Verblijfsrecht

Wetsvoorstel wijziging Wet arbeid vreemdelingen ingediend

Carlo Douven Geschreven door
18-12-2020

Het Wetsvoorstel tot wijziging van de WAV richt zich op het soepeler toelaten van arbeidskrachten die bijdragen aan de kenniseconomie en moet slechte arbeidsomstandigheden voorkomen.

Bron: Tweede Kamer, 17 december 2020, kamerstukken 35680

Gepubliceerd in Nieuws

Looncriteria 2021 Wet arbeid vreemdelingen zijn bekend

Carlo Douven Geschreven door
02-12-2020

De looncriteria in 2021 bedragen voor kennismigranten jonger 30 jaar € 3.484, vanaf 30 jaar € 4.752, blauwe kaarthouders € 5.567 en in Nederland afgestudeerden € 2.497. De bedragen zijn bruto per maand exclusief 8% vakantiegeld. 

Bron: Staatscourant 27 november 2020, 61666

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Nieuwe uitzonderingen op inreisverbod

Carlo Douven Geschreven door
12-09-2020

De inreisbeperkingen zijn versoepeld voor reizigers die een belangrijke bijdrage leveren aan het bedrijfsleven, onder andere voor het midden en kleinbedrijf, en de Nederlandse topsport. De versoepelingen voor het bedrijfsleven gaan in op 21 september 2020.

Bon: Rijksoverheid, 11 september 2020

Gepubliceerd in Nieuws

WIEG, kennismigrant en salarisnorm

Carlo Douven Geschreven door
26-08-2020

De IND heeft bekend gemaakt dat als door de sinds 1 januari 2020 ingevoerde Wet invoering extra geboorteverlof niet voldaan wordt aan de salarisnorm, de status van kennismigrant niet vervalt. Het moet wel tijdig worden gemeld.

Bron: IND, Nieuwsbrief Zakelijk, 20 augustus 2020

Gepubliceerd in Nieuws

BUWAV aangepast per 1 september 2020

Carlo Douven Geschreven door
29-07-2020

Het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is aangepast. De aanpassing ziet op de voorwaarden voor vrijstelling bij incidentele arbeid als dit vervangende arbeid betreft en op een verduidelijking van de maximale periode voor loonbetaling bij de vergunning Europese blauwe kaart.

Bron: Staatsblad 2020, nr. 270

Gepubliceerd in Nieuws

CBS publiceert cijfers 2018 over (arbeids)migratie

Carlo Douven Geschreven door
28-07-2020

Het CBS heeft over 2018 de migratiecijfers gepubliceerd. Er kwamen 191.000 migranten naar Nederland die geen Nederlandse nationaliteit hadden. Werk en gezinshereniging zijn de belangrijkste migratiemotieven. Van de arbeidsmigranten is 75% na 10 jaar weer vertrokken.

Bron: CBS, 27 juli 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: regeling langeafstandsrelaties versoepelt

Carlo Douven Geschreven door
20-07-2020

Het inreisverbod voor geliefden uit derde landen die een langeafstandsrelatie hebben met iemand uit Nederland, wordt versoepeld per 27 juli 2020. Op basis van Europees gecoördineerde voorwaarden wordt beoordeeld wanneer sprake is van een duurzame relatie.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 16 juli 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Geen nieuwe tegemoetkomingen verblijfsrecht

Carlo Douven Geschreven door
08-07-2020

Kennismigranten, internationale talenten, studenten etc. kunnen door de coronavirus-maatregelen problemen krijgen met hun Nederlandse verblijfsrecht. Er zijn worden echter geen nieuwe tegemoetkomingen voorzien. Voor kennismigranten blijft bijv. het looncriterium van toepassing.

Bron: Ministerie van SZW, 7 juni 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Vragen en antwoorden van de IND

Carlo Douven Geschreven door
08-07-2020

De IND heeft de vragen en antwoorden over de gevolgen van het coronavirus op het verblijf in Nederland of de aanvraag voor een verblijfsvergunning geactualiseerd. Aan de orde komen onder meer de Brexit, Nederlanderschap, MVV, kort verblijf en werkgeversverplichtingen.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst, 7 juli 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Britten in Nederland kunnen verblijf regelen

Carlo Douven Geschreven door
25-06-2020

De IND nodigt Britten uit met een verblijfsdocument voor duurzaam verblijf om hun verblijf na Brexit te regelen. Het gaat om Britten en hun familieleden die in Nederland wonen, een verblijfsdocument hebben en al vijf jaar of langer in Nederland mogen wonen op basis van EU-recht.

Bron: Immigratie en Naturalisatie Dienst, 12 juni 2020

Gepubliceerd in Nieuws