Verblijfsrecht

Verplichtingen van een werkgever gelden altijd, dus ook tijdens coronacrisis

Nini Braken-Zheng Geschreven door
28-05-2020

Auteur: mr. Nini Braken-Zheng, consultant immigratie People Advisory Services bij Ernst & Young Belastingadviseurs LLP in Rotterdam (nini.zheng@nl.ey.com)

Veel bedrijven hebben behoefte aan talenten van buiten de EU/EER en Zwitserland. Deze buitenlandse talenten worden vaak aangeduid als kennismigranten. Het binnenhalen van deze kennismigranten brengt voor een bedrijf ook plichten met zich mee. Uit de praktijk blijkt dat bedrijven zich hier vaak niet van bewust zijn. Het niet-naleven van de plichten brengt mogelijk allerlei sancties met zich mee. In deze bijdrage wordt eerst ingegaan op de belangrijkste rechten en plichten voor erkend referenten. Vervolgens bespreek ik het boete- en handhavingsbeleid en eindig ik met een aantal tips om sancties te voorkomen.

Gepubliceerd in Vakblad 31, 2020

Rapportage vreemdelingenketen 2019

Carlo Douven Geschreven door
27-05-2020

In de rapportage worden de hoofdlijnen van de resultaten in de migratieketen beschreven. Er wordt o.m. ingegaan op de wijze waarop een reguliere aanvraag voor verblijf bij werk, studie en gezin verloopt. Ook worden kerncijfers en het proces van toezicht benoemd.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 25 mei 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirusmaatregelen: Reisrestricties zijn verlengd tot 16 juni

Carlo Douven Geschreven door
17-05-2020

De reisbeperking voor alle niet noodzakelijke reizen vanuit derde landen naar Europa is verlengt tot 16 juni. Alleen personen vallend onder een uitzonderingspositie, bijv. EU-burgers en personen met een vitale functie of behoefte, komen nog binnen.

Bron: Ministerie van V en J, 15 mei 2020, 2860322

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen: Werktijdverkorting en tewerkstellingsvergunning

Carlo Douven Geschreven door
23-04-2020

Een derdelander kan vanwege werktijdverkorting mogelijk niet voldoen aan de loonnorm voor de kennismigrantenregeling. Dan ontstaat een plicht voor een werkvergunning of een GVVA. De inspectie SZW zal tijdelijk niet-wetsconform handhaven in deze situaties.

Bron: Ministerie van SZW, 22 april 2020, 2020-0000057033

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen - EC waarborgt vrij verkeer cruciale werknemers

Carlo Douven Geschreven door
30-03-2020

De Europese Commissie heeft praktische adviezen gepubliceerd om te bereiken dat mobiele werknemers binnen de EU hun werkplek kunnen bereiken. Het gaat hierbij om werknemers in voor de bestrijding van de pandemie belangrijke sectoren.

Bron: Europese Commissie, 30 maart 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen – grensoverschrijding om te werken

Carlo Douven Geschreven door
23-03-2020

Werkers in een vitale sector werken of cruciaal beroep kunnen een vignet krijgen bij het Nationaal crisiscentrum in België. Ander grensarbeiders die over de grens moeten werken hebben een werkgeversverklaring nodig.

Bron: Rijksoverheid.nl en crisiscentrum.be, 22 maart 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Coronavirus-maatregelen Nederland, België en Duitsland

Carlo Douven Geschreven door
20-03-2020

Op de site van de SVB is een overzicht opgenomen van de coronavirus-maatregelen in België, Duitsland en Nederland. De pagina heet: Corona-maatregelen en werken over de grens.

Bron: SVB, 20 maart 2019

Gepubliceerd in Nieuws

IND past handhavings- en boetebeleid aan

Carlo Douven Geschreven door
27-02-2020

In de Vreemdelingencirculaire 2020 is het handhavings- en boetebeleid gewijzigd. Er komt meer differentiatie ten aanzien van ernst en verwijtbaarheid. Dit moet tot meer evenredigheid van de sanctie bij een overtreding leiden.

Bron: Staatscourant, 24 februari 2020, nr. 11649

Gepubliceerd in Nieuws

Voorwaarden Schengen en Caribisch visum gewijzigd

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2020

Sinds 2 januari 2020 gelden nieuwe regels voor de aanvraag van een Schengen of Caribisch visum. Het visum kan al aangevraagd worden 6 maanden voor de reisdatum. De geldigheid kan langer zijn. Ook het aanvraagproces en de tarieven zijn gewijzigd.

Bron: Rijksoverheid, netherlandsandyou.nl, 27 januari 2020

Gepubliceerd in Nieuws

Wet modern migratiebeleid geëvalueerd

Carlo Douven Geschreven door
05-12-2019

De evaluatie van de Wet momi leidt tot 10 aanbevelingen. De voorstellen worden niet echt omarmt. Wel wordt gekeken naar het verblijfsdoel au-pairs, verblijfsdoel onderzoek, betere communicatie, intensiteit monitoren studievoortgang en een zelfinspectie voor referenten.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 4 december 2019

Gepubliceerd in Nieuws