Verblijfsrecht

Europese Commissie publiceert ontwerp Brexit-akkoord

Carlo Douven Geschreven door
04-03-2018

De Europese Commissie heeft een ontwerp terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk gepubliceerd. Het ontwerp gaat onder andere in op de rechten die burgers hebben tijdens een eventuele transitieperiode na 30 maart 2019.

Bron: Expertisecentrum Europees Recht, 28 februari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Hof van Justitie gaat zich buigen over gevolgen Brexit

Carlo Douven Geschreven door
13-02-2018

Rechtbank Amsterdam vraagt het Hof van Justitie EU of de Brexit leidt tot een verval van het EU-burgerschap en de daaraan verbonden rechten en vrijheden. Als het antwoord neen is, dienen dan voorwaarden of beperkingen gesteld te worden aan het behoud van de aan het EU-burgerschap te ontlenen rechten en vrijheden?

Bron: Rechtbank Amsterdam, 7 februari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:605

Gepubliceerd in Nieuws

Wisseling werkgever binnen concern leidt tot íntrekking verblijfsvergunning

Carlo Douven Geschreven door
30-01-2018

Een werkgever verplaatst een werknemer naar een andere concernonderdeel. De oorspronkelijke werkgever was een erkend referent, de nieuwe niet. Nadat de fout is geconstateerd hebben de werkgevers de situatie hersteld. De IND heeft de verleende verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd terecht ingetrokken. Voor de werknemer ontstaat een ‘verblijfsgat’.

Bron: Raad van State, 28 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:3608

Gepubliceerd in Nieuws

IND gaat in 2018 controleonderzoeken doen bij erkend referenten

Carlo Douven Geschreven door
28-01-2018

De IND gaat in 2018 steekproefsgewijs controleonderzoeken doen bij erkend referenten naar de verplichtingen van Modern Migratiebeleid. Erkend referenten kunnen verblijfsvergunningen aanvragen op basis van eigen verklaringen. Omdat te kunnen (blijven) doen moeten referenten op een juiste en zorgvuldige wijze invulling geven aan hun verplichtingen.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst, 1 januari 2018

Gepubliceerd in Nieuws

Looncriteria 2018 kennismigranten zijn bekend

Carlo Douven Geschreven door
08-12-2017

De nieuwe looncriteria voor de kennismigrantenregeling 2018 zijn: jonger dan 30 jaar - 3.229 (3.487,32 incl. vakantiegeld), 30 jaar en ouder – 4.404 (4.756,32 incl. vakantiegeld) en voor recent afgestudeerden – 2.314 (2.499,12 incl. vakantiegeld). Voor de Europese Blauwe kaart wordt het 5.160 (5.572,80 inc. vakantiegeld).

Bron: Staatscourant, jaargang 2017, nr. 68641

Gepubliceerd in Nieuws

Het toezicht op erkend referenten van de IND wordt versterkt

Carlo Douven Geschreven door
23-11-2017

De IND gaat het toezicht op erkend referenten aanscherpen. De volgende punten worden aangekondingd: er komt een team Toezicht bij de IND en een team voor uitvoering van het boetebeleid; de informatieuitwisseling wordt geïntensiveerd; het personeel wordt gerichter ingezet; de handhavingsresultaten worden gepubliceerd en de handhavingscommunicatie gaat toenemen.

Bron: IND, 21 november 2017

 

Gepubliceerd in Nieuws

Boete WAV blijft in stand ook na lagere boete voor andere werkgever in keten

Carlo Douven Geschreven door
06-11-2017

Een werkgever wordt aansprakelijk gesteld voor een werknemer die bij hem in ketenverband heeft gewerkt zonder tewerkstellingsvergunning. Hij komt te laat in het geweer tegen de boete van 105.500. Een andere werkgever in de keten krijgt voor hetzelfde feitencomplex na bezwaar een boete van 8.000. Dat is geen reden om de hoge boete te herzien.

Bron: Raad van State, 1 november 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2961

Gepubliceerd in Nieuws

Hoe krijg je een verblijfsvergunning voor een in Nederland geboren kind?

Carlo Douven Geschreven door
22-10-2017

De IND heeft op de website beschreven hoe voor kinderen geboren in Nederland, een verblijfsvergunning aangevraagd moet worden. De voorwaarden voor de verblijfsvergunning staan vermeld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ouders uit de EU/EER en Zwitserland, Turkije en derde-landen. Ook is vermeld wat er moet gebeuren na de aanvraag van de verblijfsvergunning.

Bron: www.IND.nl 

Gepubliceerd in Nieuws

Veel wijzigingen in Vreemdelingencirculaire per 1 oktober 2017

Carlo Douven Geschreven door
13-10-2017

Bij besluit is de vreemdelingencirculaire 2000 met ingang van 1 oktober 2017 op veel punten gewijzigd. Onder meer: de afgifte van de MVV en de inreis in Nederland, de beperking van de arbeidsmarktaantekening en de geldigheidsduur, risico op illegale immigratie bij eerder illegaal verblijf, start-ups en MVV, DGA kan zelfstandige zijn, verblijfsvergunning familieleden en in Nederland geboren kinderen.

Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, 29 september 2017, Stcrt. 2017, 53847

Gepubliceerd in Nieuws

Kan verblijfsvergunning zoon worden ingetrokken door fraude vader?

Carlo Douven Geschreven door
02-10-2017

Vader heeft een verblijfsvergunning in Nederland gekregen op basis van werk in Nederland. Dat blijkt een schijnconstructie te zijn. Kan dan ook de verblijfsvergunning van de moeder en de zoon ingetrokken worden die in het kader van een gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen? De Raad van Staat legt deze vraag voor aan het Hof van Justitie EU.

Bron: Raad van State, 20 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2492 

Gepubliceerd in Nieuws