo Douven Geschreven door
07-03-2017

Belanghebbende woont in Nederland en ontvangt een Belgische arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hij is volgens de Europese verordening verzekerd in Nederland, maar de SVB kan ontheffing verlenen (art. 22 BUB). Bij een geschil over de datum van ontheffing is de belastingrechter niet bevoegd. Belanghebbende had bezwaar moeten maken tegen de ontheffing en niet tegen de belastingaanslag.

Bron: Gerechtshof Den Bosch, 10 november 2016 ECLI:NL:GHSHE:2016:5007

 

Gepubliceerd in Nieuws

HvJ - Grensarbeider krijgt zelfde netto-compensatie bij faillisement als niet-grensarbeider

Carlo Douven Geschreven door
03-03-2017

De in Frankrijk wonende grensarbeider Eschenbrenner, die in Duitsland werkt, heeft bij faillissement van zijn Duitse werkgever recht op een compensatie voor het gemiste netto-loon (insolventieuitkering). De Duitse compensatie van de Bündesagentur für Arbeit mag worden berekend op basis van het netto-loon dat de in Duitsland wonende werknemers ontvingen, ook al was het netto-loon van Eschenbrenner feitelijk hoger.

Bron: Europese Hof van Justitie, 2 maart 2017, ECLI:EU:C:2017:152

Gepubliceerd in Nieuws

Opgaaf wereldinkomen 2015 is niet altijd nodig

Carlo Douven Geschreven door
28-02-2017

De Belastingdienst informeert deze week met een brief een grote groep burgers over het formulier Opgaaf Wereldinkomen. Het formulier is nodig om het wereldinkomen vast te stellen op verzoek van Zorginstituut Nederland (vanaf 1 januari 2017 het CAK) en/of Belastingdienst Toeslagen. Het formulier is voor een aantal situaties niet meer nodig. Een ingeleverd formulier neemt de Belastingdienst niet in behandeling en als het nog formulier nog niet ingeleverd is, hoeft dan niet alsnog. 

Bron: Belastingdienst, Fiscaal forum dienstverleners, 27 februari 2017

Gepubliceerd in Nieuws

Sociale zekerheid binnen de EU op de schop?

Renuka Lachman Geschreven door
25-02-2017

Auteur: Renuka Lachman LL.M., Senior consultant Mobility, People Advisory Services @EY (renuka.lachman@nl.ey.com)

Verordening (EG) 883/2004 (Basisverordening) is, samen en in combinatie met de Verordening (EG) 987/2009 (Toepassingsverordening), in werking getreden per 1 mei 2010 en regelt de sociale zekerheidspositie van mobiele burgers binnen de EU en hun gezinsleden. In juni 2012 is er al een wijziging doorgevoerd, maar op 13 december 2016 heeft de Europese Commissie een nieuw voorstel(1) ingediend om beide Verordeningen te moderniseren naar de werkelijkheid van nu. Wat betekenen deze wijzigingen voor de mobiele burgers en hun gezinsleden?

Gepubliceerd in Vakblad 5, 2017