Rubriek: Wetsvoorstel

Wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2020 ingediend

Carlo Douven Geschreven door
06-09-2019

Het wetsvoorstel regelt onder meer dat de dienstontvanger vijf dagen tijd krijgt om te voldoen aan de meldplicht in de WagwEU. Toekennen van een pensioen ingevolge de Wet Waadi geldt niet voor gedetacheerde werknemers. Ook voor buitenlandse kinderopvang zijn wijzigingen opgenomen.

Bron: Ministerie SZW, 5 september 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Wet fiscale arbitrage in werking getreden

Carlo Douven Geschreven door
17-07-2019

De Wet fiscale arbitrage is op 15 juli 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. De wet is op 16 juli 2019 in werking getreden. De wet verbetert de geschilbeslechting binnen de Europese Unie bij dubbele belastingheffing, als vervolg op de onderlinge overlegprocedure.

Bron: Staatsblad, 2019, nr. 261

Gepubliceerd in Nieuws

Wet fiscale arbitrage aangenomen door Parlement

Carlo Douven Geschreven door
14-07-2019

Met het aannemen van de Wet fiscale arbitrage is de richtlijn 2017/1852/EU, betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen m.b.t. dubbele belastingheffing in de EU, geïmplementeerd. De wet treedt in werking de dag na publicatie in het Staatsblad.

Bron: Eerste Kamer, 9 juli 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Wetsvoorstel melding grensoverschrijdende constructies ingediend

Carlo Douven Geschreven door
15-07-2019

Vanaf 1 juli 2020 moeten intermediairs grensoverschrijdende constructies melden bij de Belastingdienst. Het wetsvoorstel is ingediend op 12 juli. De te leveren informatie gaat terug tot 25 juni 2018. De eerste melding moet vanaf 31 augustus 2020 plaatsvinden.

Bron: Ministerie van Financiën, 12 juli 2019 

Gepubliceerd in Nieuws

Nederlandse arbeidsvoorwaarden eerder van toepassing

Carlo Douven Geschreven door
06-07-2019

De wetgeving wordt aangepast aan de herziene Europese detacheringsrichtlijn. De meeste Nederlandse arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden zijn dan al na een detachering van 12 maanden van toepassing. Ook komen er voorwaarden voor huisvesting, toeslagen en vergoedingen.

Bron: Ministerie van SZW, 5 juli 2019

Gepubliceerd in Nieuws

Pensioen ook voor buitenlandse payrollkrachten

Carlo Douven Geschreven door
10-06-2019

Voor buitenlandse uitzendkrachten geldt dat pensioen niet onder het gelijke beloningsbeginsel valt van de Europese uitzendrichtlijn. Voor buitenlandse payrollkrachten wordt wel voorgesteld dat ze vanaf 2021 een gelijk pensioen moeten krijgen als de werknemers bij de ‘inlenende’ onderneming.

Bron: Ministerie van SZW, 6 juni 2019 

Gepubliceerd in Nieuws

Internetconsulatie Mandatory Disclosure-richtlijn staat open

Carlo Douven Geschreven door
27-12-2018

Op 13 maart 2018 is de Europese richtlijn inzake meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies aangenomen. Het Nederlandse wetsvoorstel om de richtlijn te implementeren is ter consultatie gepubliceerd. Tot 1 februari 2019 kunnen reacties op het wetsvoorstel worden ingediend.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 december 2018

Gepubliceerd in Nieuws