Verblijfsrecht

Speciale regeling Aziatische horeca vervalt per 1 januari 2022

Carlo Douven Geschreven door
30-11-2021

De speciale regeling voor Aziatische horeca vervalt. Vanaf 1 februari 2022 worden aanvragen voor een tewerkstellingsvergunning op grond van de algemene regels voor tewerkstelling van derdelanders getoetst. Er is een kortlopende overgangsregeling.

Bron: Staatscourant 18 oktober 2021, 44414

Gepubliceerd in Nieuws

Visum voor kort verblijf - Toezicht wordt intensiever

Carlo Douven Geschreven door
14-10-2021

Het toezicht op het gebruik van een visum voor kort verblijf is momenteel beperkt. In mei 2022 wordt het Entry and Exit Systeem ingevoerd. Dit moet meer inzicht geven in het al dan niet rechtmatige kortstondige verblijf in het Schengengebied.

Bron: Ministerie van J en V, 12 oktober 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Inwoner met verblijfs- en werkvergunning moet gelijk behandeld worden

Carlo Douven Geschreven door
13-10-2021

Inwoners van Italië met een Italiaanse gecombineerde werk- en verblijfsvergunning, moeten voor de sociale zekerheid gelijk behandeld worden. Italië mag hen niet uitsluiten van het recht op een geboortetoelage en moederschapsuitkering.

Bron: Hof van Justitie EU, 2 september 2021, ECLI:EU:C:2021:659

Gepubliceerd in Nieuws

Verstrekken paspoort aan niet-EU investeerders

Carlo Douven Geschreven door
07-09-2021

Malta en Cyprus zijn nog de enige EU-lidstaten die paspoorten afgeven aan vreemdelingen in ruil voor investeringen. Andere landen en de EU roepen de lidstaten op om deze regelingen uit te faseren. Tegen beide landen loopt een infractieprocedure.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 2 september 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Pilot tewerkstellingsvergunning voor personeel startups

Carlo Douven Geschreven door
08-06-2021

Op 1 juni 2021 is een vier jaar durende pilot begonnen voor essentieel personeel van startende innovatieve ondernemingen. Er is een tijdelijke vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningsplicht ingevoerd. Het verblijfsrecht wordt mogelijk per 1 januari 2022 uitgebreid.

Bron: Ministerie van SZW, 31 mei 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Regeling Aziatische koks gaat mogelijk vervallen

Carlo Douven Geschreven door
07-06-2021

De mogelijkheid voor een tewerkstellingsvergunning voor noodzakelijke Aziatische koks gaat mogelijk vervallen n.a.v. signalen van misbruik van de regeling. Voor verlengingsaanvragen kan wel nog een beroep op de regeling worden gedaan.

Bron: Ministerie van SZW,4 juni 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Pilot: verblijfsvergunning voor essentieel personeel van startups

Nini Braken-Zheng Geschreven door
22-04-2021

Auteur: Nini Braken-Zheng, Consultant People Advisory Services - Immigration bij EY (nini.zheng@nl.ey.com)

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 1 juli 2019 aan de Tweede Kamer een brief gestuurd. In deze brief wordt een aantrekkelijke immigratieregeling voor het werven van buitenlandse werknemers voor startups - door middel van een pilot - kenbaar gemaakt.(1) De inwerkingtreding van deze immigratieregeling was gepland voor de zomer van 2020 en is helaas nog niet in werking getreden.(2) Gelet op het feit dat de immigratieregeling belangrijke voordelen heeft voor startups in Nederland, moeten wij deze regeling echter niet uit het oog verliezen. Ik zal dan ook in dit artikel het doel en de voorwaarden van deze regeling nader toelichten.

Gepubliceerd in Vakblad 38, 2021

Vragen beantwoord over wijziging Wet arbeid Vreemdelingen

Carlo Douven Geschreven door
16-04-2021

Ingegaan wordt op het restrictief toelatingsbeleid van arbeidsmigranten, een overzicht van uitzonderingssituaties voor arbeidsmigranten, detacheringen uit derde landen en de afgifte van tewerkstellingsvergunningen.

Bron: Ministerie van SZW, 14 april 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Nieuwsbrief zakelijk IND is verschenen

Carlo Douven Geschreven door
11-03-2021

In de Nieuwsbrief zakelijk staat het laatste nieuws voor Britten in Nederland na de Brexit, de informatieverplichtingen van de erkend referent en de regeling voor kennismigranten die tijdelijk onder het salariscriterium zaken door wettelijk bepaald verlof en stakingsrecht.

Bron: IND, 24 februari 2021

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Geldigheid verblijfstitel in coronatijd

Carlo Douven Geschreven door
17-12-2020

Door de coronamaatregelen zijn vreemdelingen soms gedwongen in Nederland te verblijven, terwijl de verblijfsvergunning is verlopen. Bij overmachtssituaties, zoals bij reisbeperkingen, wordt coulance betracht.

Bron: Ministerie van V en J, 16 december 2020

Gepubliceerd in Nieuws