Europese arbeidsmarktontwikkelingen vormen drijfzand voor pensioenstelsels

Stefan Bemelmans Geschreven door 10-03-2023

Auteur: mr. S.H.W.A. Bemelmans, onderzoeker grenseffecten. Deze bijdrage is geschreven op persoonlijke titel.

De arbeidsmarkt en pensioenstelsels zijn momenteel volop in ontwikkeling. Met name de atypische arbeidsvormen, waaronder zzp-arbeid en werken in deeltijd, zijn gedurende de afgelopen jaren in omvang toegenomen. Daarnaast is hybride werken door de coronapandemie ingeburgerd; hybride werken wordt – afhankelijk van de beroepssector – inmiddels beschouwd als een vanzelfsprekend onderdeel van een dienstverband. Voor de grensoverschrijdend mobiele werknemer is thuiswerken daarentegen echter minder vanzelfsprekend, zoals reeds door diverse auteurs in dit Vakblad aan de orde is gesteld. In deze bijdrage staat de vraag centraal of Europese arbeidsmarktontwikkelingen de Europese pensioenambitie van een adequaat pensioen in gevaar brengen. Met andere woorden: wat is de impact van deze ontwikkelingen op pensioenstelsels? Bij de beantwoording van deze vraag wordt gebruik gemaakt van de bevindingen die zijn opgedaan tijdens de 12de editie van het Grensoverschrijdend Pensioenseminar Maastricht.(1) Tijdens deze editie werd namelijk vanuit verschillende invalshoeken de vraag belicht of de Wet toekomst pensioenen (Wtp) flexibel genoeg is voor een snel veranderende arbeidsmarkt.

Voor deze inhoud dient u in te loggen.

Wilt u meer lezen en altijd op de hoogte zijn van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van grensoverschrijdend werken? Sluit een abonnement af. Heeft u al een abonnement, dan kunt u uiteraard inloggen.