Rubriek: Sociale Zekerheid

Belgisch rustpensioen behoort tot Nederlands premie-inkomen

Carlo Douven Geschreven door
22-10-2021

B woont in België en ontvangt uit Nederland een NWW-uitkering en loon. B is in Nederland sociaal verzekerd. Ook over Het Belgisch rustpensioen is B in Nederland sociale zekerheidspremies verschuldigd.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 9 september 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:4518

Gepubliceerd in Nieuws

Wel inwoner voor sociale zekerheid, niet voor het belastingverdrag

Carlo Douven Geschreven door
15-10-2021

A is inwoner van Vietnam. Gezien zijn duurzame band (o.a. verblijf 70 dagen, familie en appartement) met Nederland is A ook inwoner van Nederland. Voor de toepassing van het belastingverdrag is hij inwoner van Vietnam. Als inwoner is A sociaal verzekerd in Nederland.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 20 augustus 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:8815

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner met verblijfs- en werkvergunning moet gelijk behandeld worden

Carlo Douven Geschreven door
13-10-2021

Inwoners van Italië met een Italiaanse gecombineerde werk- en verblijfsvergunning, moeten voor de sociale zekerheid gelijk behandeld worden. Italië mag hen niet uitsluiten van het recht op een geboortetoelage en moederschapsuitkering.

Bron: Hof van Justitie EU, 2 september 2021, ECLI:EU:C:2021:659

Gepubliceerd in Nieuws

Na verhuizing ontstaat recht op ww-uitkering in nieuwe woonland

Carlo Douven Geschreven door
08-10-2021

A is volledig werkloos geraakt tijdens een periode van ziekteverlof en krijgt een werkloosheidsuitkering uit Duitsland. Hij verhuist naar Nederland. A kan dan in Nederland een ww-uitkering claimen. De (privé)redenen van de verhuizing zijn daarbij niet relevant.

Bron: Hof van Justitie EU, 30 september 2021, ECLI:NL:C:2021:785

Gepubliceerd in Nieuws

Geen ambtshalve vermindering voor dubbele premies volksverzekeringen

Carlo Douven Geschreven door
07-10-2021

X woont in België. X is voor de periode 1 mei 2010 – 31 maart 2019 verzekerd in België, blijkens een Belgische A1-verklaring. X heeft geen recht op ambtshalve vermindering van de ten onrechte betaalde Nederlandse premies tot en met 2013, omdat het verzoek te laat is ingediend.

Bron: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18 maart 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Het BUB volksverzekeringen gaat wijzigen per 1 juli 2022

Carlo Douven Geschreven door
30-09-2021

Er is een internetconsultatie uitgezet voor de actualisatie van het Besluit uitbreiding en beperking kring der verzekerden volksverzekeringen. Onder meer gaat het over ambtenaren, gezinsleden, kort wonen in het buitenland en ambtenaren met buitengewoon verlof.

Bron: Ministerie van SZW, 28 september 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Inspecteur moet A1-verklaring SVB volgen ook als beroep loopt

Carlo Douven Geschreven door
28-09-2021

Het lopende beroep bij de Centrale Raad van Beroep dat Rijnvarende A aanhangig heeft gemaakt tegen de beschikking van de SVB maakt niet dat de A1-verklaring rechtskracht mist. Het loon van A is in Nederland belast en niet in Liechtenstein.

Bron: Rechtbank Noord-Holland, 15 september 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:7920

Gepubliceerd in Nieuws

Opmerkelijke handelwijze UWV bij stopzetting van vrijwillige verzekeringen WW en WIA voor outbound expats

Sangeeta Narain Door
16-09-2021

Auteur: mr. S.J. (Sangeeta) Narain-Bhansingh, werkzaam bij Ernst & Young Belastingadviseurs, People Advisory Services te Eindhoven.

Jarenlang heeft het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (hierna: UWV) vrijwillige verzekeringen WW en WIA die voor uitgezonden werknemers werden aangevraagd met terugwerkende kracht beëindigd. Vanaf begin dit jaar is deze gedragslijn, zonder enige aankondiging, door het UWV aangepast. Feitelijk houdt dit in dat het UWV vrijwillige verzekeringen WW en WIA niet meer met terugwerkende kracht beëindigt, maar met ingang van de dag waarop het UWV het verzoek tot beëindiging van de vrijwillige verzekeringen ontvangt, dan wel per een toekomstige datum. Voor werkgevers die de vrijwillige verzekeringspremies hebben doorbetaald, kan dit financiële gevolgen hebben. De vraag is dan ook of de handelwijze die het UWV jarenlang heeft toegepast juist is, of dat het UWV met de nieuwe handelwijze vanaf begin dit jaar de wet verkeerd toepast.

Gepubliceerd in Vakblad 41, 2021

Sociale zekerheid bij thuiswerken in twee landen

Nick Tax Geschreven door
16-09-2021

Auteur: Nick Tax, voorlichter bij Bureau voor Belgisch Zaken, Sociale verzekeringsbank te Breda

Tijdens de coronacrisis zijn veel grensarbeiders thuis gaan werken. Omdat het om speciale omstandigheden gaat, is overeengekomen dat er voorlopig geen gevolgen zijn voor grenswerkers die thuiswerken door coronamaatregelen. Vanaf het begin van de coronapandemie hebben de overheden van België, Duitsland en Nederland de werkenden opgeroepen om, al dan niet verplicht, thuis te werken (tenzij het beroep dat niet toelaat). Daarmee wilden de overheden de verspreiding van het coronavirus indammen. Voor grenswerkers betekent dit dat de werkzaamheden worden verplaatst naar een ander land. Normaal kan dit gevolgen hebben voor de toe te passen wetgeving voor de sociale zekerheid en de fiscale behandeling van het loon. Maar de landen van de Europese Unie hebben vanaf het begin van de coronapandemie afspraken gemaakt om wijzigingen te voorkomen. Werkt een grensarbeider door de coronamaatregelen thuis in het land waar hij woont? En werkt hij verplicht of aanbevolen thuis? Dan krijgt hij ieder geval tot 1 januari 2022 niet te maken met een verandering in de toe te passen socialezekerheidswetgeving. Daarna kan het misschien veranderen.

Gepubliceerd in Vakblad 41, 2021

Onbetaald er tussenuit tijdens uitzending binnen de EU: gevolgen voor sociale zekerheidspositie

Caja Huisman Geschreven door
16-09-2021

Auteur: Caja Huisman (caja.huisman@nl.ey.com), werkzaam bij de People Advisory Services praktijk van EY Belastingadviseurs LLP, als senior consultant tax specialties

Het komt vaker voor dat werkgevers hun werknemers de mogelijkheid bieden om een bepaalde periode onbetaald verlof op te nemen. Dit kan verschillende redenen hebben en in sommige situaties kan het zelfs een recht zijn van de werknemer. Hierbij valt te denken aan verlof dat wordt opgenomen in het kader van mantelzorg, maar ook in een cao kunnen regels zijn opgenomen over het opnemen van onbetaald verlof. Hoewel in een nationale situatie dit al genoeg aandachtspunten met zich meebrengt, kan het ook zomaar voorkomen dat een werknemer tijdens zijn uitzending besluit dat hij onbetaald verlof wil opnemen. In dit artikel zal ik ingaan op de mogelijke gevolgen van het opnemen van onbetaald verlof op het gebied van sociale zekerheid tijdens een uitzending binnen de Europese Unie.

Gepubliceerd in Vakblad 41, 2021